Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

4. dan rada

10.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

 • ZAKONI

 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine
 • Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
 • Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program "Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)"
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije
 • Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Isključiću.
  Da li mogu samo da zamolim narodne poslanike, ako je ikako moguće, da se ponašaju ozbiljno. Samo to mogu da vas zamolim. Vidim da se vi igrate lepo i zabavljate, navijate ovde kad se glasa o amandmanima, mislite zbog toga što ne utiče ni na šta, što je većina ubedljiva, da može da se radi svašta. To što radite, to su ozbiljne stvari.
  Ako možemo da nastavimo dalje.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
  Reč ima Boško Obradović.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Boško Obradović

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, poznato je da naša politička organizacija i poslanički klub zapravo Srpski pokret Dveri - Patriotski blok nije za ovu vrstu pomoći građanima Srbije, gde se svima daje podjednako, bez obzira da li su mladi, penzioneri, privredni subjekti.

  Prosto ne mislimo da u jednom društvu u kome postoje tolike socijalne nejednakosti, toliko raslojavanje između velikog broja siromašnih i malog broja bogatih svima treba davati isto. To sam navodio na više primera. Nije normalno u krajnjem podržavati bogatašku decu sa 5.000 dinara podjednako kao i siromašnu decu.

  Ali, evo, da budemo prema mladima, da tako kažem, sa nekim većim stepenom razumevanja, pa neka sva deca, pa nek su i deca najbogatijih u Srbiji, dobiju tih 5.000 dinara, iako to nama nije logično, ali, evo, da se složimo sa tim.

  Međutim, mi smo vam kroz ovaj amandman predložili nešto drugo, a to je da ona deca koja su zaista najugroženija dobiju više, da ona dobiju 10.000 dinara. Mi smo tačno naveli koje su to kategorije: nezaposleni, zaposleni čija je mesečna zarada niža od minimalne cene rada, koji se nalaze na redovnom školovanju i lica sa invaliditetom bez obzira na radno-pravni status ili status u školovanju. Ne vidim šta je, da tako kažem, problem sa ovim amandmanom.

  Dakle, samo smo odabrali određene kategorije mladih od 16 do 29 godina za koje smatramo da su ugroženiji nego prosečna populacija omladine i da njih treba podržati sa duplo većim iznosom, sa 10.000 dinara. Dobronameran amandman, konstruktivan, želja da pomognemo još ugroženiju kategoriju mladih od prosečno mladih.

  Mislim da postoji razlog, gospodine ministre, da se možda razmotri da jedan ovakav amandman ipak bude prihvaćen. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Milošević.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Zoran Sandić.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodi poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Zoran Sandić.
  Reč ima Gorica Gajić.
  ...
  Nova Demokratska stranka Srbije

  Gorica Gajić

  NADA - NOVI DSS - POKS
  Hvala, predsedniče.

  Mi smo predložili da se briše ovaj član 8. u Predlogu zakona, koji glasi: „Novčana pomoć ne može biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenja i obezbeđenja“.

  Evo, ja pitam gospodina ministra, nisam pravnik, da mi malo pojasni, ta novčana pomoć od 5000 dinara, hajde da je 500 hiljada dinara, hajde da je neki kredit, da je student, učenik ili mladi čovek koji dobije toliki novac potpisao neki dokument sa Ministarstvom finansija ili Poštanskom štedionicom ako je ona isplatilac, ali kako on sa 5000 dinara da podleže nekom izvršenju?

  Još jednom vam kažem, dajte sistemski da uredimo pomoć mladima. Sa ovih 5000 dinara mladi čovek koji radi u nekoj dobrostojećoj firmi i zarađuje 100 hiljada, 150 hiljada, ovih 5000 može da potroši na turu pića u nekom klubu, a ovi malo siromašniji mogu eventualno da kupe par patika i to onih jeftinijih. Šta je to 5000 dinara, gospodo, za sve ljude?

  Dajte, slažem se sa kolegom Obradovićem, da vidimo da napravimo neki registar, ako ga već pravimo, da vidimo kome treba deset puta po 5000 dinara. Jer, imamo siromašne učenike koji su u stanju socijalne potrebe i ne mogu da kupe sebi neke osnovne, ne mogu da kupe sebi laptop, a videli smo da se prošle i pretprošle godine uglavnom nastava odvijala elektronski i onlajn putem.

  Znači, većina poslanika iz opozicije se slaže, dajte sistemski da uredimo jednim pravim zakonom kako ćemo da pomognemo mladim ljudima. Ovo što ovim zakonom uvodimo i privremeni registar, ja ne vidim nikakvu logiku. Zašto će ovih, koliko će to biti ljudi mladih od 16 do 29 godina registrovano u tom nekom privremenom registru i čemu će taj registar služiti? Ovo je jednokratna pomoć od 5000 dinara, deca, mladi uzeće to, potrošiće to, a čemu registar? Registar je dobar i treba ako pokušavamo da sistemski ovaj problem uredimo. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Po amandmanu, Marko Mladenović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Mladenović

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Uvaženi potpredsedniče Vlade, dame i gospodo ministri, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, cenjeni građani i građanke Republike Srbije, za ovaj amandman neću glasati jer smatra da se zapravo ne menja suština akta koji danas usvajamo i da ovako napisan amandman zapravo predstavlja još samo jednu jeftinu političku parolu opozicionih poslanika.

  Kada smo mi iz SNS 2014. godine izašli pred građane sa pričom o opsežnim reformama koje su u tom trenutku zahtevale smanjenje plata i penzija kako bismo uspeli da napravio manevarski prostor i obezbedimo stabilne temelje za jačanje ekonomske i privredne aktivnosti naše zemlje, građani su nam tada verovali da radimo za njihovo dobro i za dobro ove zemlje.

  Upravo odgovornom politikom SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića, svakako i predanim radom državnih organa, dolazimo do ove situacije da smo mi danas usvojili rebalans budžeta koji ima veći priliv za 180 milijardi dinara, svakako više nego što smo planirali, a takav rebalans nije neki odraz loše planiranog budžeta, već povećanja prihodne strane, što je odraz zdrave ekonomije, odraz konstantnih otvaranja novih radnih mesta, istorijski niske nezaposlenosti od 8,9% ali i konstantnog povećanja plata.

  I upravo ovako zdrava ekonomija nam je omogućila veći priliv sredstava u budžet, a ovakav odgovoran odnos prema državi i privredi omogućio da u ovim teškim vremenima nemamo nekih većih masovnih otpuštanja, zatvaranja fabrika, već da konstantno radimo na otvaranju novih radnih mesta i podizanja životnog standarda naših sugrađana.

  Svakako kada već raspravljamo o mladima, treba pohvaliti ovu činjenicu da ćemo mi mladima opet isplatiti novčani dodatak u iznosu od 5.000 dinara. Ali ono što mene negde možda žali jeste što kolege opozicioni poslanici pohvaljuju ovu akciju, ali za ovo neće glasati jer ja negde smatram da oni na taj način ostavljaju kontinuitet svoje politike, dok su bili na vlasti, da nisu ulagali u mlade, da njima mladi nisu bili bitni, o čemu svakako govori podatak da je procenat nezaposlenosti mladih u 2012. godini bio 53,2%, a danas 2022. godine, dakle u ovom trenutku 18,7%.

  I upravo odgovorna politika našeg predsednika, politika otvaranja novih radnih mesta, jačanja ekonomije, privrede nam je omogućila da pomognemo mladima, omogućila da im stvaramo čvrste temelje da u svojoj državi mogu da ostanu, da ovde rade, da ovde žive, da ovde podižu svoju decu, o čemu govorimo kroz konstantna davanja za novorođenčad u našoj državi.

  Svakako država treba da pomaže mladima. Ja vas molim da ne dobacujete. Molim vas. Svakako država treba da pomaže mladima i mi ćemo biti tu prvi na braniku njihovom i da im pomognemo u svakom smislu te reči, za razliku od opozicionih kolega koji o mladima nisu brinuli kada su oni bili na vlasti. Mladima svakako je potrebno pravo na posao, potrebne su nove fabrike, nova radna mesta i mi ćemo nastojati da radimo na tome, isključivo i samo za njihovo dobro.

  Vama svakako hvala na tome i hvala vam što podržavate odgovornu politiku SNS, vama koji je ne podržavate opet hvala na tome, jer to znači da mi radimo dobar posao. Ja ću svakako podržati sve što se tiče mladih, jer sam i ja nekada bio mlad, pa do onih koji sada sede prekoputa sale nikada nisam dobio nijedan dinar, jer su oni vodili državu tako da su zatvarali fabrike, nisu pomagali mlade, za razliku od nas koji danas radimo upravo sve suprotno. Hvala vam puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Milošević.
  Amandman kojim se posle člana 9. dodaje član 9a podneo je narodni poslanik Borko Stefanović.
  Izvolite.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Borko Stefanović

  PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
  Podneo sam, gospodine predsedniče, amandman i naravno, tražim od Vlade da razmotri mogućnost da se ovaj amandman usvoji. Zbog čega?

  Dakle, Registar postoji i on je za jednokratnu upotrebu. To je tačno. Ali isto tako je tačno da smo do sada u Srbiji imali prilike da vidimo da postoje situacije u kojima se razni registri naših građana, bez obzira na Zakon o zaštiti podataka ličnosti, zloupotrebljavaju. Zbog toga smo predložili završne odredbe koje su kaznenog tipa. Dakle, da za lica koja za bilo koje druge namene, osim za namene prihvatanja, registrovanja radi dobijanja jednokratne pomoći bi se fizička lica kažnjavala sa iznosom od 10 miliona dinara, a pravna lica iznosom od 50 miliona dinara. To bi ostavilo mogućnost da neki ljudi koji imaju višak hrabrosti i višak svesti mogu da obaveste nekoga u ovoj državi ko može da realizuje ovako kažnjavanje u slučaju da ih neko nazove u sred dana ili sred noći i pita ih, recimo, za koga biste glasali i gde hoćete da se opredelite, da li ćete doći na ovo ili ono mesto, da biste otišli, recimo, na neki skup ili nešto tome slično.

  Mislim da to nikome nije u interesu i da bi bilo dobro da ovaj predlog zakona koji zaista tretira naše mlade u Srbiji u jako teškoj situaciji u kojoj se nalazi čitava država da ih zaštitimo barem kroz neke kaznene odredbe od zloupotreba kojima bi neko pribegao, a što nas naše neslavno iskustvo u Srbiji, naročito skorašnje, uči da je vrlo moguće.

  Hoću da kažem takođe da govoreći o ovom amandmanu koji sam predložio, mi smo predlagali i to da se pomeri granica na 15 godina i takođe smo predlagali i evo ja sada koristim priliku da kažem da ovakve stvari mogu da se izbegnu odgovarajućim sistemskim rešenjem, ministre, a to je recimo da postoji neka vrsta trajnog sistemski uređenog roditeljskog dodatka za kategorije mladih i dece do određenog godišta koja bi se isplaćivala svakog meseca, da ne bi ovo sve imalo stalni kontinuitet vanrednih uplata, zato što vanredne uplate gase požare akutne, a ne rešavaju sistemski problem.

  Amandman koji sam podneo smatram da doprinosi tome da se izbegnu zloupotrebe i tražim od Vlade da ga usvoji. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na naziv iznad član 10. i član 10. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, ja sam podneo zahtev kroz ovaj amandman da se uvedu sankcije za one koji zloupotrebe ovaj registar, za odgovorno lice, političke stranke do pet miliona dinara, a za samo odgovorno lice milion dinara. Poučen iskustvima da pripadnici SNS rado koriste ovakva dokumenta, spiskove, evo, tu je svedok moj prijatelj Boško Obradović, u Lučanima smo sreli pripadnike klana Veljka Belivuka, koji su imali birački spisak kada su se održavali izbori 2018. godine, pa je došla Dijana Hrkalović da ih brani. Zato sam ja tražio da istaknuti članovi SNS, poput Veljka Belivuka i ovog Zvicera, slučajno ne dođu u Srbiju da im pomognu u kampanji, dobiju ovakav birački spisak, presreću decu na ulici, to su ljudi koji su skloni svemu.

  Znam da ne mogu da odgovorim ovom gospodinu koji je mene proglasio najinteligentnijim poslanikom, ja sam njega smatrao najinteligentnijim kada je govorio za Aleksandra Vučića da je prodao Kosovo, da je Aleksandar Vučić uradio više za nezavisnost Kosova od Kurtija, Haradinaja i Tačija i oslobodilačke vojske zajedno. Tad je bio pametan. Sad ga je pokvarilo loše društvo.