Petnaesto vanredno zasedanje, 11.01.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Mariću.
Sledeći je narodni poslanik Dejan Kesar. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dejan Kesar

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarka sa saradnicima, građani Republike Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije starosti od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti korona virusa. Ovaj predlog zakona jeste nastavak sprovođenja jedne ozbiljne i odgovorne politike usmerene pre svega na suzbijanje negativnih efekata pandemije korona virusa sa kojom se mi suočavamo od kraja 2019. godine.

Ovaj period je svima nama građanima Republike Srbije jasno pokazao da se naša država tokom pandemije korona virusa ponašala ozbiljno, odgovorno i da je znala da prepozna sve negativne efekte te pandemije koji su uticali kako na naše građanstvo, tako i na našu celokupnu privredu. Samo na ovaj način smo uspeli da naš ekonomski sistem učinimo održivim, da stvorimo prostor za ekonomski rast i da pored toga naš nivo javnog duga ne pređe tu granicu koja je utvrđena Mastrihtskim sporazumom.

Od početka 2020. godine naša Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo je uputilo pomoć i građanstvu Republike Srbije i našoj celokupnoj privredi kroz tri paketa pomoći ukupne vrednosti nešto više od osam milijardi evra. Moram da podsetim građane Republike Srbije da je taj prvi paket pomoći iznosio preko 600 milijardi dinara, drugi paket pomoći 66 milijardi dinara i treći ukupne vrednosti 274 milijarde dinara.

Pored svih ovih izdvajanja, uspeli smo, a moram da kažem da smo jedna od retkih zemalja u Evropi, a pogotovo u regionu, koji smo uspeli da, pored ova tri paketa pomoći, izdvajamo novac za izgradnju infrastrukture, da ulažemo u povećanje plata i penzija, da izgrađujemo nove kliničke centre, nove škole, nove bolnice i nove domove zdravlja. Znali smo da samo ulaganjem u privredu možemo da stvorimo zdrave osnove za dalji privredni razvoj i to se upravo pokazalo u 2021. godini kada smo, prema fleš procenama, ostvarili rast privrednog sektora u iznosu od 7,5%, da smo u prethodnoj 2020. godini ostvarili rast od preko 6%, što će u kumulativnom zbiru iznositi preko 6,5%, što nas stavlja na prvo mesto u Evropi po stopi privrednog rasta.

Ali ono što nas je svakako izdvajalo u odnosu na zemlje u Evropi, a moram da kažem i u odnosu na zemlje u regionu jeste što smo sistematski pomagali i privredu i građane Republike Srbije. Mi smo 2020. godine odlučili da uputimo jednokratnu novčanu pomoć svim punoletnim građanima Republike Srbije u iznosu od 100 evra, a mnogi iz današnje opozicije su napadali tu meru govoreći da ćemo time oslabiti naš budžet Republike Srbije i da ništa nećemo postići. Upravo se totalno suprotno dogodilo. Oni su govorili kako se ta jednokratna novčana pomoć još može nazvati i „helikopter novac“ i da će takva novčana pomoć ići ka tome da smo ugrozimo budžet Republike Srbije, a mi smo time, evo dve godine kasnije možemo da vidimo, pospešili potrošnju i određena količina novca se vraćala u budžet Republike Srbije i upravo taj novac smo mogli da iskoristimo za sve investicije u prethodnih godinu dana. Takođe, pomagali smo svim kategorijama našeg stanovništva. Pomagali smo i zaposlenima i nezaposlenima, pomagali smo našim najstarijim sugrađanima, pomagali smo zdravstvenim radnicima, ali i pripadnicima vojske i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ali takođe i mladima.

Ovaj predlog zakona koji se danas nalazi pred nama jasno definiše načine i procedure u kojima mladi od 16 do 29 godina mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra.

Članom 2. ovog zakona jasno je definisano da pravo na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći imaju svi državljani Republike Srbije od 16 do 29 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije, koji poseduju važeću ličnu kartu i koji se prijave za uplatu novčane pomoći. Takođe, pravo na ostvarivanje ove pomoći imaju i korisnici socijalne pomoći, kao i lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Proces prijave građana za jednokratnu novčanu pomoć je isti kao i prethodnih puta i on i sva lica koja ispunjavaju ove uslove se mogu prijaviti na portalu Uprave za trezor gde je neophodno uneti ime i prezime, jedinstveni matični broj i broj važeće lične karte. Takođe, građani mogu da biraju gde će im se uplatiti novac, gde žele da imaju račun i ukoliko ga nemaju banke će u njihovo ime otvoriti namenski račun.

Zato, ovom prilikom pozivam sve naše mlade sugrađane da se prijave za ovu pomoć i da samo na ovaj način možemo da nastavimo vođenje politike koju predvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, a to je brža, sigurnija i jača Srbija.

Osim mladih, mi ćemo takođe pomagati zdravstvenim radnicima. Zdravstveni radnici mogu da očekuju 14. januara jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara a naši najstariji sugrađani od 14. februara jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara.

Sada, kada sam ja rekao i one stvari koje su ponavljale, odnosno koje su govorile i moje kolege u prethodnih nekoliko sati ove rasprave, moramo da napravimo suštinsku razliku u odnosu na period pre 2012. godine.

Šta je ono što nas u potpunosti razlikuje u odnosu na vreme vladavine bivšeg tajkunskog režima? Jeste što mi danas imamo snažan budžet, što imamo jaku zemlju, zato što smo samostalni u donošenju svojih odluka, a upravo rezultati te ozbiljne i odgovorne politike jesu i rast od 7,5% i što danas imamo 180 milijardi dinara u našem budžetu, ali što možemo da ulažemo u kompletnu infrastrukturu.

Danas možemo da se pohvalimo da je Srbija u prethodnoj godini privukla 3,9 milijardi evra stranih investicija. Mi smo gotovo privukli više investicija nego sve zajedno zemlje u regionu, što je približno izuzetno dobar rezultat kao što je bio rekordne 2019. godine.

Koji su parametri, odnosno o kojim parametrima mi danas moramo da govorimo kako bismo napravili potpunu distinkciju u odnosu na period od 2012. godine? Pa, to jesu plate i penzije. To jeste nezaposlenost.

Danas je nezaposlenost 10,5%, skoro kao rekordne opet 2019. godine. Ali, moramo da kažemo da smo se mi iz prethodne dve godine suočavali sa pandemijom Korona virusa i mi smo tu kao država reagovali na najbolji način da zaštitimo naše građane ali i da zaštitimo privrednu fluktuaciju.

Ono što je takođe bitno reći jeste da smo i u tih dve godine pandemije korona virusa izdvajali novčana sredstva da izgradimo najmoderniju fabriku vakcina, da smo izgradili novi Klinički centar Niš, da, evo, privodimo kraju rekonstrukciju KC Srbije, da ćemo raditi rekonstrukciju KC Vojvodine. Radimo domove zdravlja, radimo škole, radimo bolnice. To danas možemo da vidimo koliko nam je to nedostajalo pre 2012. godine.

Ovom prilikom bih hteo da pozovem sve građane Republike Srbije da se vakcinišu, zato što je to izuzetno neophodno kako bismo nastavili da vodimo normalan život i kako bi naša privredna aktivnost bila na najvišem mogućem nivou.

Ono drugo pitanje sa kojim se mi suočavamo poslednjih mesec dana jeste pitanje referenduma. Izuzetno značajno pitanje i sve nas za nešto više od pet dana očekuje izlazak na biračka mesta i da možemo da ostvarimo svoje biračko pravo i da zaokružimo jednu od ponuđene dve opcije koja nam se stavlja na tom glasačkom listiću, a to je odgovor „da“ ili „ne“.

Veoma je bitno da pozovemo građane Republike Srbije da tog 16. januara svi zajedno izađemo na biračka mesta i da zaokružimo „da“. Zašto je izuzetno bitno da zaokružimo „da“?

Zato što ukoliko ovaj referendum ne uspe mi se vraćamo nekoliko koraka unazad, kao što je rekao predsednik Aleksandar Vučić, a to vraćanje dva ili tri koraka unazad jeste vraćanje kada govorimo o procesu evrointegracija.

Mi se danas nalazimo na putu ka EU, na putu ka punopravnom članstvu ka EU i to je izuzetno bitno. Jedan od razloga zašto možemo danas da razgovaramo o evropskim vrednostima i kada govorimo o usvajanju nekih evropskih vrednosti što se tiče našeg zakonodavstva, pa jeste upravo nezavisno pravosuđe.

Ne slažem se sa određenim predstavnicima opozicije kada govore o tome da ukoliko ovaj referendum prođe ili ne prođe mi nećemo obezbediti nezavisnije pravosuđe. Ono svakako jeste nezavisnije nego što je bilo 2012. godine, ali ono što mi dajemo građanima i što nije uradila nijedna vlast do 2021, odnosno kada se završio proces, kada govorimo o aktu koji se uputio ka građanima da ga odlučuje, odnosno početkom 2022. godine, jeste što mi hoćemo kompletno izbor nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija da izmestimo ovde iz Narodne skupštine.

Nama predstavnici opozicije zameraju zato što mi to radimo sada, govore nam da to radi nelegitimna Skupština, što u potpunosti nije istina. Nelegitimna, odnosno po njima nelegitimna, a nama legitimna Skupština jeste zato što smo mi poverenje građana Republike Srbije dobili na izborima koji su održani 2020. godine. Taj proces je bio transparentan, taj proces je bio inkluzivan, taj proces je u potpunosti bio otvoren.

Zašto sada njima smeta to što mi sprovodimo. Zato što smo kao Narodna skupština uputili Akt o promeni Ustava da bi o njima odlučivali građani Republike Srbije. To nam govore ljudi koji su u ovom parlamentu sedeli do 2012. godine u punom kapacitetu, a zatim u narednim godinama sedeli u polu kapacitetu zato što kada su videli da nemaju podršku građana Republike Srbije otišli su iz ovog parlamenta, istovremeno su primali mesečne naknade, oni su se svaki dan ovde zalagali sa evropski put.

Moram da vas podsetim, ti ljudi koji su veliki zagovarači Evrope, evropskih vrednosti, evropskog puta Srbije nisu otvorili nijedno pregovaračko poglavlje, nisu otvorili nijedan klaster. Mi smo otvorili klaster 4 koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Mi pripremamo da otvorimo klaster 3, ali je veoma bitno da razgovaramo i veoma je bitno da debatujemo o nezavisnosti pravosuđa.

Svakako je pravosuđe danas nezavisnije nego što je bilo 2012. godine i zato građani Republike Srbije treba da izađu 16. januara i da zaokruže da. Zato što ćemo time u punom kapacitetu imati potpuno nezavisno pravosuđe, imati jasno definisane načine za izbor sudija i tužilaca u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, ukinućemo probni period od tri godine koji se odnosi na izbor sudija, sprečićemo bilo kakav oblik političkog uticaja na nosioce pravosudnih i tužilačkih funkcija, ali ćemo istovremeno reći da, mi se nalazimo na putu ka EU.

Ono što je svakako bitno i ono na šta moram da se osvrnem u narednih nekoliko minuta, a ostaviću dovoljno vremena da i moje kolege uzmu učešće u raspravi, jesu određene zablude koje nam predstavnici opozicionih stranaka guraju preko svojih tajkunskih medija, to jeste da se promena Ustava odnosi ili na Rio Tinto, da se odnosi na preambulu. Ne, dragi građani Republike Srbije, kao što su vas obmanjivali do 2012. godine koriste ovo ekskluzivno pravo zadnjih dva ili tri meseca da nastave da vas obmanjuju. Nikakav Rio Tinto se ne spominje, nikakav promena preambule Kosova i Metohije kao naše južne srpske pokrajine se ne pominje da bi se izmenilo, ovde se govori isključivo o nezavisnosti pravosuđa i svim drugim ključnim pitanjima koje se odnose na naš pravosudni i tužilački sistem.

Ali, te njihove podle priče, o zaštiti životne sredine, najbolje možemo da vidimo zadnjih dva i po meseca na auto-putu, na međunarodnom javnom putu i drugim saobraćajnicama širom Srbije. Ti ljudi, veliki zagovarači zaštite životne sredine koriste te blokade kako bi obezbedili jeftine političke poene.

Šta misliti, da nama niko, ovde u Narodnoj skupštini nikome nije stalo do zdrave vode, do zdravog vazduha, do zdrave zemlje. Svima nama je stalo, ali ne mogu oni da nam govore da je njima više stalno nego što je nama stalo.

Ono do čega je njima najviše stalo jeste to što oni nisu, zato i napadaju Aleksandra Vučića i SNS, u poziciji da otvore klaster o zaštiti životne sredine, da upravljaju projektima o zaštiti životne sredine i da taj novac koji dolazi iz Evrope, koji ćemo mi investirati u zdravije reke, vodotoke, zdraviju zemlju, oni da mogu da uzmu i da stave u svoje džepove. Zašto to nije uradio ministar Oliver Dulić koji je dolazio iz DS, koji je vodio Ministarstvo ekologije, nego je sproveo onu akciju "Očistimo Srbiju" pa milione dinara stavio u svoje džepove?

Mi danas treba da pričamo otvoreno, treba da pričamo transparentno, što i činimo, skoro godinu dana ovde u Narodnoj skupštini. Sve je otvoreno i sve je jasno. Ali, očigledno je, da bi neko dobio jeftine političke poene, kako bi se neko dodvorio svom biračkom telu, mora stalno da svoju politiku zasniva na lažima i na izmišljotinama.

Zato, građani Republike Srbije, još jednom vas pozivam da 16. januara svi zajedno izađemo na referendum, da zaokružimo "da", jer ćemo time pokazati da se ponašamo kao jedna ozbiljna i odgovorna država, kao što smo se ponašali i u prethodnih dve godine tokom pandemije korona virusa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Kesaru.
Sledeći je narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, želim vam srećne novogodišnje i božićne praznike, sve najbolje vama i vašim porodicama u ovoj godini i da imamo mnogo razloga za radost i za slavlje u ovoj godini, a pre svega da se napokon okonča ova epidemija korona virusa.

U ovom sazivu rekao bih da smo imali mnogo istorijskih i važnih odluka za naše građane i za državu, za koje su nam građani Republike Srbije dali poverenje na prethodnim izborima da je vodimo, predvođeni predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem.

Kada vam građani daju poverenje u tom broju u kome su dali SNS i pre svega Aleksandru Vučiću, onda imate veliku odgovornost da iskreno brinete o ljudima, ne demagoški, ne tako što ćete ljudima uvek pričati samo što oni hoće da čuju i ono što im je prijatno za uši, već nekada i teške stvari, nekada i ono što se njima neće dopasti, nekada i ono što nije popularno, da biste na kraju ojačali svoju državu, stabilizovali je i doveli u situaciju da može zaista na istinski, pravi način, održivo, da se razvija, da napreduje, ali i kada je to neophodno, kao u prethodnih godinu ili dve dana, i značajno pomogne svoje građane zbog situacije u kojoj se našao i ceo svet, a samim tim i naša država nije bila izuzetak u tom slučaju u toku ove epidemije korona virusa.

Kao što znate, građani Srbije i naša privreda je to osetila, Srbija je imala i ima dovoljno novca i pomaže i privredu, ali pomažemo i naše građane. Pomogli smo, ja ću krenuti od početka, ne samo od ovih finansijskih pomoći koje su naravno jako važne, ali pre svega smo kroz zdravstvo pomogli naše stanovništvo tako da ono može da bira vakcinu koju će da primi, tako što smo nabavili veliku količinu svih sredstava koja su neophodna za borbu protiv korona virusa i na taj način sačuvali bezbroj života u našoj državi, a nema ništa važnije i vrednije od toga nego što je ljudski život. I to je najveći uspeh koji smo napravili u prethodnom periodu.

Zatim, kroz stabilne javne finansije, kroz pun budžet, uspeli smo da pomažemo našu privredu, da nemamo otpuštanja već da zapošljavamo nove radnike, da se otvaraju nova radna mesta, nove fabrike, da se ljudi odlučuju da otvaraju svoja preduzeća, da ona koja rade budu stabilna, da koliko-toliko se ovo teško vreme preživi i da uđemo nakon završetka ove epidemije, ove strašne zaraze koja je ceo svet napala, u jedan mirniji period rasta koji se svi nadamo da nas očekuje u još značajnijem obimu nego što je to bilo do sada.

Došli smo u tu situaciju, evo, na ovu temu se sad vraćam, koja je danas aktuelna, o kojoj govorimo, kao što je finansijska pomoć mladima od 16 do 29 godina, da možemo da pomognemo mladim ljudima sa jednim iznosom za koji, rekao bih, neko kaže da je simboličan, neko kaže da je mali, da je to ništa, da je to 90 evra jer je inflacija pojela 10 evra, nemaju oni pojma, niti imaju pojma njihovi luksemburški mediji, niti njihovi nazovi analitičari, niti ima pojma Dragan Đilas, niti imaju pojma Šolaci i ostali o tome ni šta je 100 evra. Njima to ništa ne znači.

Oni, rekao bih, su čak i ljuti što mi danas donosimo ovakvu odluku. Rekao bih i da su ljuti što i penzionerima dajemo 20 hiljada dinara 14. februara. Rekao bih da su ljuti što dajemo zdravstvenim radnicima iz budžeta novac u ovom mesecu 10 hiljada dinara na njihove račune. Njima kad god se građanima nešto daje, oni se strašno naljute, kada se građanima otima, onda je to za njih razlog za vatromet, za slavlje, za proslavu, zato što je prosto to model po kome su oni navikli, taj deo opozicije da funkcioniše, tj. otimačinu. Samo kada se iz budžeta uzima i kada se stavlja u tajkunske, kriminalne i lopovske džepove, kada se taj novac iznosi van zemlje, kada se ne koristi ovde da se poveća potrošnja, da se napuni budžet ponovo, da imamo neka sredstva koja obrćemo, da pomažemo građane, da investiramo, da ulažemo u privredu, da ulažemo u svoj rast, to se njima ne dopada.

Setimo se šta se njima dopadalo. Za njih je rast bio minus 3%. To je bio rast za Dragana Đilasa, za Jeremića, za Obradovića, za Borka, za Tadića, za sve ostale koji su tada bili pripadnici tog režima, na ovaj ili onaj način. Za njih je minus bio rast, zato što je minus u džepovima građana, i to je debeli minus, bio plus u džepu Dragana Đilasa i zato što on ni dan-danas ne može da nam objasni kako od minusa od 3% u ovoj državi njegove firme su uspele da prometuju 619 miliona. I zato danas dolazimo u tu drugu situaciju da njegov prijatelj može da kupi jednog premijerligaša. Ja se onda pitam, nije samo on vlasnik zaista, možda na papiru samo on jeste, ali, čiji je to novac, da nije to novac svakoga od nas? Da nije to novac i onih koji se pitaju, kažu - dajete nam naše pare. Pa, naravno, svi mi plaćajući porez, plaćajući neke račune, punimo budžet države, da bi država imala sredstva da ulaže u ono što je neophodno da bi mogla da funkcioniše. Svi mi na određeni način učestujemo u punjenju tog budžeta da bismo imali novac.

Danas država, zahvaljujući domaćinskom poslovanju i radu, ima mogućnost da pomogne i mladima danas sa 100 evra, i zdravstvenim radnicima sa 10.000 dinara, i našim penzionerima preko 1.800.000 koliko ih ima da pomogne sa 20.000 dinara. To nisu mali iznosi. Za nekog nisu mali, za nekog su veliki. Ali, znate, kada jednom penzioneru date 20.000 dinara njemu to mnogo znači. To znači i zdravstvenim radnicima. Po meni, to znači u onom jednom simboličnom smislu da ljudi osete da imaju državu, da imaju državu koja stoji iza njih, da imaju državu koja nije slaba, da imaju državu koja je jaka, i to prvi put jaka posle ko zna koliko decenija da može da stane iza svakog svog čoveka i da kaže ljudima – niste sami.

Kada je najteže, kada su najveće krize u svetu, kada mnogi drugi ne mogu i ne pomažu svoje građane, mi imamo novca i hoćemo da pomognemo svoje ljude.

Što, jel nije mogla ova Vlada Republike Srbije da kaže – nećemo, šta ima da dajemo. Imate svoje plate. Imate svoje penzije. Ostavićemo to ili ćemo da trošimo na neke druge stvari. Ne. Hoćemo da svaki čovek zna i oseća da je država uz njega, da smo svim srcem uz svakog čoveka u Srbiji.

Reći će – to radite zbog izbora. Pa, zbog izbora od kako su se stabilizovale finansije podižu se plate i godine svake godine. Da li su svake godine bili izbori? Nisu svake godine bili izbori, nego je normalno da kako raste privreda i kako imate više novca pomažete građane i povećavate koliko možete i plate, i penzije. Pa, ako smo imali rast od preko 7% da pomognemo da i ljudi osete to, da osete u svom džepu.

Sad ide Srpska nova godina, da bake i deke mogu da planiraju svojim unucima da kupe poklon, da mogu da planiraju svoje živote, da mogu da planiraju da kupe lekove, da mogu da planiraju da se prehrane, da mogu planiraju da plate porez i da im nešto novca i ostane, da mladi ljudi mogu da imaju taj novac da kupe sebi nešto, da vide i da kažu – dobio sam ove pare. Država je nešto radila i stvorila. Zbog nečeg smo se žrtvovali prethodnih godina da bismo danas imali.

Dok su neki drugi vodili ovu državu nismo imali ništa. Šta su oni davali? Koliko se ja sećam, ostavili su nam samo dugove i one zelenaške kamate koje smo plaćali, pa se neki dugovi njihovi i dan danas vraćaju.

Zamislite koliko bismo novca imali danas da pomognemo i mladima i penzionerima i svima ostalima da nismo na vlasti imali tu kugu kao što je Dragan Đilas. Njega ću da nazovem – gospodin macola, zato što njega zamišljam kao čoveka sa macolom u ruci koji ide i ruši sve što je napravljeno u ovoj zemlji. Zamislite, ne daj Bože, da se ta kuga u vidu Dragana Đilasa vrati na vlast u Srbiji, na šta bi to ličilo.

Oni koji su pokušavali prošle godine da upadnu u ovaj dom, da ga zapale, da sruše, da pokradu ponovo slike, da sve što stignu očerupaju, zamislite da se to vrati u Srbiji na vlast. Kako bi tada Srbija izgledala i na šta bi ličilo ovo društvo kada bi oni koji su na pljačkanju, otimačini, skidanju kože sa leđa građanima Srbije, danas kupovali fudbalske klubove širom Evrope, kupovali vile, jahte, avione, trošili milione odnesene iz Srbije, puneći razne svoje devizne račune širom Evrope i sveta? Zamislite tu državu. U šta bi se pretvorila Srbija kada bi ponovo nju trovao Dragan Đilas svakodnevno sa mesta, ne daj Bože, gradonačelnika, predsednika, premijera, gde već sebe zamišlja?

Na svu sreću građana Srbije, to će samo da se završi na zamišljanju. Znamo kako će se sve to završiti 3. aprila. Samo pozivam ljude da budu odgovorni.

Znamo šta taj čovek danas govori, da govori – izgubim li izbore i ne budu li građani Srbije glasali za mene 3. aprila, pazite, on preti građanima Srbije, videćete kako će onda krv da se lije ulicama Srbije ako ja ne pobedim na izborima, zato što sam ja mnogo pametan, zato što imam mašinski mozak, zato što ja znam da računam procente, pa ću vama, glupim građanima, da pokažem šta će da bude ako ne budete meni dali glas.

Nemojte da se plašite te kuge. Jednom je bio u Srbiji, jednom je bio i nikada se više ne povratio na ono gde želi da se vrati. To pokazuje i njegovu politiku i šta je on i kao čovek.

Pokazuje još jedna stvar. Mi ćemo imati u Srbiji referendum o promeni Ustava 16. januara. Strašno važan dan za ovu zemlju. Mi svi narodni poslanici SNS svakodnevno razgovaramo sa građanima i verujem da su se i druge kolege bezbroj puta suočile sa tim da građani imaju određene primedbe na rad pravosuđa. To je nešto što je normalno.

Sistemski je u prethodnim decenijama pravosuđe u Srbiji uništavano, unošena korupcija u njega. Svašta je rađeno prilikom izbora sudija, prilikom razrešavanja sudija. Setimo se kako su to odradile demokrate žutog preduzeća nekada, dok je Đilas zajedno sa Tadićem bio vrhovni bog u ovoj zemlji, kako su se birale sudije i kako su isterivane sa posla. Setimo se tog perioda i onda možemo da znamo i da nam bude jasno zašto su oni za to da ne izađe na referendum, a i ako se izađe, da se zaokruži – ne i šta znači zaokružiti – ne na referendumu za izmenu Ustava? Nemojte da unose zabunu među građane, da im kažu da će da se menja bilo šta u Ustavu osim oblasti koja se odnosi na pravosuđe, na tužioce, na način izbora sudija.

Nego, šta treba da uradimo, da ostavimo da se sudije biraju u parlamentu, pa da postoji kolika – tolika mogućnost da politika utiče na pravosuđe? Valjda smo se borili za to da pravosuđe bude nezavisno bude nezavisno i nezavisnije daleko više nego što je bilo pre 2012. godine. To nije sporno. Ali, zar ovo nije dobro rešenje? Zar svi ne govore, stalno puna usta o nezavisnom pravosuđu, pa kad dovedete dotle da pravosuđe postane potpuno nezavisno od politike, da nema nikakve veze više politika, ni na kakav način da utiče na njega u Srbiji, e onda kažu – to je loše rešenje. Nećemo o tome, to vi radite pred izbore.

Kakve veze ima kad se menja nešto ako je to dobro što se radi, da li radili pred izbore ili posle izbora? Bolje je pre nego kasnije, ali oni su za to da se to ne radi nikada, da se nikada stvari u Srbiji ne promene, da se nikada ono što su oni radili u Srbiji ne promeni. Oni zamišljaju to tako da oni dođu u ovu Skupštinu, naravno prebijanjem, rušenjem, paljenjem, i da onda kao jedna lopovska, kriminalna većina mogu da izaberu apsolutno sve svoje sudije, sve svoje tužioce, da oni postave ponovo onaj korupcionaški, mafijaški sistem nazad i da potpuno upravljaju ovom zemljom dok ne ugase i poslednje svetlo u njoj.

Ovo je način gde ćemo promenom Ustava sprečiti takvu stvar da se u Srbiji dešava i da se desi ponovo. Niko više u Srbiji neće moći na pravosuđe da utiče na onakav način kako je to mogao da radi do 2012. godine. Pravosuđe će biti nezavisno, tužilaštvo samostalno, sudije se neće birati po političkoj liniji, po političkim odlukama i direktivama, a građani Srbije biće sve bogatiji, Srbija sve srećnija i sve naprednija, a Dragan Đilas kako će i gde će sa Šolakom posle izbora, to nas ne zanima.

Živela Srbija!
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Filipoviću.
Sledeći je narodni poslanik Aleksandar Mirković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Mirković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnikom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, svakako da današnji dnevni red je za svakog od nas kao narodnih poslanika vrlo interesantan, ali daje nam i jednu dozu ponosa što ćemo biti u prilici da danas izglasamo jedan ovakav zakon i da na taj način omogućimo mladima od 16 do 29 godina da dobiju tih 100 evra kao jedan mali vid pomoći svoje države.

Mislim da su kolege narodni poslanici u proteklom periodu u svojim izlaganjima jasno istakli koliko je ovo i važno, ali koliko sam ovaj čin pokazuje ekonomsku stabilnost i snagu naše zemlje.

Mislim da mi kao narodni poslanici danas možemo biti ponosni na sve ono što je urađeno u protekle dve godine od kako smo mi u mandatu, nešto manje od dve godine, ali isto tako, svi mi kao predstavnici SNS izuzetno smo ponosni na rezultate koje je Vlada SNS, pre svega predsednik naše stranke Aleksandar Vučić, od 2014. godine stvarao i postizao i rezultate koje smo svi zajedno kao jedan veliki tim sa našim građanima stvorili jeste baš ono čemu politika u suštini i služi i zašto je politika i bitna, a to je da se borite svaki dan za bolji život građana svoje zemlje.

Mislim da i kao narodni poslanici, iako je ovo prvo zasedanje u ovoj godini, moramo i da se osvrnemo na sve ono što se dešavalo u proteklom periodu i da jasno pokažemo kakva je to razlika između perioda vlasti SNS i ljudi koji danas čine neki novi režim DS, opet okupljeni oko Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića i cele te klike, koja ne nudi nikakvo novo rešenje, ne nudi nikakvu drugačiju politiku, niti želi da se takmiči sa tim koliko će oni novih kilometara autoputeva napraviti, koliko će fabrika otvoriti ili koliko će novih radnih mesta obezbediti. Ne žele da učestvuju u takvoj jednoj diskusiji i polemici, iz prostog razloga što su i sami svesni da kada su oni bili na vlasti, kada su oni bili u prilici da urade nešto dobro za građane Srbije, nisu apsolutno ništa uradili, već su jedino vodili računa o sebi i svojim džepovima i džepovima svojih saradnika.

Da je sve istina što govorim potvrđuje i podatak da je najbliži saradnik Dragana Đilasa, zamislite, postao vlasnik jednog tima u engleskoj Premijer ligi „Sautemptona“, kluba koji ima veliku reputaciju u Engleskoj, ali i u samom svetu, ali isto tako, moramo naglasiti da je engleska liga i najgledanija liga na svetu, pa kada uzmete samo taj podatak da je čovek koji je bio najbliži saradnik gradonačelnika Beograda, bivšeg ministra, jednog od najistaknutijih funkcionera DS Dragana Đilasa, sebi omogućio da kupi jedan fudbalski klub, postavlja se pitanje – šta to može onda još Dragan Đilas da kupi sa svim onim parama koje je otuđio od građana i Beograda i Srbije?

Ono što je mnogo bitnije, a naslanja se na sve ovo o čemu ja pričam, jesu konkretni podaci koji pokazuju kako se živelo do 2011. godine, a kakva je situacija danas. Nezaposlenost 2011. godine je bila iznad 23%, dok je ove godine, tačnije 2021. godine, ona negde ispod 9%.

Ako pričamo o prosečnoj plati, to su moje kolege pominjale u svojim izlaganjima, moramo uvek da naglasimo da je prosečna plata u tom periodu, dakle, kad su svi propadali, kada su građani ostajali bez posla, na ulici, kada je svako bio samo siromašniji, Dragan Đilas je stvarao svoju imperiju zajedno sa tim Šolakom, a građani su tada radili za prosečnu platu od 330 evra. Godine 2021. u decembru prosečna plata će iznositi iznad 600 evra.

To vam samo pokazuje kako odgovornom politikom, kako pametnim vođenjem finansija, ali isto tako odgovornim planiranjem svakog troška, investicija dolazite do drastičnog uvećanja i poboljšanja životnog standarda svih građana u našoj zemlji.

Ako želimo da pričamo i o minimalnoj zaradi na koju se često pozivaju ovi predstavnici bivšeg režima, ne možemo a da ne istaknemo da je minimalna zarada u tom periodu bila negde oko 150 evra. Danas je ona iznad 300 evra i nastaviće sa rastom.

Svi ovi podaci samo jasno pokazuju koliki je napredak naša zemlja ostvarila u periodu od samo 10 godina. Kad kažem samo, moram to da naglasim iz prostog razloga, da smo imali odgovornu vlast te decenije kada je režim DS vladao na svim nivoima i upropašćavao nađu zemlju, možemo samo da se zapitamo gde bi naša Srbija danas bila.

Međutim, pojedini političari iz tog perioda, ne mogu reći baš svi, ali pojedini političari iz tog perioda, a opet svi zajedno u timu DS, pa sada opet u različitim strankama, ali opet u jednom frontu danas žele da obmanu građane da se predstave kao nekakva nova opcija, sve sa razlogom da bi dobili još jednu šansu da sebe učine što bogatijima i da svoje poslovne imperije dodatno uvećaju.

Meni je drago što smo mi u prilici danas da svedočimo i istorijskim podacima, a oni se ogledaju u tome da smo prošle godine, dakle 2021. godinu završili sa čak 3,9 milijardi evra direktnih stranih investicija. Ako uzmete u obzir da se u poslednje dve godine, godine pandemije korona virusa, da kada je ceo svet zahvatila velika kriza i kada zemlje članice EU beleže veću nezaposlenost i kada ljudi ostaju bez posla, u našoj zemlji se i otvaraju i fabrike, ali se i postavljaju kameni temeljci za neke buduće fabrike.

Da govorimo istinu, u prilog tome govori podatak da smo samo prošle godine kroz nove fabrike i radna mesta obezbedili posao za 12.490 ljudi, pa samo želim da postavim pitanje predstavnicima bivšeg režima - koliko su to oni radnih mesta otvorili dok su bili na vlasti? Ne mogu da se pohvale tim podatkom jer je njihovu vlast obeležila katastrofa, hiljade fabrika zatvorenih, više od pola miliona ljudi koje su ostavili na ulici i bez posla.

Kada pričamo danas o mladim ljudima i o ovoj pomoći od 100 evra, znate sećam se jako dobro kada nam je ta njihova vlast obećavala onih čuvenih 1000 evra. Naravno, kao i sve što su tada pričali, obećavali, ostala je gola neistina i laž. Sada, s podsmehom posmatraju ovu pomoć za mlade od 100 evra i kažu da to nije ne znam kakva cifra. Možda za njih, ne možda, sigurno za ljude koji imaju milione razbacane širom sveta i koji se voze automobilima i džipovima koji vrede više od stotinu hiljada evra, to i nije neka cifra. Ali, nije sve u onom materijalnom, nije sve u tih 100 evra. Ima nešto u tome što jasno pokazuje opredeljenje Vlade Republike Srbije i politike SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, da se pomogne mladim ljudima makar na taj način.

Sve ono što danas radimo i zakone koje smo i mi kao narodni poslanici usvajali u proteklom periodu su baš u interesu građana Srbije i baš u interesu i tih mladih ljudi, jer je politika SNS da želimo da naši ljudi, naša budućnost, generacije koje dolaze i naša deca ostanu u svojoj zemlji, da ovde rade, ostvaruju se i da na taj način našu zemlju dodatno unapređuju.

Znam da će 2022. godina biti puna izazova i znam da mnogi ljudi ne žele da vide našu zemlju ni jaku ni stabilnu. Jaka i stabilna Srbija smeta mnogima, ali pre toga i iznad svega toga, mnogima smeta nezavistan državnik kao što je Aleksandar Vučić. Pritisci kojima je on izložen su neverovatni. Ali, sve dokle god narod u našoj zemlji podržava tu odgovornu politiku, ja se ne brinem se za Srbiju.

Zato ću kao i moje kolege narodni poslanici pre mene pozvati građane da u nedelju izađu na referendum i podrže taj referendum, glasaju za „Da“, iako ih mnogi obmanjuju, iako i dan-danas imate stranke opozicije koje iznošenjem gomile neistina i laži pokušavaju da sabotiraju i taj referendum. Ja pozivam građane da misle svojom glavo i da veruju u činjenice i da budu svesni da referendum nema nikakve veze ni sa Rio Tintom, ni sa promenom preambule, nema nikakve veze ni sa čim od onog što im na dnevnom nivou pričaju predstavnici bivšeg režima DS, a pre svega Dragan Đilas.

I za sam kraj, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, 3. april je jako blizu i mislim da u narednih nekoliko nedelja agresivna kampanja što lažnih ekologa, što propalih političara, prebogatih tajkuna će se zaoštravati.

Ja ću i ovu priliku iskoristiti da pozovem građane da već danas počnu da razmišljaju o tome gde je naša Srbija bila pre sedam ili osam godina i gde se danas nalazi i da samo uzmu u obzir ovo o čemu sam ja pričao i moje kolege i da se prema tome rukovode tog dana kada budu izlazili na izbore.

Ja sam uveren da ćemo 3. aprila još jednom pokazati da većinska Srbija podržava napredak i razvoj Srbije, veće plate, veće penzije, veću šansu i bolju perspektivu za sve mlade ljude, ali sam isto tako i ubeđen da će ljudi koji jedino brinu za svoj interes i za svoj džep pokušati taj rezultat na neki način da umanje ili da ga ponište.

Zato, poštovani građani Srbije, razmišljajte već danas i prema tome se vodite za koga ćete glasati 3. aprila. Ako uzmemo u obzir sve ostvarene rezultate, sva ispunjena obećanja, kao i viziju koju imamo kao SNS i koju ima predsednik Aleksandar Vučić, uveren sam da ćete tada odlučiti i svoj glas dati SNS.

S toga, poštovana ministarka, kao predstavniku Vlade, želim vam još mnogo dobrih i ovakvih zakona koji će biti u interesu građana Srbije i da u narednom periodu svi zajedno, kao jedan veliki tim, stvaramo još lepše i još bolje mesto za život sve naše dece i generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija!
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospodinu Mirkoviću.
Sledeći narodni poslanik, profesor dr Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovana ministarko sa saradnikom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ovaj Predlog zakona osigurava pomoć našoj omladini, kako vidimo od 100 evra i to svima od 16 do 29 godina u ovim teškim pandemijskim vremenima.

Ovo nije jedina pomoć našoj omladini koju je Vlada Republike Srbije i država Srbija u celini, a na predlog u prvom redu predsednika Republike, dala našoj omladini. To su pored ovih 100 evra nova radna mesta, 280 fabrika. To je Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije i država Srbija ponudila našoj omladini. Novi autoputevi, novi domovi zdravlja, nove škole, novi instituti, novi kilometri kanalizacije i kilometri vodovoda, novi muzeji, „Beograd na vodi“, sve je to dato našoj omladini, rađeno zbog naše omladine i novi kilometri brzih železnica itd.

Poštovani građani Republike Srbije, mi nismo u proteklom periodu za vreme bivše vlasti imali priliku da govorimo o uspesima te vlati. Naprotiv, ono čega su se dotakli, sve su uništavali.

Ovih dana, poštovani građani Republike Srbije, kada sam pročitao u štampi da će se Dragan Đilas kandidovati za gradonačelnika Beograda ili za predsednika države, ostao sam šokiran bezobrazlukom tog čoveka. Zamislite da ima hrabrosti da se ponovo kandiduje za gradonačelnika Beograda?

To je čovek koji će zasigurno, poštovani Beograđani, ostati zabeležen u analima grada Beograda kao najgori gradonačelnik u istoriji grada Beograda od antičkih vremena do današnjeg dana.

To je čovek koji je pre stupanja na političke funkcije bio običan gologuzan, a kada je otišao sa političke funkcije, postao je tajkun sa stotinama miliona evra prihoda. Vi ste, poštovani građani, svedoci ovome.

Đilas je kao gradonačelnik Beograda radio samo marketinški. To ste imali priliku da vidite poštovani Beograđani, a ne samo vi nego to je rekao i bivši američki ambasador u Beogradu 2009. godine Kameron Manter koji je tada kazao, citiram – Đilas mi je rekao da je njegov plan za Beograd samo marketing, a ne realnost, završen citat.

Poštovani građani Republike Srbije i poštovani Beograđani, vi ste očevici da je Dragan Đilas vodio samo marketing a nije vodio izgradnju Beograda.

Ja ću sad nabrojati nekoliko stvari u Beogradu, a vi ćete, poštovani Beograđani, posvedočiti da li je to istina ili ne, ja ću samo da vas podsetim na to. Tako je Draganu Đilasu izgradnja Narodnog muzeja u Beogradu za njega bila samo marketing ni manje ni više nego 13 godina, a kako ste videli, poštovani Beograđani, za Aleksandra Vučića bila je stvarnost.

Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Muzeja savremene umetnosti u Novom Beogradu bila samo marketing ni manje ni više nego 14 godina, a za Aleksandra Vučića stvarnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.

Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Beograda na vodi bila samo marketing dugi niz godina, a za Aleksandra Vučića stvarnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.

Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Hrama Svetog Save na Vračaru bio samo marketing a za Aleksandra Vučića realnost, sušta stvarnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.

Tako je izgradnja brze pruge Beograd – Novi Sad bio samo marketing za Dragana Đilasa, a za Aleksandra Vučića, kako vidite još za mesec dana će se pustiti u promet, je stvarnost. Poštovani Beograđani, vi ste svedoci tome.

Tako je za Dragana Đilasa oživljavanje Železare Smederevo bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića potpuna stvarnost. Vi ste, svedoci poštovani Beograđani.

Tako je za Dragana Đilasa rekonstrukcija Trga Republike u Beogradu bio samo marketing dugi niz godina, a za Aleksandra Vučića potpuna realnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani.

Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Beogradskog metroa bio samo marketing dugi niz godina, a za Aleksandra Vučića realnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani.

Tako je za Dragana Đilasa podizanje spomenika Stefanu Nemanji bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića potpuna realnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani i poštovani građani Republike Srbije.

Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Doma zdravlja u Borči u Beogradu bio godinama samo marketing, a za Aleksandra Vučića realnosti. Vi ste svedoci, poštovani građani Borče, Palilule i Beograda i građani Republike Srbije.

Tako je za Dragana Đilasa izgradnja Kliničkog centra u Beogradu bio godinama samo marketing, a kako vidite za Aleksandra Vučića realnost. Vi ste svedoci, poštovani Beograđani.

Mogao bih vam, poštovani Beograđani, nabrajati još satima ono što je za Dragana Đilasa bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića stvarnost, ali dovoljno je i ovo da vidite koliki je Dragan Đilas bio, a i danas, veliki štetočina za Beograđane i za državu Srbiju u celini.

Dragan Đilas je čovek koji je stvoren samo da ruši a ne da gradi. Tako je decembra 2021. godine izjavio, citiram, verovali ili ne poštovani građani, ali ovo su njegove reči, citiram – kada osvojim vlast uzeću 100 najboljih pravnika i zaustaviti sve radove koje radi ova vlast u Beogradu i Republici Srbiji, završen citat.

Da li, poštovani građani, možete verovati da ovo Dragan Đilas inače za Evropu Đilaš izgovara ove reči? Dakle, njemu nije namera da gradi, nego da ruši. To poštovani građani znači da onda neće biti ni „p“ od plata naših, niti „p“ penzija.

Poštovani građani Republike Srbije, Dragana Đilasa ne interesuje država Srbija nije ga nikad ni interesovala, a da ga interesuje ne bi mu smetalo intoniranje naše himne početkom školske godine. Tako je njegova TV „Nova S“ ispljuvala državu Srbiju zbog odluke da se na početku školske godine đacima intonira državna himna.

Da Đilas ne drži do građana Republike Srbije pokazuje i podatak da je 14. avgusta 2021. godine izjavio, citiram – građani Srbije koji glasaju za Aleksandra Vučića i SNS su majmuni, završen citat. Dakle, poštovani građani, 70% vas za Dragana Đilasa ste majmuni. Tako vas časti gospodin Đilas, a za Evropu Đilaš.

Poštovani građani Republike Srbije, Đilasov propali kandidat za SANU Goran Marković godinama vređa i ponižava Aleksandra Vučića, državu Srbiju i vas, poštovani građani.Mislio sam ovih dana da se umirio, ali čini mi se da on nema nameru, već nastavlja to i dalje da radi.

Goran Marković je 4. jula 2019. godine izvređao predsednika Vučića i građane Republike Srbije rečnikom seoskog kočijaša. Marković je tada rekao, citiram – svi oni koji Vučića hvale i podržavaju dostojni su prezira, on je bio i ostao prostak, iz higijenskih razloga ne želim sa njim boraviti u istoj prostoriji, završen citat.

Poštovani građani Republike Srbije, možete li verovati da ovo propali kandidat za SANU Goran Marković je izgovorio?

Osim što vređa i ponižava predsednika Vučića i građane Republike Srbije, Goran Marković ponižava i samu državu Srbiju, pa je tako 25. novembra 2021. godine rekao, citiram – Srbija je dno dna, završen citat. I ne samo to, nego Goran Marković ide i dalje u ponižavanju predsednika Vučića nezapamćeno u istoriji beščašća pa kaže, citiram – kada bih morao da pravim film o Aleksandru Vučiću morao bih da povraćam sve vreme, završen citat.

Poštovani građani Republike Srbije, da li možete verovati da to izgovara propali kandidat za SANU Goran Marković?

Ta moralna gromada Goran Marković je 21. avgusta 2020. godine uputio poziv svojim kolegama da se ograde od podizanja spomenika Stefanu Nemanji i to nije sve, poštovani građani. Ta moralna gromada Goran Marković se ne zaustavlja pa je predsednika Vučića i režim nazvao teroristima tako što je 30.8.2019. godine izjavio, citiram – u ovom terorističkom Vučićevom režimu nema smisla izlaziti na izbore, završen citat. To je propali kandidat izgovorio za SANU.

Goran Marković, moralna gromada, zapretio je 15. decembra 2021. godine kolegama svojim samo zato što sarađuju sa vlasti kada je rekao, citiram – mnoge moje kolege su obični bednici, oni predstavljaju saradnike okupatora, a zna se kako prolaze saradnici okupatora kada osvane sloboda, završen citat.

Poštovani građani, poštovani umetnici, vidite kako vas časti vaš kolega i kako vam preti vaš kolega, propali kandidat za Srpsku akademiju, Goran Marković, dakle preti vama smrću.

Tačno je da je Goran Marković pretio i Zoranu Đinđiću, a tvrdi da nije, a jeste. Neka pogleda svoju izjavu od 14. februara 2003. godine, mesec dana pre atentata na Zorana Đinđića kada je rekao, citiram – ja bih strašno voleo kada bi se pojavio jedan čovek koji ima neki format koji bi mogao da se suprotstavi Đinđiću, završen citat.

Da li ste, gospodine, propali kandidat za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, Gorane Markoviću to izrekli ili niste? Samo mesec dana kasnije ispunila se želja Goranu Markoviću.

Moralna veličina, Goran Marković nastavlja dalje vređanje Aleksandra Vučića. Tako je 4. jula 2019. godine kazao, citiram – Vučić je primitivna ličnost, on je bio i ostao prostak, rulja je njegovo prirodno okruženje, završen citat. Svi smo mi rulja, svi koji ga podržavamo i 70% građana Republike Srbije za Gorana Markovića.

Goran Marković, moralna veličina poziva na ubistvo Aleksandra Vučića tako što je 16. decembra 2021. godine kazao, citiram – ja se ipak nadam da Vučić pred očima ima Čaušeskog, završen citat. I gle čuda, nevladine organizacije, novinarska udruženja i tzv. elita umesto da osudi ove izjave Gorana Markovića stavili su se u njegovu odbranu i time direktno postali njegovi saučesnici u nečasnoj raboti.

Još jednom preporučujem Goranu Markoviću od sveg srca da sve ove gadosti koje je izgovorio o Aleksandru Vučiću, o svojoj državi Srbiji i o svojim građanima Republike Srbije urami i stavi u dnevnu sobu kako bi se podsetio na svoj visoki domet civilizacijske i demokratske kulture. Ipak, kada se svakog jutra probudi neka pogleda u ogledalo. Videće u ogledalu jednog nabubrelog bumbara, punog mržnje prema svom predsedniku Vučiću, prema svojoj državi Srbiji i prema svojim građanima Republike Srbije. Poštovani građani Republike Srbije, strah me je da će od mržnje eksplodirati. Neka mu je Bog na pomoći.

Goran Marković je rekao, gostujući na Đilasovoj televiziji „N1“, da je upisao filozofiju, da citiram – popuni mračne praznine kod sebe koje ima, završen citat.

Poštovani građani Republike Srbije, Goran Marković propali kandidat za Srpsku akademiju nauka i umetnosti ima toliko mračnih praznina kod sebe da mu je potrebno tri života i tri završena fakulteta da ih popuni. Zato mu od srca preporučujem, u Hram Svetog Save na Vračar na molitvu, Gorane Marković. Te mu preporučujem da upiše pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a za diplomski rad neka odabere temu koja će se zvati - vaspitana funkcija ličnosti, završen citat. Možda se, poštovani građani, Goran Marković i promeni.

To je želja svih nas. Goran Marković, Boris Tadić, Vuk Jeremić svakodnevno blate predsednika Vučića, blate državu Srbiju i građane Republike Srbije, dotle Aleksandar Vučić vodi politiku mira, politiku bezbednosti, politiku zdravlja svih naših građana i u okruženju, politiku otvorenog Balkana, politiku ekonomskog napretka i izgradnje Republike Srbije i politiku ubrzane modernizacije Republike Srbije, a to sve zbog budućnosti naše zemlje. U to ime, živela Srbija!
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, profesore Atlagiću.

Reč ima narodni poslanik Viktor Jevtović.
...
Srpska napredna stranka

Viktor Jevtović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući gospodine doktore Orliću.

Poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, govoriću o Predlogu zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemija bolesti Kovid 19.

Odgovornom politikom koju vodi predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, gde je osnovni postulat briga o svakom građaninu, prvenstveno u doba ove pošasti, koja je zahvatila ceo svet, gde pored pomoći penzionerima, građanima, porodiljama, konstantnim produktivnim merama, odgovornošću i radom mislimo i na naše mlade.

Ovom podrškom koja će biti samo jedna u nizu narednih pokazujemo brigu o našim mladima koji su jedan od osnovnih temelja društva. Počevši od projekata "Moja prva plata" nastavljamo i dalje da radimo i borimo se za mlade, ne samo da ostanu u Srbiji, koja zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića sada među vodećim zemljama u regionu, a rekorder i po direktnim stranim investicijama, koji su u odnosu na 2019. godinu sada dvostruko veće, iznose 3,9 milijardi evra što u areni globalnog ekonomskog tržišta predstavlja neverovatan uspeh. To smo postigli zahvaljujući snažnoj i odgovornoj politici Aleksandra Vučića.

Fantastični rezultati koje smo postigli u prethodnoj godini u ekonomiji, infrastrukturi, da jačamo naš zdravstveni sistem, pokazali smo da umemo da se takmičimo sa najvećima i najuspešnijima na mnogim poljima i da pobeđujemo. Za razliku od žutog tajkunskog preduzeća, koje bi volelo sve samo ne da Srbija napreduje i beleži uspehe, bude bolja i snažnija na svim poljima, a mladi, oni nisu bili ni slovo na papiru, već samo sredstvo za manipulaciju i za koju nisu učinili ama baš ništa.

Dragan Đilas u ovoj fudbalskoj utakmici kroz svoje tajkunske medije konstantno lažima plasira autogolove, zamera svakom uspehu Srbije, jer oni ne bi voleli da Srbija bude ovako snažna kao što jeste danas, da napreduje i beleži uspehe kako bi sutra bila još bolja i snažnija.

Oni su navikli na ona vremena, a koja smo mi ostavili daleko u prošlosti kada je Srbija bila slaba, kada su njihove kabadahije mogle da se bahanališu i rasipaju narodni novac po belosvetskim računima misleći samo na lični interes, a na Srbiju je mogao da utiče svako. Naravno, od koga bi mogli da izvuku ličnu korist i u njoj rade šta god požele.

Istorijska je odluka koju je doneo Aleksandar Vučić da saseče iz korena takvu devastirajuću politiku, a počnemo konačno sami da vodimo računa o sopstvenim interesima i to je jedna od najvažnijih stvari koje smo naučili prethodnih godina, da moramo da se borimo za ono što je važno i da niko sa strane to neće da nam obezbedi, ali ni da nam pokloni, već naprotiv da se svojski trude da zauzdaju, sputaju, jer im više odgovara kada se mi ne pitamo sami, kada ne odlučujemo sami i kada nismo dovoljno snažni kao što danas jesmo, da se za svoj lični interes izborimo kako u državnim, tako i u nacionalnim sferama.

I ovde se suočavamo sa neverovatnim pritiscima. Nekada su potpuno neverovatni, ali moramo računati na to, svesni činjenice da u razvoju i pobedama Srbije na svakom terenu odnosimo pobede, idemo napred misleći na mlade koji će sutra voditi ovu državu i odlučivati o svima nama i ostati u zemlji u kojoj vide budućnost, a ne da ih privlače fudbalski tereni u Engleskoj kojima se tajkunska hobotnica hvali, umesto da ih bude sramota, ali to smo od njih već i videli, jer čega se pametni stide oni se ponose.

Kao što se i ponose beskrupuloznim napadima na porodicu predsednika Aleksandra Vučića, jer oni drugi argumenti i nemaju, već samo mržnju i obmane, kao i snajperski nišan koji su usmerili ka predsedniku Aleksandru Vučiću. Taj nišan je usmeren od strane onih koji su Srbiju bacili na dno svog bezumlja. Taj nišan je usmeren i na većinu građana Srbije koja misli drugačije i ne želi da bude više otirač njihovog rasporskog uništavanja svega što je srpsko.

Za te lopove i štetočine nepremostiva prepreka je Aleksandar Vučić i narod Srbije koji će im decidno 3. aprila reći ne i poslati ih u zaborav političke prošlosti i onu trulež koju su ostavili za sobom dok su bili na vlasti i neka tamo i ostanu. Živela Srbija!