Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

2. dan rada

06.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:35

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Samo kratko. Pošto sam u skladu sa Poslovnikom dužna da odgovorim, ne smatram da sam povredila Poslovnik pošto je i Novaković dobio opomenu upravo zbog izricanja te reči koju ste vi citirali, ja ne želim, i poslanik koji je imao obeležje.
Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika, gospodine Jovanov?
(Milenko Jovanov: Ne.)
Ne. Hvala.
Povreda Poslovnika, Jahja Fehratović. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Reklamiram član 108.

Poštovana predsedavajuća, zaista nije moguće u ovakvom ambijentu bilo kom narodnom poslaniku da govori o ozbiljnim temama koje su danas pred nama i o kojima raspravljamo i zato vas molim da ne dozvolite ovakve performanse.

Ja ću iskoristiti priliku iako nisam Arčibald Rajs da kažem – čujte, braćo Srbi. Zašto? Zato što s naše pozicije, pozicije predstavnika manjinskih naroda, Bošnjaka, ovo u šta se mi dovodimo i u šta se pretvara ova Narodna skupština nije dobro ni za nas, a nije dobro ni za Srbiju i Republiku Srbiju i za sve građane Republike Srbije.

Mi smo ovde poslani i izabrani kao narodni poslanici od naroda da predstavljamo njegove interese, a zato se moramo i poštovati i zato moramo imati mogućnost da iskažemo svoje stavove, da se borimo, da se implementiraju naše političke vrednosti, a gde ćete bolju priliku od ove?

Zato je vaša obaveza kao predsedavajućeg u ovom trenutku da svakom narodnom poslaniku omogućite da u miru iskoristi svoje vreme, da jednostavno ponudi svoje viđenje predloga budžeta i ostalih tačaka dnevnoga reda.

Naš narodni poslanik, Zaim Redžepović, nije imao tu priliku i ja od vas tražim da mu vratite ono vreme koje mu je uzaludno prošlo, jer nije mogao uopšte da dođe zbog performansa kojim smo svi bili izloženi do izražaja.

Molim vas da mu povratite celokupno vreme i da, naravno, zamolim sve kolege da budu toliko koncentrisani da čuju i nas predstavnike manjinskih naroda kada dajemo svoja mišljenja i kada se pokušavamo boriti za dobrobit i našeg naroda, ali i svih građana Republike Srbije i naravno, da težimo tome da ovaj dom bude na ponos svih nas, a to je pre svega vaša obaveza. Hvala vam.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslaniče, u potpunosti se slažem i kao što ste videli u prethodnom delu sednice, svima sam dala po pet minuta, nisam nikoga prekidala. Znači, svo vreme se trudim, ali u tom haosu to je bilo onemogućeno. I tada čak nisam reagovala.

Naravno da ćemo narodnom poslaniku vratiti vreme. Imaće pravo i da govori. To što ću ja otići odavde, ne znači da ja bežim, već da imam obaveza kao predsednica odbora, da ne bude da to posle izaziva neke dodatne replike.

Sada ćemo reč dati narodnom poslaniku, kao što je obećano, Zaimu Redžepoviću…

(Miroslav Aleksić: Poslovnik.)

… da u miru, saslušaćemo poslanika, u miru nastavi i završi svoju diskusiju. Izvolite.

(Miroslav Aleksić: Poslovnik.)
...
Stranka pravde i pomirenja

Zaim Redžepović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
ZAIM REDžEPOVIĆ: Hvala vam, nadam se da će konačno opozicija da pusti da može u ovoj Skupštini da govore i ljudi koji nisu u toj opoziciji.

(Miroslav Aleksić: Ne može da pusti. Kad bude dala prvenstvo Poslovniku.)

Ja se nadam da ćemo morati ovo da uredimo, jer nadam se da nije ovo vaš stvar o Bošnjacima, jer malo pre ste govorili neke stvari, nadam se da imate toliko pameti barem da izdržite tih pet minuta na koje imam pravo, a nisam došao da vas pitam da li mogu da ih koristim.

Ja sam iz jednom ozbiljnog, dostojanstvenog naroda došao ovde da predstavljam te građane i da radim da ova zemlja bude bolja. Ako vi mislite da na takav način uradite nešto dobro za ovu zemlju, dobro bi bilo da iskoristite priliku da se malo prokonsultujete između sebe i da vidite zbog čega vi u delu zemlje gde ja živim jedva da možete da skupite 300 glasova svi zajedno.

Što se tiče budžeta, želim da kažem da su jasna i vidljiva tri stuba bez kojih ništa ne bi imalo smisla. Jasno je da postoji intencija da se očuva životni standard građana Republike Srbije i to je jako težak i najvažniji zadatak. U tom kontekstu imamo povećanje penzija, imamo povećanje plata u javnom sektoru, imamo povećanu minimalnu zaradu. Ja sam to na takav način i razumeo, to je sve potrebno da bi smo imali ozbiljan životni standard i da bi napredovali u tom smislu.

Naravno da se može govoriti o tome da li je više novca trebalo uložiti u prosvetu i zdravstvo ili u vojsku, ali zbog toga postoji vlast. Zbog toga su ljudi izabrani da vode zemlju i oni vode računa o tome. U tom delu, dakle mi nemamo primedbi i smatramo da je to dobro.

Drugi stub, infrastrukturni projekti. Jasno je da se ne odustaje od velikih kapitalnih investicija. Nastavlja se rad na auto-putevima i to je nešto što je takođe argument zbog čega ćemo mi podržati ovaj budžet. Jako nam je važno da se sa tim nastavi i to smatramo dobrim stubom ekonomske politike.

Treći stub je energetika i s obzirom na sve okolnosti koje postoje, bilo mi je jako važno i čuo sam to na javnom slušanju da mi zapravo imamo rezerve za nabavku gasa i električne energije. To je presudna informacija, jer vreme koje nailazi ne treba biti nekakav ekspert pa da se predvidi da će biti potrebno da se interveniše i da se dodatno reaguje. Važno je da ćemo mi imati čime da intervenišemo i da reagujemo i to je važno za sve građane Republike Srbije.

U tom kontekstu je budžet uravnotežen i zaslužuje apsolutnu podršku. Bez obzira na teškoće koje su lako predvidive, rast stranih investicija u budućnosti će beležiti rast. To je izuzetno važno i u tom kontekstu želim da kažem da je važno da u budućem periodu neka od velikih investicija završi negde na prostoru od Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, preko Tutina do Novog Pazara. Dobro bi bilo da ozbiljan investitor dođe tamo i mi ćemo sa našim prijateljima iz koalicije raditi na tome.

Ne znam da li je vama poznato, ali mi odavno govorimo o tome da je potrebno i neophodno da se nastavi železnička pruga od Raške prema Novom Pazaru. Razgovaraćemo sa svima kojima treba i drago mi je da je ministar Vesić tu i on ima ozbiljna sredstva predviđeno za njegovo ministarstvo i siguran sam da će uraditi mnogo dobrih stvari za prostor o kojem ja govorim, odakle ja dolazim, ali nama je važno da se u dogledno vreme, ako ne sad, onda čim pre, obezbede uslovi da se ta železnička pruga nastavi.

Važno nam je da i recimo u mom Tutinu, odakle ja dolazim, iz rezervi, na osnovu novca kojim raspolaže, recimo Ministarstvo za javna ulaganja, gde se radi o 20 milijardi dinara investicija, trošiće se novac za projekte u prosveti, zdravstvu, sportu, kulturi, nađemo način da deo tog novca završi i napravimo u Tutinu, recimo, jednu halu sportova.

Ne znam da li znate, mi to tamo nemamo, iako se godinama pominje. Tamo imamo i drugih problema. Nemamo sud i tužilaštvo to su sudske jedinice. Problem je i voda za piće. Tamo i banke odlaze, evo Komercijalna banka ide. Pre sedam, osam godina smo imali sedam i više banaka danas imamo dve, a poljoprivrednici uglavnom koriste ove banke i imaće sada problem kako dalje.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Molim vas samo pripazite na vreme.
...
Stranka pravde i pomirenja

Zaim Redžepović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Razumeo. Hvala vam.

Dakle, nadam se da ćemo mi zaista sa našim koalicionim partnerima raditi na rešavanju ovih problema, ali vas molim da ubuduće imate više strpljenja kada govorimo, jer mi smo ovde zato što smo mi i Bošnjaci i u svojoj zemlji i dobro bi bilo da to svima bude jasno. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem se narodni poslaniče.

Ovde sada ima nekoliko ruku za povredu Poslovnika.

Narodni poslanik Nikola Radosavljević po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Radosavljević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem predsedavajuća.

Reklamiram član 107. Govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

Malopre, ne znam da li ste videli, ali u obraćanju ovde nama narodnim poslanicima sa ove strane, SNS, narodni poslanik Borivoje Novaković je pokazivao unutrašnjost jezike. Znači, to je kršenje člana 107, kršenje dostojanstva Narodne skupštine i zahtevam od vas da mu se izrekne mera. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Narodni poslaniče, smatram da nisam povredila član Poslovnika koji ste citirali s obzirom da sam preuzela predsedavanje od koleginice i taj detalja nisam uočila i svakako da jeste za svoje nedolično ponašanje poslanik Novaković prethodno dobio opomenu.
Dalje, po povredi Poslovnika Miroslav Aleksić.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Narodna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća i žao mi je što je vaša koleginica otišla, a evo u stvari Elvira je tu, izvinite, a ipak bežite. Zašto? Sačekajte.