Treće vanredno zasedanje , 25.02.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/40-21

3. dan rada

25.02.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:25

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Milan Krkobabić

| Ministar za brigu o selu
Gospodine Dačiću, gospođo Brnabić, uvaženi narodni poslanici i građani Republike Srbije, gospodine Stošiću, to vreme koje ste dobili je znak da se glas sela ipak čuje. Nemojte sad da očekujete da ćete imati ne znam kakvo vreme. Vreme sela tek dolazi, gospodine Stošiću. Vi ste mlad čovek. Pred vama je budućnost.
Ali, hajde da budemo malo ozbiljniji. Na početku ove sednice čuli smo uvaženog narodnog poslanika i definisao je jedno, za mene, ozbiljno pitanje malina i duga koji ljudi imaju prema malinarima. Nisam hteo da odgovaram, sačekao sam, ali mislim da je upravo to pitanje ključno pitanje za taj ruralni deo Srbije.
Ljudi su proizveli maline, ustupili su ih, prodali su ih, ali došli su do onoga što je najteže – kako to naplatiti? Čuli smo da traže da neko urgira. Hoće da urgira jedan ministar, drugi ministar. Ali, mislim da svi skupa u ovoj sali i u ovoj zemlji moramo da definišemo sistemska rešenja. Ne vredi da urgira ovaj ili onaj. Moramo da znamo unapred pravila igre. Ako urgiramo, od tog posla nema ništa. To je moj odgovor za njega. To su taj komercijalni odnos, obligacioni odnos, ali ono što je interesantno, on kaže – ti ljudi, gospodo narodni poslanici, evo, ovo mi je ostalo u sećanju, kaže, nemaju novca za advokate. Znači, treba neko taj spor da finansira, da plati.
To je ujedno i odgovor na ovo vaše pitanje – šta činiti da pomirimo, izmirimo taj urbani deo i ruralni deo?
Gde je tu to evropsko partnerstvo ta dva dela? I gde je to partnerstvo koje je definisano u određene zakonske okvire? Gde je tu Lajpciška povelja decembra meseca iz prošle godine? To su stvari koje su pred nama. Gospođa predsednica Vlade je rekla i uputila mu jednu dobru poruku, rekla je – udružite se.
Šta su osnovni tu problemi? Mali posed, slab prinos i nemogućnost da se postane ozbiljni robni proizvođač. Odgovor je udružite se i naš je odgovor u tome. Poruka je za te ljude da formiraju zadruge specijalizovane, da ih povežu međusobno u više oblike, složene zadruge i da pokušaju da taj svoj proizvod plasiraju na tržištu.
Ja sam ubeđen da mi možemo to da uradimo, ne da sam ubeđen, nego pred nama ne postoji drugi put. Petstosedamdeset hiljada domaćinstava u Srbiji sa šest hektara zemljišta, ponavljam šest, dole na jugu to je čak i manje, negde oko tri hektara, ne omogućava tim ljudima da pristojno žive.
To je problem pred kojim se nalazimo. Uzroci su jasni i na nama je da ih otklanjamo. Ako krenemo redom, to je prvo edukacija tih ljudi, drugo, to je udruživanje i treće, ja bih rekao ključno, to je adekvatna finansijska podrška.
Država mora, ponavljam, država Srbija mora da se „meša“ u taj deo, ako želimo, to su i subvencije, a to je ono što sam ja prošli put rekao ovde i nagovestio u razgovoru sa ministrom Nedimovićem i od toga neću odustati. To je nešto što se zove garancijski fond za jedan niz bitnih, strateških proizvoda. Među njima je i malina.
Šta to znači? Hoćemo da unapred znamo cene za te ključne proizvode i ukoliko tržište kaže – da, cena je niža, mi kažemo – država Srbija će nadoknaditi taj iznos. Znači, to je nešto što je ključno za opstanak individualnih poljoprivrednih proizvođača.
Rekli smo – finansije. Imamo li mi danas, poštovani prijatelji, „Agrobanku“, poljoprivrednu banku ili bilo koju drugu banku koja je spremna da pruži uslugu poljoprivrednom proizvođaču? Bojim se da nemamo.
Evo jedan podatak, interesantan će biti za gospođu predsednicu i za ministra finansija, imamo podatke za devet meseci. Ja očekujem da će za prošlu godinu neto dobit poslovnih banaka u Srbiji biti blizu pola milijarde evra. U najtežoj krizi koju imamo, poslovne banke koje su uglavnom strane banke, inkasiraće pola milijarde evra.
Hajde, gospodo iz Centralne banke, hajde gospodo mi iz Vlade, hajde mi iz parlamenta da definišemo da deo te enormne zarade bude usmeren na adekvatan način i u agrar. To su neke ključne stvari koje će uticati da mi ovde otklonimo te ključne uzroke o kojima je bilo reči.
Istovremeno, kratak odgovor na vaše pitanje, da, nova teritorijalna organizacija. Ne da bismo imali više opština, ne da bi gospođa ministarka Obradović imala više kontakata, to nije cilj. Ne da imamo više činovnika, imamo elektronsku upravu, već da ljudi neposredno mogu u svojim sredinama da dogovaraju, da planiraju, da odlučuju, da imaju svoje budžete. Naravno, neko će reći, da uglavnom u tim opštinama ti budžeti su veoma mali. Onda će upravo država Srbija adekvatnim transferima da pomogne te opštine.
Istovremeno, pomenuli ste i set nekih regionalnih zakona za koje se ja zalažem, ići ćemo sa nekim predlozima. Moramo da izdvojimo neka posebna područja u Republici Srbiji i da ih tretiramo na osoben način, po principu nečeg što se i u ekonomiji zove pozitivna diskriminacija.
Hajde da vidimo da taj PDV u tim područjima bude niži. Hajde da oslobodimo ljude nekih poreza i doprinosa. Hajde da ih oslobodimo taksi i nameta, da stvorimo povoljnu klimu da ljudi koji žele da investiraju imaju mogućnosti, način da investiraju.
Ovo su ključne stvari koje bi proizašle iz tog novog modela teritorijalne organizacije Srbije. Ja se za njega zalažem. Nagovestili smo predsednici Vlade tu ideju. Očekujem da će Ministarstvo za lokalnu samoupravu uzeti aktivno učešće. U krajnjoj liniji, to je njihov deo, ali ove ideje koje mi iznosimo one idu u pravcu da pomirimo ruralni i urbani deo. To je jedini način da nam sela, manja mesta danas, a sutra čak i veća, varošice ne ostanu prazne. Ne zaboravite, sad statistika je manje-više, 40,5% stanovnika Srbije živi u ruralnom delu. Oni to čekaju i ovo je prvi korak, taj zakonodavni, a onda slede ove ekonomske mere.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Hadži Milorad Stošić.

Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Hadži Milorad Stošić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Hvala, gospodine ministre, na ovim odgovorima i vi ste u delu odgovora već načeli drugo pitanje koje želim da postavim, a iskoristio bih priliku da vas pitam za operativne, praktične korake za direktnu pomoć pojedincima koji upravo sada žive i rade na selu.

Pričali ste o potrebi udruživanja. Kada govorimo o tom pitanju, onda moramo da napomenemo da je u prethodnom periodu, po projektu „500 zadruga u 500 sela“, formiran veliki broj novih zadruga i to je, koliko imam nekih podataka, 804 zadruge. Sve one imale su mogućnosti da projektno konkurišu i dobiju određena sredstva za svoja rad. Po informacijama koje imam, 152 zadruge su dobile sredstva, i to 80 novih zadruga, 68 starih i četiri složene zadruge, a sredstva koje je Vlada, preko tada kabineta ministra Krkobabića, izdvojila i podelila tim zadrugama nisu ni malo mala. To je negde oko jedne milijarde i 700 miliona dinara.

Prema mojim saznanjima, ove godine se osnivaju nove zadruge za razliku od prethodnog perioda gde je bilo težište na poljoprivrednim zadrugama, a sada već imamo ideje za osnivanje novih socijalnih zadruga, zanatskih zadruga. Imamo u najavi formiranje turističkih zadruga, što bi posebno u ovim vremenima pandemije i ove bolesti mogle da dođu do punog izražaja.

Zbog toga bih vas pitao – da li je i ove godine u pripremi konkurs za podsticajna sredstva za podršku zadrugarstvu, kao jednom veoma bitnom elementu u Srbiji?

Takođe, naveli ste da će Ministarstvo za brigu o selu operativno pomoći lokalnim samoupravama pri adaptaciji i rekonstrukciji određenih seoskih domova, a znamo činjenicu da je u prethodnom periodu svako selo ili zaseok imalo takav prostor. Kroz to renoviranje ti bi objekti postali multifunkcionalni, mogli bi da budu neki elementi i za zdravstvo, i za druženje, i za poštanske usluge itd.

Poštovani ministre, možete li nam reći – kakve modele podrške ste u Ministarstvu još planirali kao direktnu operativnu pomoć stanovnicima sela?
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krkobabić.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Milan Krkobabić

| Ministar za brigu o selu
Ovo je savršeno kada dobijete šansu od predsednika Skupštine da ne radite ništa. Hvala vam, predsedniče.
Odgovor, gospodine Stošiću, ide u pravcu da u prethodne tri godine pomogli smo razvoj 800 novih zadruga. To je impresivna cifra. Istovremeno, pomogli smo i 152 zadruge sredstvima od 1,7 milijardi. To je nešto što predstavlja, ja bih rekao, početak ozbiljne privredne aktivnosti za desetak hiljada zadrugara i kooperanata.
Istakao bih primer zadruge u Slankamenu voćarske koja ima ni manje ni više nego 500 hektara pod mrežom, sa navodnjavanjem kap po kap, sa svim onim što je neophodno, sa hladnjačom od 3.000 tona sa sortirkom. Ima takvih 152 primera, ali oni služe kao ilustracija.
Išli smo sa programom i usvojen je program od strane Vlade Srbije. Mi ćemo uskoro u narednom periodu raspisati javni poziv i očekujemo da ćemo u narednoj godini između 50 i 60 zadruga finansijski pomoći na adekvatan način. Koje su to zadruge? To su povrtarske, to su voćarske, to su pčelarske, to su stočarske, sa iznosima od 15 miliona dinara za stare zadruge i 7,5 miliona dinara za nove zadruge.
Jedno upozorenje koje je nužno, vi ste ga i nagovestili. Hoćemo da u ovom ciklusu pomognemo i neke poljoprivredne zadruge koje se bave seoskim turizmom. Istovremeno, hoćemo da pomognemo i one koje se bave nekim socijalnim aktivnostima. Pre svega one koje formiraju žene, koje su rešene da se bave zadrugarstvom. Imamo ih na desetine u ovoj zemlji. Znači, one su veoma uspešne, veoma dobre, ali to ne znači da i ostale, ajde da tako kažem, uslovno ranjive grupe koje se teško pronalaze na tržištu rada neće biti obuhvaćene.
Konkurs uskoro ide i biće vredan 500 miliona dinara. Istovremeno, nagoveštavam mogućnost o kojoj ste govorili. Ići ćemo sa programom otkupa sada napuštenih seoskih kuća, ali naravno kuća koje imaju svog vlasnika i da možemo da ih otkupimo. Takvih kuća po nekim podacima ima 150.000 u Srbiji. Pokušaćemo da određenim precizno utvrđenim reonima ih otkupimo u zajedničkoj saradnji sa lokalnim samoupravama i da ih ustupimo mladim poljoprivrednicima. Recimo, da tu ne bude zabune da znamo o čemu se radi.
Često danas tri generacije žive pod jednim krovom u selima. To ljudi dobro znaju. Hoćemo da ti najmlađi imaju mogućnost da se osamostale, a da istovremeno koriste mehanizaciju i sve ono što imaju u rodnoj kući.
Druga grupacija ljudi kojoj je ovo namenjeno su, ajde da kažemo, mladi stručnjaci, ljudi koji se nalaze na adresi Nacionalne službe za zapošljavanje. To su agronomi, veterinari, jednostavno ljudi čije je znanje neophodno da bi ceo ovaj posao mogli da pokrenemo. Znači, bez savremenog znanja, bez savremenih tehnologija i bez tih ljudi to nam ne vredi. Znači, namenićemo i njima.
Planiramo da te kuće grupišemo na jedan pametan način, ne da one budu razbacane širom Srbije, već da na takav način sa tim grupisanjem postignemo ove određene ciljeve koje smo zacrtali, da negde popravimo starosnu strukturu, populacionu, negde da pospešimo taj ekonomski razvitak, ali i negde da omogućimo taj transfer novih tehnologija i novih znanja.
To su te dve stvari, ali da bi ljudi na selu mogli da dođu do punog izražaja. Reći će vam oni, to je uobičajena stvar. Da, imamo siguran i redovan prihod, ako ga imamo, ponavljam, rekli smo na koji način. Imamo infrastrukturu, o čemu smo malo pre slušali, imamo puteve regionalne. Na nama je sada da radimo lokalne puteve, a pogotovo atarske puteve.
Pa će vam reći ako imamo i pijaću vodu, a mnogim selima je nemamo, ako imamo napon, ako imamo sve ono što savremeni čovek želi da ima, onda želi da ima i odgovarajuće sadržaje društvenog standarda i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje i određene kulturne sadržaje.
Mogu da najavim, ovo će biti interesantno za građane Srbije da ćemo u određenom broju sela obnoviti, adaptirati određen broj domova kulture, kao multifunkcionalne objekte gde ćemo im omogućiti upravo ove sadržaje. Istovremeno ćemo pokušati da u narednom periodu i pospešimo ono što se zove kulturna, istorijska baština, da je zaštitimo, da je prezentujemo na adekvatan način.
Još jedna stvar, uvaženi narodni poslanici, kada smo usvajali budžet za ovu godinu, znamo tačno koliko i gde smo odredili sredstava. Sredstva koja smo namenili za razvoj sela su i mala i velika. Mala, kada navedete sve potrebe koje imamo, ali s druge strane i velika ako se zna da godinama, decenijama nikada ništa nije ulagano.
Ovo je početak rada, ovo je mukotrpan posao i očekujemo, korisno je da čujemo sve ove stvari i korisno je da svaki narodni poslanik ima svest o tome, pogotovu ako dolazi iz ruralnih područja, u narednoj debati o rebalansu ili o novom budžetu budu izdašniji, budu spremniji da iznose ove zahteve. Ne vredi naknadno pametovati, ne vredi se ni kajati. Naprosto imamo sredstava koliko ih imamo, trudimo se da ih maksimalno korisno utrošimo.
Ono što je glavno, to je da vi kao narodni poslanici imate pun uvid u sve to, da pratite šta radimo, kako radimo i kako trošimo taj novac. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Poslanik Stošić. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Hadži Milorad Stošić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Zahvaljujem se, gospodine ministre, što ste nam dali ove veoma precizne odgovore i time omogućili našim sugrađanima koji žive na selu da imaju pravovremene i prave informacije, a tiču se upravo nekih programa koje Vlada usvaja ovih dana na predlog Ministarstva za brigu o selu.

Sama činjenica da tim projektima poboljšavamo statusni i materijalni položaj ljudi na selu, svakako nam daje novu snagu da, ono što vi rekoste, da pomirimo selo i grad, da na neki način, mada nisu sigurno posvađani, ali da približimo ako ništa drugo bar uslove na selu da možemo da omogućimo mladim ljudima da ostanu na svojim imanjima i da eventualno, kada govorite o otkupu ovih domaćinstava, odnosno kuća, da eventualno neke koji žele da se vrate na selo, da jednostavno imaju onu početnu neku pravu situaciju da bar mogu da se smeste.

Ja pozivam naše domaćine da iskoriste sve pogodnosti koje pruža država, a mislim da ne samo Ministarstvo za brigu o selu nego i druga ministarstva u određenim projektima mogu da doprinesu bolji taj statusni materijalni položaj, da se naši domaćini, a pre svega mladi ljudi, uz pomoć svoje lokalne samouprave i ministarstava sebi stvore neke bolje uslove.

Ja bih samo napomenuo i pozivam sve koji su zainteresovani da u prostorijama i ispred Kancelarije za KiM postoji jedna maketa koju treba da vidite. Ja sam na sreću imao priliku da se u praksi uverim da ta maketa nije samo proizvod nečije mašte, nego nešto se tako dešava sada i na KiM.

Pre desetak dana obilazio sam opštine Mitrovicu Severnu, obilazio sam Gračanicu i opštinu Zvečan. U Zvečanu se upravo po tom modelu te makete radi jedno moderno selo koje se zove „Sunčana dolina“ i ono je skoro 90% već završeno i koliko sam dobio informacije, da će to selo kroz konkurs dodeliti te kuće i stanove raseljenim licima i da će imati priliku da 28. juna na Vidovdan biti uručeni zvanično ključevi.

To je sada neka informacija koju ja imam, ali jednostavno možda bi bio jedan od modela da se i u Srbiji razmišlja o takvim nekim planiranim selima koji mogu da prihvate ljude. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedniče.
Uvažena premijerko, dame i gospodo ministri, pokušaću da budem relativno kratak i da omogućim i najvećoj poslaničkoj grupi da postavi pitanje i zato vas samo molim da produžite ovaj prvi deo, jer neću se drugi i treći put javljati, da bi i kolege imale priliku …
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pređi na stvar.