Petnaesto vanredno zasedanje, 11.01.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predsednik poslaničke grupe SDPS, narodni poslanik Branimir Jovanović.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, potpredsednice.

Poštovani ministre, poštovani narodni poslanici, SDPS će, naravno, podržati današnji predlog koji je na dnevnom redu, pre svega, jer ga posmatramo kao deo jednog sveukupnog paketa pomoći, dakle, jedan deo mozaika koji je počeo da se sklapa još na proleće 2020. godine. Ono što je važno, to je da su mere koje su donete u tom trenutku bile pravovremene, dakle, u pravom trenutku.

Zato nema sumnje da ćemo podržati ovaj predlog, jer se pokazalo do sada da svaka mera koja je doneta i koja je došla od strane Vlade Srbije, bilo da se radi o pomoći upućenoj direktno građanima ili da se radi o pomoći koja je upućena privrednicima, da se svaka ta pomoć višestruko isplatila.

Naravno, ono što je najvažnije, to je da je i Vlada Srbije, a i mi ovde u parlamentu smo podržali takve odluke da se podrži, pre svega, naš zdravstveni sistem, jer je zdravlje građana bilo na prvom mestu, i dan danas je na prvom mestu. Važno je da naš zdravstveni sistem funkcioniše na jedan dobar način, da nismo imali paralisano zdravstvo za vreme trajanja korone, ali takođe ono što je važno, to je da funkcioniše privreda.

Kada je počela pandemija zbog virusa Kovida, najveći strah je upravo bio da će privreda da se parališe, da se neće održati nivo privrednih aktivnosti. Poseban je fokus bio na tome da se sačuvaju radna mesta, dakle, da ne dođe do zatvaranja fabrika i da sačuvamo tu stopu nezaposlenosti, da bude na prihvatljivom nivou. Mislim da mi danas možemo da konstatujemo da smo napravili ogroman uspeh i da smo taj cilj, koji smo postavili na početku, ispunili.

Ono što je važno, takođe, jeste da je i Vlada postavila prioritete na samom početku, odnosno da je dobro locirala one oblasti gde je pomoć najpotrebnija.

Ministar je malopre govorio o tome da je turizam bio jedna od grana koja je pretrpela velike gubitke, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Zato je ta pomoć koja je došla hotelijerima bila dobrodošla.

Takođe, dobre su bile i one pomoći koje su se odnosile na isplatu minimalnih zarada. U istom tonu mogu da govorim i o ovoj pomoći koja dolazi mladim ljudima. Smatram da je to jedan dobar signal za naše mlade, da država misli o njima.

U svakom slučaju, smatram da će taj novac koji ode u ruke mladim ljudima, da se vrati natrag u sistem, jer će oni kupovinom nekih proizvoda ponovo taj novac upumpati, deo novca, u budžet i na taj način, zavrtećemo jedan točak, kao što to radimo sve vreme, i održati nivo privrednih aktivnosti.

U svakom slučaju, SDPS podržaće ovu meru, kao što smo i ranije to činili. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima potpredsednica Narodne skupštine, narodna poslanica Marija Jevđić.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Zahvaljujem, poštovana potpredsednice.

Poštovani ministre, na današnjem dnevnom redu imamo jedan, ali jako važan zakon, kojim se omogućava davanje direktne pomoći našim građanima koji imaju od 16 do 29 godina.

Čitajući predloženi zakon, vidim da ste radili široko analiziranje stanja u državi tokom, ali i po završetku vanrednog stanja. Pokazali smo da su finansije stabilne, a da sa druge strane, brinemo za naše građane i da je država tu kada je najpotrebnija.

Bilo je komentara da je planirana jednokratna pomoć veliki trošak, ali kada se prioriteti definišu na vreme i na pravi način, onda ne postoji problem da se novac uloži u prave stvari, a prava stvar je upravo i predloženi zakon, jer ova grupa građana, na koje se odnosi pomoć, je u fazi školovanja ili su upravo završili školovanje. Njima je potrebno više vremena da ostvare zaposlenje, da steknu iskustvo kako bi se kvalifikovali na tržištu rada. Zbog toga ova novčana pomoć će im značiti.

Na nama, odnosno na Vladi je da sačuva tržište rada, da radi na tome da dovede i da otvorimo što više fabrika, da dovedemo što više investitora. I kao što smo mogli čuti iz današnjeg izlaganja mog kolege iz poslaničke grupe JS Živote Starčevića, danas u Jagodini predsednik JS Dragan Marković Palma razgovara sa predstavnikom nemačke kompanije „Fišer“ o proširenju postojeće fabrike, kao i o dovođenju drugih nemačkih kompanija.

Mislim da je to najbolja pomoć našim građanima, omogućiti im da rade i da svojim radom izdržavaju i proširuju svoje porodice. Primer Jagodine, gde je Dragan Marković Palma doveo 12 stranih investitora treba da bude podstrek i drugim lokalnim samoupravama, da iskoriste svoje kapacitete i da ne čekaju samo na državu i na Vladu, već da se sami bore za svoj grad, za svoju opštinu, za svoje sugrađane.

Dakle, JS pozdravlja svaku pomoć mladima. Mi smo kroz naš rad godinama unazad pokazali da su mladi za nas zakon, da su mladi naša budućnost i da sve što radimo, gradimo i pravimo nema nikakvu svrhu ako nam se deca ne rađaju, ako nam sela puste, ako nam mladi napuste zemlju. JS svaku odluku i svaku pomoć koju je Vlada Republike Srbije uputila našim građanima i preduzećima u vremenu pandemije je podržala i uvek ćemo podržavati svaki predlog kojim se poboljšava život običnog građanina.

Ministar Mali je najavio i 14. januara pomoć od 10.000 dinara svim zdravstvenim radnicima i to je još jedan način da im se kao država zahvalimo za svaku žrtvu koju su podneli tokom pandemije. JS je takođe prepoznala svaki trud naših zdravstvenih radnika i u organizaciji JS i Dragana Markovića Palme 1.000 zdravstvenih radnika je prošle godine letovalo u Paraliji i preko 300 lekara i medicinskih sestara je boravilo dva puta po sedam dana u Egiptu. Za april ove godine je planirano da 140 zdravstvenih radnika letuje u Egiptu i to sve zahvaljujući sponzorima i dobrim prijateljskim odnosima Dragana Markovića sa mnogim prijateljima u Egiptu i Grčkoj.

Kada sam na početku rekla da podržavamo brigu o mladima, jer to je jedan od postulata našeg stranačkog programa, to nisu samo prazne reči. Godinama unazad tamo gde imamo moć odlučivanja, kao što je u Jagodini, deca završnih razreda osnovnih i srednjih škola letuju na crnogorskom, odnosno grčkom primorju, studenti prve godine fakulteta odlaze u Beč, gde mogu da vide kako izgleda studentski život u jednoj od najlepših prestonica Evrope.

Htela bih da pohvalim to što ste na vašem instagram profilu bili dostupni svim građanima da odgovarate na sva pitanja i sve nedoumice koje se tiču davanja pomoći i mladima, kao i penzionerima 20. februara, kao i zdravstvenim radnicima. To je dobro da budete otvoreni, da budete tu na, da kažem, dohvat ruke svakom građaninu, jer tako pokazujete da sve ono što kažete, da briga o građanima nije samo čist marketing, nego da vi stvarno i da kao predstavnik Vlade i da kao Vlada brinete o svim građanima Republike Srbije, JS to podržava. I kao što sam rekla, uvek ćemo podržavati svaki način da se pomogne našim građanima, a pogotovo kada se ta pomoć odnosi na mlade.

U danu za glasanje podržaćemo predloženi zakon. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodna poslanica Dunja Simonović Bratić.
...
Socijalistička partija Srbije

Dunja Simonović Bratić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, danas je na dnevnom redu Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19 izazvane virusom SARS-KOV2.

Na samom početku svog izlaganja, želim da ukažem na veoma zabrinjavajuću činjenicu i našu dugogodišnju realnost, a to je da je Srbija jedna od zemalja sa najstarijom populacijom u Evropi i sa jednom od najviših stopa emigracije mladih.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srbiji u periodu januar-novembar 2021. godine broj novorođenih iznosio je 56.648, a broj umrlih 123.492, što je čak za skoro 26.000 više u odnosu na celu 2020. godinu.

Ovom trendu depopulacije posebno je doprinela i pandemija sa kojom se već dve godine suočavamo, a koja je pored svojih zdravstvenih rizika uticala i na povećanje rizika od različitih oblika nasilja u porodici i među mladima, pa smo u poslednje vreme, nažalost, često mogli da čujemo o vršnjačkom nasilju, bilo je različitih oblika zlostavljanja u porodici i nasilja koja su okončana najgorim mogućim ishodom.

Svemu ovome treba stati na put i uspostaviti adekvatne mehanizme borbe. Na nama narodnim poslanicima je da usvajanjem dobrih zakonskih rešenja pružimo osnovu za dalje korake. Jasno je da ova Vlada i svi mi u ovoj sali radimo sve kako bi našim građanima omogućili što bolje uslove za život, kvalitetan životni standard, a našu ekonomiju i privredu da održimo i učinimo jakom i stabilnom.

U skladu sa tim bilo je više pozitivnih mera pomoći privredi i građanima od izbijanja pandemije, do ove mere o kojoj danas govorimo. Ne bi bilo loše da podsetimo naše građane na prvi paket mera pomoći privredi i građanima koji je usvojen u vreme vanrednog stanja u vrednosti od 5,1 milijarde vera, što je bilo 11% BDP Srbije. Pored brojnih mera podrške privedi, deo ovog paketa odnosio se na direktnu pomoć svakom punoletnom građaninu Srbije u iznosu od 100 evra.

Drugi paket mera usvojen takođe 2020. godine nadovezuje se na prethodni i imao je za cilj da sačuva radna mesta. Vredan je 66 milijardi dinara i podrazumeva isplatu 60% minimalne zarade u avgustu i septembru, kao i oslobađanje od poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec. Ovim paketima za pomoć privredi i građanima ukupno je izdvojeno 5,8 milijardi evra, što čini 12,5% BDP.

Treći paket ekonomskih mera pomoći građanima i privredi vredan 249 milijardi dinara usvojen je u februaru 2021. godine. Odnosi se na direktnu pomoć najugroženijim i onim sektorima koji su najviše pogođeni usled pandemije, preduzetnicima, mikro, malim, srednjim ali i velikim preduzećima, podršku ugostiteljskom sektoru, hotelima, turističkim agencijama, sektoru prevoznika putnika i drumskog saobraćaja, kao i jednokratnu novčanu pomoć građanima i produženje garantne šeme u svrhu održavanja likvidnosti privatnog sektora.

Krajem decembra 2021. godine usvojili smo izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom. Od 1. januara 2022. godine, roditelji će za svako prvorođeno dete od države dobijati po 300 hiljada dinara, a sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete primiće od države jednokratnu pomoć od 100 hiljada dinara.

Ovo je svakako jedan od prioriteta državne politike, s obzirom na lošu demografsku sliku. S obzirom na to da je u Srbiji prošle godine u privih 10 mesecu umrlo 25% više ljudi u odnosu na isti period prethodne godine, nadamo se da će ove mere bar donekle uticati na porast nataliteta i osnažiti porodicu.

Zajednički zadatak države i lokalnih samouprava jeste da se mere ovakve politike usklade sa specifičnostima lokalne sredine i da se u lokalnoj zajednici stvore takvi uslovi da mladi požele da ostanu u svojim mestima.

Mladi su prepoznati kao jedna od najugroženijih kategorija u našem društvu, posebno u pogledu prvog zaposlenja nakon školovanja i pozicije na tržištu rada. Prema Zakonu o mladima, mladi u Srbiji predstavljaju kategoriju lica od navršenih 15 do navršeni 30 godina. Omladina je prepoznata u velikom broju međunarodnih dokumenata, zakona, brojnim strategijama iz različitih oblasti i resora.

Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. godine, ova kategorija činila je šestinu ukupnog broja stanovnika. I ako većina živi u gradovima, nije mali broj onih koji žive u ruralnim sredinama i prigradskim naseljima, oko 39%, što govori u prilog tezi koju sam prethodno iznela, a odnosi se na to da mladima treba da se omogući da ostanu, da žive, rade i stvaraju svoje porodice u sredinama iz kojih dolaze.

Na nama je odgovornost da radimo na obezbeđivanju elementarnih ulova za život svakog mladog čoveka i stvaranju jednakih šansi da svako od njih razvija svoj talenat i gradi sopstveni uspeh.

U skladu sa tim poslanička grupa SPS glasaće za usvajanje ovog predloga zakona.

Na kraju ovog obraćanja, htela bih da iskoristim priliku da čestitam svim građanima Republike Srpske tridesetogodišnjicu njihove državnosti, da im poželim sreću i zdravlje u Novoj godini, kao i snage da istraju pod pritiscima koji se sve jače osećaju.

Velika je stvar i snažna je poruka što su premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić, i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Ivica Dačić, zajedno sa pojedinim ministrima iz Vlade Republike Srbije, prisustvovali ovom jubileju i tako i na simboličan način pokazali da stoje zajedno na braniku svih naših sunarodnika, bez obzira za koje strane oni bili.

Nažalost, mi smo svedoci uvođenja sankcija 1992. godine. Tada su članovi ekonomskog saveta Vlade Srbije, na čelu sa akademikom Ivanom Maksimovićem, razmatrali uvođenje sankcija i razmatrali mere koje treba preduzeti. Ono što je važno i što se iz stenografskih beleški vidi jeste da su očekivali da sankcije traju tri meseca ili najviše šest. Znamo da su te prve sankcije trajale nešto više od tri godine.

Posle ovoliko godina iskustva, važno je naglasiti da ovakve mere nikada nisu niti su samo uperene protiv pojedinaca. Zato je važno na svakom mestu iskazati jedinstvo i odlučno biti i u dobru i u zlu, jer samo jedinstveni možemo prebroditi izazove koji se sada i jasnije nadziru.

Puna podrška zajedništvu. Živela Republika Srbija! Živela Republika Srpska!
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Bakarec

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala vam, poštovana predsedavajuća.

Poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ponosim se time što ću kao narodni poslanik u Skupštini Srbije danas glasati za Zakon o registru mladih državljana od 16 do 29 godina, do navršenih 30 godina u stvari, kojima se uplaćuje novčana pomoć od 100 evra za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid - 19.

Jednako tako sam ponosan na to što je Skupština Srbije, ova Skupština, što smo mi zajedno 29. decembra prošle godine usvojili izmene i dopune Zakona o finansijskoj pomoći porodicama sa decom kojima će od 1. januara, kojima se već od 1. januara ove godine povećava roditeljski dodatak za prvo dete na 300.000 dinara.

Ovi zakoni su ispunjenje, jednostavno, onih obećanja koje je dao predsednik Vučić. Država pomaže mladima koji su u fazi školovanja, odnosno onima koji su upravo završili školovanje.

Aleksandar Vučić je na godišnjoj konferenciji za štampu u Palati Srbije rekao da je naša zemlja zbog korona virusa izgubila mnogo ljudi i da danas nema nikoga u Srbiji ko nije izgubio nekog svog. Međutim, primetio je da se u tom procesu nije dovoljno brinulo o mladima i rekao je: "Brinući o životima onih koji imaju određene bolesti, našim starijim ljudima, majkama, očevima, bakama i dekama, zaboravili smo na mlade ljude, na osnovce, srednjoškolce, studente, mlade koji su završili školovanje o kojima se niko nije brinuo ili nismo dovoljno brinuli.

U svom novogodišnjem obraćanju javnosti, predsednik je 30. decembra prošle godine najavio i obećao da će pomoć države dobiti preko tri miliona građana. Predsednik je rekao da bez dece nema budućnosti i da će država uložiti stotine miliona evra u demografske mere i u politiku nataliteta.

Majke će za prvo dete dobijati 300.000 dinara, 100.000 dinara za drugo i treće dete. Za treće dete će dodatno dobiti tokom 10 godina po 100 evra mesečno. Za četvrto dete majke će dodatno dobiti tokom 10 godina i još po 150 evra mesečno. Majke koje rode dvoje će dobiti jednokratnu pomoć od 400.000 dinara, odnosno majke koje rode troje će dobiti 500.000 dinara jednokratne pomoći.

Država će nastaviti da pomaže i ovom značajnom merom, pomoći će ženama sa 10 do 50% cene za kupovinu manje kuće ili stana, a milion mladih po ovom zakonu od 16 do 30 godina dobiće 100 evra jednokratno ove pomoći.

Zdravstveni radnici će dobiti 10.000 dinara, penzioneri će dobiti 20.000 dinara i ono što je bitno, predsednik je lepo rekao i to je gospodin ministar finansija takođe ponavljao i to su značajni podaci, što se tiče rasta BDP mi smo prošlu godinu završili sa stopom rasta od 7,5%. Mi smo po tome možda i najuspešnija zemlja Evrope zbog toga što jednostavno Irska koja je prva ima prihode koji su neuporedivi sa bilo kojom državom drugom zbog toga što su u Irskoj praktično registrovane sve velike multinacionalne kompanije, pa ona ima nenormalne prihode po tom osnovu. Dakle, možemo smatrati da je Srbija zvanično i u ovoj i u prošloj godini će biti zemlja koja će imati drugi najveći rast u Evropi, a praktično prvi.

Kad već rezimiram rezultate, podsetiću da je zdravstvo jedan od stubova države Srbije. Predsednik Vučić i Vlada su najzaslužniji za to što je Srbija jedan od lidera u borbi sa korona virusom. Podsetiću, izgrađene su tri kovid bolnice, rekonstruisani su ili se rekonstruišu četiri klinička centra i 19 opštih bolnica. Nabavljene su sve moguće vakcine, svi mogući lekovi. Proizvodimo vakcine.

Lično molim građane - vakcinišite se, nosite maske, perite ruke, vakcine su bezopasne, bezbolne i besplatne, poštujte savete lekara.

Još jedna važna stvar koju treba reći, jer je važna za građane i državu, za pet dana 16. januara ove godine izađimo svi na referendum o promeni Ustava koji se tiče samog pravosuđa i načina izbora sudija. Ja ću na tom referendumu zaokružiti – da kao odgovor na pitanje. Važno je da pružimo podršku predsedniku Vučiću pred izbore u aprilu tako što ćemo da zaokružimo – da na referendumu.

Hoćemo da pravosuđe bude još slobodnije, ono je naravno uvek deset godina ekstremno slobodno, ali hoćemo da evo da bude još slobodnije i time osiguravamo da se čak ni u teoriji više ne može ponoviti ono žuto uništavanje pravosuđa iz 2009. godine i time ojačavamo i našu podršku evrointegracijama.

Cilj ovih ustavnih promena je da se pravosuđe oslobodi i ovo malo uticaja politike koji postoji i da se uskladi sa zakonodavstvom EU. To jednostavno znači da sudije i tužioci više neće birati predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno Vlada i Skupština, već vrhunski pravnici.

Rezimiriću, i to je bitno na početku ove godine, rezimiraću i lažne ekološke proteste, izvršiću jedno poređenje. Nedavno pred Novu godinu smo imali ogromne proteste u Holandiji protiv epidemijskih mera, a u Srbiji smo takođe i prošle i pretprošle nedelje imali nejake, a lažne ekološke proteste i oni su pokazali, i jedni i drugi protesti, kako izgledaju navodno tiranska Srbija i navodno demokratska Holandija.

Koja je razlika između Srbije i Holandije? Pa u Holandiji danas i uvek policija nemilosrdno mlati protestante kovidiote bez milosti, pazite, gazi ih konjima, grizu ih psi, polivaju ih po zimi vodenim topovima. Nema milosti u demokratskoj Kraljevini Holandiji i tako radi navodni demokrata premijer Mark Rute.

U Srbiji na lažnim ekološkim protestima, kao i uvek, policija mazi protestante, lažne ekologe, a ovi blokiraju puteve i maltretiraju građane. Setimo se da su pretprošle godine u julu, kovidioti u Srbiji mlatili policiju, lomili noge i glave policajcima, bilo je povređeno što teško što lakše njih 140, gazili su policajce. Srbija je majka čak i za one koji nisu u pravu kao što su ovi protestanti. Srbija je raj za protestante i tako radi navodni tiranin Aleksandar Vučić.

U pokušaju, i ovo je važno da parira novogodišnjem intervjuu predsednika Vučića koji sam pominjao, Dragan Đilas je postao pokvarena ploča, počeo je da vrti iz godine u godinu iz meseca u mesec jednu te istu laž. U novogodišnjem intervjuu svom „Danasu“ Đilas je, zamislite, negirao pitanje, odnosno tvrdnju novinarke Jasmine Lukač da je bio na vlasti, evo citiram, kaže amnezirani Đilas - ne razumem kako mislite da se vratim na vlast. Kao što znate ja sam kao gradonačelnik bio vlast samo u Beogradu, a ne na nivou Srbije. Pazite, odakle Đilasu poriv da direktno slaže novinarku i čitaoce, mislim da li je putem amnezije zaboravio? Ljudi moji, on je dve godine bio ministar za NIP. To nije naravno ministar za ništa ili ni za šta, nego je bio ministar za Nacionalni investicioni plan dve godine, a on kaže - nisam bio vlast na nivou Srbije. Pa čoveče, bio si dve godine vlast na nivou Srbije i kao što je ovo slagao Đilas je u tom intervjuu nastavio da laže, jer zapravo taj čovek i nikada ne govori istinu.

Rezimiraću i podatke o nasilju koje se dogodilo dva puta i pre Nove godine i posle Nove godine i koje niko ne osuđuje. Evo, pre neki dan, posle Nove godine izveden je 63 vandalski napad na prostorije SNS u Srbiji, odnosno konkretno u Adicama u Novom Sadu i niko od zaštitnika, poverenika i tzv. boraca za ljudska prava nije osudio ovo nasilje. Vučić i njegova porodica su naravno glavne mete, prostorije razbiju, a Vučića i njegovu porodicu hoće da ubiju i o tome je govorio onaj sjajni film koji je prikazan Tome Lovrekovića pre neki dan na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Rezimiraću i približavam se kraju i rad Skupštine Srbije. Ponosan sam na to što smo mi poslanici Skupštine Srbije od avgusta 2020. godine imali 62 zasedanja i što smo usvojili 241 zakon. Po hitnom postupku izglasali smo još 17 propisa i 159 drugih akata. Parlament je zasedao 131. dan sa 400 tačaka dnevnog reda, a rezimiraću u jednoj rečenici i svoj rad. Nisam odsustvovao nijednom sa sednice Skupštine, glasao sam za sve zakone, govorio sam 74 puta, ovo je 75, sedeo sam u sali non stop, radio u i učestvovao u radu odbora, pripremao govore i tekstove za medije, uvek sam podržavao kolege poslanike.

Kratko, završna upadica, upravo je javljeno, Teniski savez Australije i turnir „Australija Open“ su upravo zvanično objavili da je Novak Đoković zvanično i postao prvi nosilac na turniru „Australija Open“ i ponosan sam na to što je država Srbija i što smo svi mi najsnažnije podržali Novakovu borbu za pravdu, a za Božić je Srbijom kružila jedna dosetka koja glasi ovako – pa da je mogao svaki Srbin bi za Božić ispekao kengura umesto prase.

Završavam. Ovaj zakon će pomoći mladima je jedan od milion dokaza da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić državnik i otac jedne nove bolje Srbije. Predsednik Vučić uzdiže Srbiju, gradi Srbiju, vakciniše Srbiju, leči Srbiju, leči prošlost u sadašnjosti radi budućnosti. Živela Srbija. Hvala vam.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Reč ima narodna poslanika dr Amela Lukač Zoranić.
Izvolite.

Amela Lukač Zoranić

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, rezimirajući Predlog zakona koji je pred nama ja sam u obrazloženju Zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina pronašla sledeće stvari koje su mi izgledale vrlo interesantno, a samim tim i ono što ima kazati a tiče se samog Predloga zakona.

U obrazloženju je navedeno da bi ovaj zakon omogućio ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled pandemije Kovida-19, pa onda takođe kaže je neophodan nastavak preduzetih mera, ciljane podrške državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina koji imaju za cilj povećanje privrednih aktivnosti u stvaranju uslova za poboljšanje društvenog položaja ove kategorije lica kao oblasti od opšteg interesa u Republici Srbiji.

Takođe, tu ima jako bitnih stavki jer svi smo se ovde zajednički složili da kategorija mladih je jako bitna za sve nas, jako bitna za našu državu jer definitivno mladi su ti koji treba da nas vode u bolju budućnost.

Ono što nedostaje u ovom obrazloženju jeste procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona. U obrazloženju je navedeno da će sredstva biti obezbeđena, odnosno da su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije. Smatram da je trebalo staviti okvirni iznos koji će biti potreban za realizaciju upravo ovog zakona i jednostavno ovog celog projekta.

Obrađujući podatke, odnosno posmatrajući ono izveštaje koji su objavljeni od strane Republičkog zavoda za statistiku objavljenih u godišnjaku demografske statistike u delu gde su vršene procene stanovništva prema starosti i polu zaključuje se zaključno sa 30.6.2022. godine da od procenjenog broja stanovnika u Srbiji gde je okvirno sedam miliona stanovnika ukupan broj mladih od 16 do 29 godina starosti iznosi milion 62 hiljade 380 pripadnika oba pola. Dakle, ako to pomnožimo sa iznosom koji je predviđen da se isplati država će isplatiti okvirno 106 miliona 238 hiljade evra.

Što se mene tiče, smatram da je ova mera podsticajna, da je dobra. Međutim, dolazim iz jednog kraja gde se smatra da mladim ljudima ne treba sve dati na gotovo. Razumem da ova mera nije velika. Iznos od 100 evra ne može u mnogome pomoći nikome od njih, niti da planira neko veliko putovanje ili bilo šta, ali im može pomoći da nešto odrade za sebe, ili kupe knjigu, kako smo to ranije ovde čuli, ili pak sebi priušte neki novi odevni predmet i slično.

Međutim, smatram da bi bilo jako značajno ovakva sredstava i ovakve podsticaje odvojiti i ponuditi mladima koji imaju najbolje kreativne ideje, najbolje preduzetničke ideje, da oni ne budu vagoni već da budu lokomotive, da oni budu nosioci projekata, da na konkursima se njima dodele sredstava kako bi upravo oni osnovali svoja preduzeća i samim tim zapošljavali upravo kategoriju mladih od 18 do 29 godina stanovništva.

Na taj način bismo pomogli privredni rast, jer ako pogledamo kako stoji stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji, baš kod ove kategorije ljudi od 15 godina pa do 24 godine starosti primetićemo da je stopa nezaposlenosti mladih ljudi, da kažemo, iako beležimo rast zaposlenosti, ali ipak imamo da je stopa nezaposlenosti, recimo 23,1%, a od toga veći broj upravo jeste nezaposlenih žena, tako da bi afirmacija mladim ženama u kontekstu zapošljavanja ili pak obezbeđivanja samo doprinosa, odnosno samo zapošljavanja bila od velikog značaja.

Takođe, smo imali prilike čuti od predsednice odbora da je Privredna komora Srbije uradila jako puno kada su u pitanju mladi, odnosno da je imala niz inicijativa kroz sekciju za mlade, što je takođe pohvalno, ali trebamo uzeti u obzir, ja se izvinjavam, uzeti u obzir i činjenicu da tim i takvim projektima se obuhvata jako mali broj, recimo, konkretno u ovom projektu bilo je četvoro mladih koji su bili obuhvaćeni.

I na kraju, obzirom da mi vreme već ističe, ja se zaista moram osvrnuti kao pripadnica bošnjačkog naroda, moram se osvrnuti na zbivanja koja su se desila u Priboju i Novom Pazaru, i kazati da mi je drago što Republika Srbija i što će predsednik države sutra biti u Priboju, što ova država pokazuje i Vlada nastoji pokazati da ova država pripada svima, da pripada kako bošnjačkom narodu, tako i srpskom narodu ili obrnuto, kako god želite.

Moram se osvrnuti i kazati da kao neko ko je rođen u Novom Pazaru, ko je celi svoj život, a samim tim mogu kazati da imam jako puno i godina, provela sam u dobrim susedskim odnosima i u prijateljskim odnosima sa pripadnicima srpskog naroda i ovakva dešavanja su zaista apsolutno pogubna.

Mi smo imali prilike da u Priboju za one koji su trebali biti čuvari reda i mira, koji su trebali ulivati bezbednost, osećaj bezbednosti kod svih nas, mi smo kod njih imali prilike čuti izlive jednog apsolutnog nacionalizma, poziva na zlostavljanje i ubijanje, što je zaista sramno i strašno.

Takođe, pored toga kada govorimo o mladima, za mene je neprihvatljiva činjenica, kao ni za moje prijatelje, pripadnike srpskog naroda koji žive u Novom Pazaru, da imamo manifestaciju mladih ljudi koji na kružnom toku sa kapuljačama na glavi, sa bakljama u rukama pevaju stihove pesme - za slobodu zlatnu. Šta to podrazumeva sloboda zlatna? Da li to podrazumeva, znači reči te pesme se mogu tumačiti na različite načine, a jedno tumačenje i poruka koja bi mogla biti prihvaćena jeste da to sloboda treba da bude bez drugih naroda, da treba jednostavno etnocentričnost biti apsolutno izražena.

Pozivam sve vas, ja sam danas došla iz Novog Pazara, došla sam iako je sneg, maltene vejao sve vreme, došla sam da me čujete, isto onako kako ja čujem vas, došla sam da me čuju građani Srbije, jer Bošnjacima i drugim narodima ovo jeste njihova država.

Ja vas molim da sa te strane zaista reagujete i sve one koji pokušavaju da unište naše međuljudske odnose, naše međunacionalne odnose, da im sprečite da to čine. Hvala vam.