Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.11.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

2. dan rada

08.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem i ministrima.
Sada zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 6. dnevnog reda.
Kao što znate, imamo i drugi pretres koji se tiče kadrovskih rešenja važnih za Skupštinu, a za koji postoji dogovor poslaničkih grupa da ga ne vodimo, ali formalno, saglasno članu 16, otvaram zajednički jedinstveni pretres od 7. do 18. tačke dnevnog reda.
Da li se neko javlja za reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Prijava nema.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres.
Pošto je reč o rebalansu, prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstvenog osiguranje za 2022. godinu.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Srđan Milivojević, Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Nenad Mitrović, Tatjana Manojlović, Janko Veselinović, Miodrag Gavrilović, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, Nebojša Cakić, Nikola Nešić, Milinka Nikolić, Jelena Kalajdžić, Đorđe Miketić, Branimir Jovančićević, Radomir Lazorvić, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević, Željko Veselinović, Enis Imamović, Selma Kučević, Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi, Marinika Tepić, Borko Stefanović, Dejan Bulatović, Jelana Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Stefan Jovanović, Đorđe Stanković, Zoran Sandić, Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Miloratka Bojević, Miodrag Marsenić, Borislav Novaković, Miroslav Aleksić, Ivana Parlić, Marina Lipovac Tanasković, Slavica Radovanović, Vojislav Mihailović, Dušan Radosavljević, Nenad Tomašević, Marija Vojnović, Veroljub Stevanović, Branko Vukajlović, Ljubinko Đurković, Boško Obradović, Milovan Jakovljević, Borko Puškić, Ivan Kostić, Radmila Vasić I Tamara Milenković Kerković.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 161. stav 4. Poslovnika, odbacio je amandman narodnog poslanika Janka Veselinovića na naslov iznad člana 1.
Odbačeni amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa po članu 163. stav 4.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Amandman na član 1. podneo je narodni poslanik Janko Veselinović.
Da li želite reč? (Da.)
Podnosilac amandmana, Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Poštovani predsedavajući, pošto se ova rasprava o pojedinostima nadovezala na raspravu u načelu ne mogu da se otmem utisku da bih voleo da živim u zemlji koju su nam malopre opisali ovde prisutni ministri. A to je zemlja u kojoj vlada opšte zadovoljstvo građana stanjem u zemlji, zemlja iz koje se građani ne iseljavaju, zemlja kojoj se svi dive i zemlja, po svemu sudeći, koja je „Eldorado“, upravo za njih.

Ono što je karakteristika amandmana koje sam podneo na ovaj zakon, izmeni Zakona o budžetu, odnosno rebalansu budžeta, jeste da smatram, odnosno da se složim sa Valtazarom Bogišićem koji je svojevremeno rekao „što se grbo rodi, vreme ne ispravi“. Postojeći budžet je naravno nemoguće ispraviti.

Budžet koji nije u sebe inkorporirao vraćanje duga penzionerima koji novac im je uzela država. Mnogi od njih su umrli i niste nam dozvolili da stavimo u proceduru Zakon o vraćanju penzija i određivanju minimalne penzije i niste nam omogućili da na adekvatan način raspravljamo o budžetu, odnosno o rebalansu budžeta u koji bi bila uključena i ta pozicija.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodno poslanik Đorđe Stanković.
Reč ima Đorđe Stanković.
...
Narodni pokret Srbije

Đorđe Stanković

Narodna stranka
Poštovani predsedniče, poštovani poslanici, poštovani ministri, ova dva dana, Boga mi, baš često se pominjao Beograd. Uglavnom su krediti koji su uzimani, uzimani za Beograd i moram da priznam da sam, eto, poželeo da malo pričam i o Nišu, pošto nije samo Beograd grad koji zahteva određene kapitalne investicije.

Danas, 7. novembra, je voz udario jednog momka koji je prelazio prugu i to u centru grada Niša kod Apelacionog suda. Nije se spustila rampa i to nije prvi put. Jednostavno, to se dešava već nekoliko puta, ali je jedna od posledica takvog događaja činjenica da se jednostavno nije izmestila pruga.

Evo već 10 godina od kada je SNS na vlasti. Jednostavno, ja mislim da je to bilo jedno od obećanja koje je imao SNS, ali se to bukvalno zaboravilo ili jednostavno se ne radi dovoljno na tome, iako često pominju u medijima kako će to biti i to evo već 10 godina.

Naravno niti se među tim kapitalnim investicijama desila ni izgradnja novog stadiona, niti se generalno izgradio južni kolektor za koji se takođe priča da je u toku, niti se ijedna od važnih turističkih investicija, kao što je tvrđava nije rekonstruisala ili bolje rečno nije ulagalo u nju.

Znači bukvalno, ni jedna od kapitalnih investicija nije došla u Niš. Moram da priznam, to naravno rebalansom budžeta ne može da se reguliše, to će se regulisati verovatno u budžetu za 2023. godinu i ja ću se konkretno boriti za to. Ali, ono što je takođe važno jeste da ovde šta god zatreba Beogradu ili Novom Sadu se uglavnom radi iz državnog budžeta ili iz pokrajinskog budžeta.

Tako imamo situaciju da, evo, na primer, beogradski metro će biti izgrađen od strane kredita koji će verovatno uzeti država i to u iznosu od 40 godišnjih budžeta grada Niša, što apsolutno prevazilazi jednostavno logiku jer u tom slučaju ako je potrebno za izgradnju metroa da država to finansira, onda eto i Niš želi metro. Na taj način ćemo rešiti i naš saobraćajni kolaps, na taj način ćemo rešiti naše neke probleme koje imamo.

Eto, to je za sada, a ja ću nastaviti u sledećem amandmanu moje izlaganje.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Reč ima Miodrag Gavrilović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
NA član 1. stav 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu republike Srbije za 2022. godinu kojim se menja član 1. Zakona o budžetu Republike Srbije, u tabeli A „račun prihoda, primanja, rashoda i izdataka“ u petom redu posle teksta „izdaci za nabavku finansijske imovine“ u iznosu od 153 milijarde 159 miliona 691 hiljada menja se i glasi „71 milijarda 159 miliona 691 hiljada“.

Gospodine ministre, zašto mislim da je ovo važno? Zato što je Izveštaj Finansijskog saveta rekao da u principu zbog povećanja inflacije, odnosno prihoda u budžet koji imamo, posebno na stavci „PDV, dobiti“ možemo imati jedan izbalansiran budžet u odnosu na prvobitne planove koje smo imali.

Znači, imajući u vidu da je za ovu godinu planiran minus u budžetu od 10,2 milijarde dinara, odnosno 1,7 milijardi evra, bilo bi dobro da Vlada ispuni prvobitno planiran deficit u budžetu za ovu godinu, jer na taj način će pokazati ozbiljnost u najosetljivijem segmentu poslovanja države Srbije, u zaduživanju.

Dosta se zadužujemo i ovo je način da i vi pokažete da planove koje ste imali prošle godine možete da ispunite. Bez ikakve potrebe povećavamo ovu stavku toliko da povećavamo deficit u samom budžetu.

Nije neophodno da se usvoji predloženo povećanje u odnosu na prvi budžet, jer će time biti izazvana i veća inflacija, a svojstveno tome i povećanje i maloprodajnih cena, smanjenje kupovne moći građana i umanjenje vrednosti ulaganja.

Smatram da je povećanje izdataka za finansijsku imovinu od 5,4 puta iznos od milijarde sasvim dovoljan da Vlada odgovori na sve javne politike koje je planirala, a time će država Srbija biti u okvirima prvobitno planiranog deficita.

Ja vas molim da usvojite ovo, jer ćemo na taj način pokazati da država Srbija može da ima izbalansirane planove koje ima od ranije.

Podržao bih vas u ovoj nameri. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani Srbije, ja sam čitajući ovaj budžet uvek bio rukovođen onom rečenicom, članica predsedništva SNS, Zorana Mihajlović, koja kaže da je SNS postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje pojedinaca iz redova te stranke.

Dakle, ovo ne kaže niko iz opozicije, ovo kaže visoki funkcioner, član predsedništva SNS i do skoro članica Vlade.

Onda pogledam budžet i vidim da u budžetu stoji stavka koja se zove – ostale subvencije, bez da vam je objašnjeno šta znači to – ostale subvencije. Sedam milijardi dinara ili blizu 60 miliona evra. Onda vidim da taj džu boks radi u tri smene, da se on pregrejao, da se ne gasi. Onda sam, naravno, kao čovek koji voli ovu zemlju kazao - mnogo je za te koruptivne subvencije za koje ne znamo gde će završiti. Ne znamo da li će sutradan neki član Vlade ili generalni sekretar da ide da uvežbava pucanje o trošku građana Srbije, sa ko zna kojim novim klanom kriminalnim. Ne znamo da li će to biti subvencije za neku novu „Jovanjicu“, ne znam da li će to biti subvencije za neko partijsko glasilo, tipa „Informer“ koje promoviše silovanje i silovatelje.

Rešio sam da se te subvencije sa te stavke oduzmu, a da se da na druge stavke koje su jasno definisane poput zaštite životne sredine i drugih stvari.

Dakle, da vam dam preporuku, dame i gospodo narodni poslanici, a pogotovo vama iz SNS, ubacite vi u taj džu boks neki dinar, jedan je dovoljan, pustite pesmu „Pada Vlada“ i biće vam jasno gde se nalazite i šta vam je činiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Pozivam poslanika da u skladu sa onim što citira deluje. Da podnese krivičnu prijavu protiv svih NN lica, pa neka se dogovori na koga se mislilo, ko su ti ljudi. Nama je u interesu na kraju krajeva da svi ti ljudi koji eventualno nisu funkcionisali u skladu sa zakonskim propisima odgovaraju. Nema nikakvih problema. Umesto toga što ćete bezočno da ponavljate tu izjavu uradite nešto konkretno, pa dokažite da ta izjava ima osnova i u realnosti.

Sa druge strane, zaista je duhovito kada na bilo koji način o stranačkim kadrovima govore ljudi iz stranke koja je jedina u istoriji srpskog parlamentarizma, mislim i šire, utvrdila da je opljačkana od sopstvenih članova. To se nikada nije desilo ni pre, ni posle i verujem da se neće desiti nikada ni kasnije, jer takvu koncentraciju kleptomana željnih krađe i poriva da kradu niti je bilo niti će biti. Kad nisu imali više da pljačkaju u Razvojnoj banci Vojvodine, kad nisu imali više da pljačkaju u Agrobanci, u Tesla banci, u budžetu Republike Srbije onda su pljačkali sami sebe.

Drago mi je da posle urlanja i izliva besa i vidite da nisam napamet govorio, imamo jednu mirnu i staloženu situaciju. Očigledno je to što ključa u jednom momentu moralo da izađe bilo urlanjem bez mikrofona ili urlanjem sa mikrofonom. Ja ću u tom kontekstu morati samo da citiram onoga sa kim se apsolutno nikada ni oko čega nisam saglasio, a bio je predsednik stranke o kojoj sam govorio, zove se Bojan Pajtić, koji je 28.8.2016. godine na sednici glavnog odbora te stranke rekao – DS izgleda kao brod ludaka. Zaista deluje da je u pravu.