Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.03.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto ste me pitali oko međustranačkog dijaloga, ja želim i sada da iskoristim priliku da pozovem sve političke stranke i poslaničke grupe da se pripreme za nastavak međustranačkog dijaloga, da iznesu svoje platforme, odrede svoje predstavnike.
Još jedom želim da im kažem da taj dijalog se vodi pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Republike Srbije i on je potpomognut, a ne vođen od strane Evropskog parlamenta. Zato je veoma važno da tu postoji objektivan pristup i da bilo koji predstavnik ili posrednik od strane Evropskog parlamenta ne iskazuje svoju političku naklonost bilo kojoj političkoj opciji, kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu.
Ovo je bila samo prva aktivnost. Sada je neka pripremna faza koja će trajati određeno vreme, a svi ćete biti obavešteni o trenutku kada bude ta prva sednica u plenumu, odnosno kada budu pozvane sve političke stranke.
Idemo dalje.
Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Bakarec

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovane poslanice, poštovani poslanici, poštovani građani, tražim obaveštenje od MUP i BIA o zaveri protiv predsednika Vučića.

Događaji koji su usledili posle hapšenja mafijaškog klana Belivuk, ali i neki pre toga pokazuju da postoji niz povezanih događaja koji vode samo jednom zaključku – postoji zavera protiv predsednika Vučića. Zavera ima za cilj zaštitu ugroženih interesa pojedinih lidera opozicije, predstavnika bivšeg režima i pojedinaca iz vladajućih struktura.

Prvi imaju interes da zaštite bogatstvo koje su nelegalno stekli do, grubo rečeno, 2012. godine i da se ponovno nasilno vrate na vlast, a drugi imaju cilj da zaštite novostečeno bogatstvo i da zadrže privilegije vlasti i moći. Obe grupe kao glavnu prepreku za ostvarenje svojih mračnih ciljeva vide u predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću.

Zbog toga su od 2018. godine, od početka, prisutni pokušaju nasilne promene vlasti i priprema likvidacije predsednika Vučića. Ukoliko neko sumnja da su ove moje tvrdnje preterane, neka se samo seti ubistva predsednika Vlade, Zorana Đinđića i pokušaja ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici.

Sećate se da sam već postavljao pitanja u vezi političke pozadine pripreme atentata na Aleksandra Vučića. Postoji nešto što se zove hronologija zavere. Podsetiću vas kratko. Setimo se oružja 2016. godine pronađenog u Jajincima, targetiranja Vučića u đilasovskim medijima, pretnji ubistvom predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, svedočenja Čabe Dera, dvogodišnjeg prisluškivanja Aleksandra Vučića, snajperskih puški klana Belivuk. Setimo se međusobnih veza klana Belivuk, Dijane Hrkalović, Dejana Milenkovića, Aleksandra Kajmakovića, Eleza Miločića, Kokeze Stepanovića, Vladimira Vuletića, Saše Vukadinovića i Dragana Đilasa. Odbijanja poligrafa, amnezija lica koja poziva SBPOK.

Ponoviću reči cenjenog kolege, Vladimira Đukaovića: „Vučić vam je, gospodo, dao sve u životu. Njega da nije bilo za vas niko živ ne bi čuo da postojite. Vratili ste mu tako što ste mu spremili svilen gajtan, pardon, snajper“, završen citat.

Podsetiću na reči uvaženog potpredsednika SNS, Miloša Vučevića, postoji jedna klika koja sebe establira kroz izvršnu vlast i koja je verovatno preuzela deo kontrole državnog sistema: „Mislim da se išlo do toga da se sprema fizička likvidacija pojedinih ljudi. Ovde se ne radi o 700 hiljada članova SNS, već od 10 do 15 ljudi koji su dobili vlast. Očigledno im je malo vlasti, hoće oni sada da budu predsednici, premijeri“, kraj citata.

Šta je to drugo nego kovanje zavere, sastanak bivšeg šefa BIA Saše Vukadinovića u Trstu sa tajkunom Draganom Đilasom i njegovim političkim direktorom Vukom Vučurevićem i Jadrankom Drinić, šta je to drugo?

To što je uradio bivši šef BIA je krajnje neprofesionalno i nedopustivo u profesionalnim obaveštajnim odnosima. Inače, zamislite da se bivši šef FSB-a, sastaje sa Navaljnim. Znate kako se to rešava u Rusiji, pa, to se rešava u Rusiji tako što te više nema, jer to se ne radi.

Znači, Đukanović i Vučević su opisali i dotakli jedno krilo mafijaškog klana Belivuk, ja sam sada govoreći o Trstu, opisao vrh drugog mafijaškog, političkog krila klana Belivuk.

Za kraj, to je klasična priča o zaveri, o gramzivosti, o tome kako su pojedini ljudi iz bivšeg režima, ali, Boga mi, određen broj njih iz sadašnje vlasti podlegli uticaju gramzivosti i želje i moći za vlasti koja nije normalna. To me sve podseća na „Gospodara prstenova“, i na onu čuvenu Tolkinovu pesmu „Tri prstena za prste kraljeva vilin vrste“ - Pod nebesima što sjaju, sedam za vladare patuljaka u dvoru njihovom kamnom, devet za smrtne ljude koje smrt čeka na kraju, jedan za mračnog gospodara na njegovom prestolu tamnom u zemlji Mordor gde senke traju. Jedan prsten da svima gospodari, jedan da za svima seže, jedan prsten da sve okupi u tami sveže. U zemlji Mordor gde senke traju nećemo dozvoliti da Sauron Đilas pretvori Srbiju u Mordor. Pobedićemo mafiju, odbranićemo Vučića i Srbiju. Živela Srbija. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Milan Urošević.
Dame i gospodo narodni poslanici, dostavljen vam je zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, održane 9, 10 i jedanaestog februara.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: Ukupno 194, za – 173, nije glasalo 21 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za dopunu dnevnog reda.
Narodni poslanik Bojan Torbica na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine. Narodni poslanik Bojan Torbica, izvolite, tri minuta.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, kolege narodni poslanici ne mogu, a da na početku ne pozdravim najavu ministarke pravde da će u cilju poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada od sredstava obezbeđenih iz prihoda i ostvarenih naplatom sudskih taksi, zaposleni u pravosuđu s nižim primanjima dobijati mesečnu pomoć u visini od 5.500 dinara. To je stvarno izuzetno pohvalno, ali unutar pravosudnog sistema već više od 11 godina opstaje nepravda vezana za zarade sudija prekršajnih sudova.

Naime, od 1. januara 2010. godine, u Republici Srbiji su počeli sa radom prekršajni sudovi. Od prvog dana postojanja prekršajnih sudova sudije tih sudova trpe svojevrsnu diskriminaciju na taj način što su bez ikakvog opravdanog razloga normativno stavljeni u podređeni položaj u odnosu na svoje kolege koje su sudije drugih sudova, a istog stepena nadležnosti.

Raznovrsnost predmeta i broj propisa kojima se služe ne može se porediti ni sa jednom drugom materijom u drugim sudovima, što im daje posebnu težinu. Obzirom da u svom radu koriste preko 270 zakona i oko 800 podzakonskih propisa, to od sudija u prekršajnim sudovima zahteva posebnu veštinu i znanje.

Činjenica da po pitanju stručnosti i sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije koju pri izboru na sudijsku funkciju da ispune, identični su uslovima koje moraju da ispune i sudije drugih sudova, a to nam govori da sudijama prekršajnih sudova dajemo status sudija sa svim obavezama, ali ne i sa svim pravima.

Izuzev zarade prekršajnih sudija, sve ostale kategorije zaposlenih u prekršajnim sudovima imaju isti način obračuna zarade sa svojim kolegama koje rade u ostalim sudovima. Zakonom o sudijama je inače propisano da sudija ima pravo na platu u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i njegovom odgovornošću, a posebno ukazujem na član zakona koji navodi da plata sudije znači garanciju njegove nezavisnosti i sigurnosti njegove porodice.

Pored ovog potpuno je apsurdno i to što sudije za prekršaj imaju manje plate, ne samo drugih sudija, već i od sudijskih pomoćnika u drugim sudovima, a mislim da se svi slažemo da u pravosuđu ne treba da postoji ovakav vid diskriminacije.

Sudije prekršajnih sudova zaista nisu teret ovog budžeta i za razliku od nekih drugih, oni svoje plate trostruko opravdavaju.

Zbog toga smo i podneli ovaj predlog za izmenu zakona, kako bi jednom zauvek ispunili decenijsku nepravdu prema sudijama u prekršajnim sudovima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno 195, za – pet, nije glasalo 190 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog većinom glasova.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.
Da li poslanik Komlenski želi reč?
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem predsedniče.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, 2017. godine prilikom donošenja zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ukazivali smo na činjenicu da promenom kojom se mogućnost zaplene novčanih sredstava radi namirenja sudskih odluka vezanih za izdržavanje dece limitira na polovinu primanja, može da bude ozbiljan problem u budućem vremenskom periodu.

To se upravo i pokazalo. Tada smo amandmanski predlagali da kada su u pitanju izdržavanja po osnovu sudskih presuda, to ostane onako kako je bilo i rešeno u ranijim propisima, a to je da se može zapleniti do dve trećine zarade od onog ko je dužan da izdržavanje isplaćuje.

Naravno, nisu bili to samo demagoški razlozi za naš stav, već je praksa pokazala da smo potpuno u pravo i ono što imam saznanja, naravno Ministarstvo ima mogućnost da mnogo ozbiljnije, temeljnije i lakše to proveri, je činjenica da upravo nastaje zagušenje kod izvršenja prinudne naplate na ime izdržavanja maloletne dece.

Naime, obzirom da dužinu trajanja sudskih postupaka, nagomilavanje tih troškova, kao i činjenicu da za izdržavanje za dvoje ili više dece sud može dosuditi do 50% obaveze od naknade zarade koju davalac izdržavanja, obveznik izdržavanja plaća, mi dolazimo u situaciju da se sada polako nagomilavaju kamate, troškovi postupka i da se to jednostavno nema na čemu sprovesti. Niti je bio, niti postoji i jedan opravdan razlog za takvu promenu u tom trenutku koja je učinjena i podnošenje ovog zakonskog predloga jeste upereno da se upravo zaštiti najugroženija kategorija stanovništva u Srbiji, a to su izdržavana lica.

Priče koje smo i tada slušali, a i komentare koje danas ponekad čujemo, da onaj ko daje izdržavanje treba i on od nečega da živi, da ima i drugu porodicu, da su to razlozi zbog čega se mogućnost prinudne naplate limitira na polovinu naknade, jednostavno ne stoje. Mi smo ovim doveli u pitanje da ona deca koja su ostala bez svakodnevnog prisustva drugog roditelja ne mogu svoja bar materijalna potraživanja i ono što im je nužno za život kroz ovakav vid prinudne naplate realizuju i ostvare.

Iz tog razloga, pozivam poslanike da podrže ovaj predlog zakona. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno je glasalo 195, za – 13, nije glasalo – 182.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđivanje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica, 16. novembra 2020. godine.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski ima reč. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedniče.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uskoro će biti 21 godina od kad je NATO pakt zlikovački i podmuklo napao Srbiju. Mi ni dan danas ne znamo tačan broj žrtava te zločinačke i zlikovačke agresije. Znači, onih direktnih žrtava, koje su nastupile kao posledica ratnih dejstava.

Ono što nam dosadašnja istorija pokazuje, to je činjenica da su srpske žrtve na svaki način iz Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, omalovažavane, umanjivane na svaki mogući način. Uostalom, to smo bili svedoci i ovih dana, prilikom ove hajke i kampanje koja se vodila protiv filma „Dara iz Jasenovca“.

Ako je neko u prethodnom periodu propustio ili nije mogao ili nije shvatao značaj toga da se utvrdi i verifikuje tačan broj žrtava, onda mi to sebi danas ne smemo da dozvolimo.

Predlog je upravo da Skupština bude ta koja će odrediti komisiju kao neko telo u koje niko ne može niti ima pravo da sumnja, a da bi ta analiza bila potpuna, zadatak te komisije jeste da utvrdi tačan broj svih poginulih i ranjenih pripadnika Vojske Jugoslavije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, civilnih lica na teritoriji Republike Srbije, kako na teritoriji Republike Srbije ili van teritorije Republike Srbije, ako su u tom trenutku imali državljanstvo Republike Srbije.

Komisija treba da utvrdi imena, prezimena, svih žrtava NATO agresije 1999. godine, datum, mesto rođenja, mesto prebivališta, status lica u momentu događaja, da li je pripadnik vojske, policije ili civil, mesto i vreme štetnog događaja i mesto i vreme kad je posledica NATO bombardovanja nastupila.

Mislim da nam je velika pouka sve ovo što nam se danas dešava, ali isto tako nam je velika pouka da to treba da učinimo, kao i popis žrtava Odbrambeno-otadžbinskog rata koji je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica u Republici Srpskoj već učinio.

Uvažene kolege, nebitno je da li će to uraditi komisija, lako je se povući od ovog predloga, Republika Srbija je dužna da se na ovakav način oduži svima koji su poginuli ili ranjeni za vreme NATO bombardovanja, a ostavićemo pokolenjima u amanet apsolutno čistu brojku, da niko sa njom ne može u budućnosti da manipuliše. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.

Zaustavljam glasanje: ukupno je glasalo 193, za – 17, nije glasalo – 176.

Konstatujem da Narodna skupština, većinom glasova, nije prihvatila ovaj predlog.

Pošto smo se izjasnili o predlozima za dopunu dnevnog reda, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda u celini.

Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.

Zaustavljam glasanje: ukupno je glasalo 193, za – 172, nije glasalo – 21.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, u celini.

D n e v n i r e d:

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2034 (2020) između Banke za obnovu i razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam – Infrastruktura u kulturi, koji je podnela Vlada, i

Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Maja Gojković, potpredsednica Vlade i ministar kulture i informisanja, Siniša Mali, ministar finansija, Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija i Danijela Vanušić, v.d. pomoćnika ministra kulture i informisanja.

Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2034 (2020) IZMEĐU BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROJEKTNI ZAJAM – INFRASTRUKTURA U KULTURI.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres.

Za reč se javio narodni poslanik Dragan Marković Palma, po Poslovniku. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, vi ste, gospodine predsedniče, pogrešno protumačili pitanje poslanika Jedinstvene Srbije Vojislava Vujića.

On je pitanje postavio na osnovu pitanja koja je dobijao od građana Vrnjačke Banje, imajući u vidu da je iz Vrnjačke Banje i da tamo ima dosta kafića i lokala. Oni su rekli – kako vi sad možete da sedite u jednoj prostoriji, 200 vas, a mi ne možemo, do 15.00 časova nam je ograničeno, do 20.00 časova, itd.

Ne dozvoljavam, gospodine predsedniče, da se takvo pitanje formuliše da je to populizam.

Prvo, svako od poslanika ima autonomiju da pita ono što traže građani od njega i mi smo narodni predstavnici u parlamentu. Ne znam zbog čega ste tako reagovali, za mene je to malo čudno? Jeste vi stariji brat naše koalicije, ja to poštujem i vi to vrlo dobro znate, ali ovo što bi babe rekle – kad gleda narod, onda smatra da mi to radimo zbog ličnih političkih poena, a ne radimo zbog toga.

Zato vas molim ne da ponovo komentarišete, jer koga da pita drugog, vi ste bili tu, odgovor je mogao da bude – može ili ne može, niko decidno nije zahtevao da nešto mora, a siguran sam da veliki broj poslanika ima ista pitanja od građana iz gradova odakle su.

Nemojte sada da doživljavamo neki strah kad bilo šta treba da pitamo ili da govorimo, da ćemo zbog toga da dobijemo packe. Mislim da ovo pitanje ne zaslužuje packe, već kulturan odgovor, kao što je i pitanje bilo kulturno. Zahvaljujem.

Whoops, looks like something went wrong.