Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.12.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/212-22

3. dan rada

26.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:45

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima
 • Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • OBRAĆANJA

  ...
  Nova Demokratska stranka Srbije

  Zoran Sandić

  NADA - NOVI DSS - POKS
  Hvala vam.

  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, u ime koalicije NADA, Novog DSS-a i POKS-a, predlažem amandman na član 1. Zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, gde se reči: „2025.“ zamenjuju rečima: „2024.“

  Naizgled možda banalno, ali ako znamo da smo 2018. godine, a to je juče i ministar obrazlagao, da je izmenjen Zakon o državnim službenicima, gde smo, što je za pohvalu, uveli konkursom da mogu radnici da se zaposle na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sigurno je da je dobro kad se u javnoj upravi zapošljavaju putem konkursa, jer ti ljudi koji se zaposle putem konkursa sigurno su stručniji, kvalifikovaniji, sigurno će doprineti racionalizaciji i modernizaciji same javne uprave, ali će se sigurno i odupreti političkim pritiscima kojih svakako ima.

  Međutim, godinu dana posle toga doneta je nova izmena Zakona, gde je ova uredba zamrznuta do 1. januara 2023. godine.

  Naravno, vi ste gospodine ministre to obrazložili korona virusom, ima to smisla i neću u to da ulazim, ali nas brine zašto sad ponovo od 2023. do 2025. godine? Mi smatramo da je godinu dana sasvim dovoljno da se uradi sistematizacija, da se poslodavac upozna sa obim posla i sa radnim mestom i da se konkurs raspiše. Mislim da je dve godine mnogo, a sa tim vi otvarate vrata sumnji da će se nastaviti partijsko zapošljavanje.

  Odmah da se razumemo, partijsko zapošljavanje je bilo ako uzmemo period recimo od 2000. godine. Bilo je u svim režimima i svim strankama koje su vodile ovu državu, ali čini mi se nikada u ovoj meri koliko je sada. Ne samo u javnoj upravi. Kada zađete malo po Srbiji, po lokalnim samoupravama, po javnim preduzećima partijska knjižica je uslov da dobijete radno mesto i to svako zna i to nije dobro. To je rak rana ovog društva, a na to se to onda nadoveži lažne diplome, lažni doktorati, sumnjivi privatni fakulteti i onda dolazimo u jednu situaciju gde je poremećen kompletan sistem vrednosti.

  Svojevremeno u kampanji, a i posle kampanje dr Miloš Jovanović, Koalicija NADA su se zalagali da se po uzoru na neki zemlje u svetu osnuje visoka škola za državne službenike od tri do pet godina gde bi školovali mlade ljude, gde bi dobili obrazovane ljude koji govore strane jezike, koji bi bili patriote i koji bi, da kažem, ovu zemlju sa tom svojom stručnošću, znanjem vodili u pravom smeru. O tome treba razmišljati i gledati da Srbija u narednim godinama dobije jednu tako visoko obrazovnu ustanovu gde bi dobijali diplomate visokog ranga, a ujedno patriote i ljude koji vole ovu zemlju.

  Naravno, na ovo može da se nadoveže i poslednji popis koji je, složićemo se, katastrofa za sve nas. Za 11 godina Srbija je izgubila preko pola miliona stanovnika. Vidite, to nije samo odraz stepena nataliteta i mortaliteta. To je i odlazak mladih u inostranstvo, verovatno većinom zbog ekonomske situacije, ali jedan deo njih, i to znam iz ličnog primera od pojedinih mojih prijatelja, su otišli preko baš zbog ovoga što su ih roditelji školovali, mučili se četiri godine, a on vidi kako neko kupi diplomu za dve godine i napreduje pre njega zahvaljujući partijskoj knjižici. To nije dobro i tu smo mi takođe tražili kada smo raspravljali o Zakonu o ministarstvima i Zakonu o Vladi da se formira ministarstvo za dijasporu i povratak. Nažalost, nismo uspeli u tome ovaj put. Nadam se da ćemo sledeći put uspeti u tome.

  Tako kada se sve ovo sakupi i pogleda moramo rešiti tu rak ranu našeg društva, a to je partijsko zapošljavanje i to su lažne diplome i lažni doktorati. Ma koliko vi negirali svi dolazite iz neke lokalne sredine i znate da je to tako. Dajmo šansu mladima, dajmo šansu ljudima sa pravim diplomama i da pokušamo da Srbiju u svim ovim problemima izvedemo na pravi put.

  Moram da se dotaknem i ovoga, ceo dan pričamo o situaciji u Pirotu, ja želim da kažem, ljudi to je nesreća gde je neko stradao i ne treba tu sad praviti nikakve političke poene, pustimo državu, nadležne organe da urade svoj posao, tamo da, pre svega, sačuvaju i obezbede građane u zdravstvenom smislu, da se prestane tamo sa trovanjem građana, ja verujem u nadležne državne institucije koje su na terenu da će to da urade, a naravno, kada sve to prođe, verovatno, nije verovatno, sigurno je neko krivac zašto se to danas ili, odnosno sinoć tamo desilo, a onda lepo, polako, komisija, otkrićemo šta se desilo, ko je kriv. i taj ko je kriv će da odgovara. Ne treba od ove nesreće gde je neko izgubio život da pravimo politiku i da tražimo političke poene. Hvala na pažnji svima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima Đorđe Kosanić.
  ...
  Jedinstvena Srbija

  Đorđe Kosanić

  Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma
  Zahvaljujem.

  Poštovani ministre Martinoviću, poštovani predsedniče Skupštine, gospodine Orliću, poštovani narodni poslanici, na samom početku kazaću da poslanička grupa JS, naravno podržaće pomenute izmene Zakona o državnoj službenicima, ali nećemo podržati pomenute amandmane, jer mislimo da su predložene izmene Zakona o državnim službenicima važne, u smislu nesmetanog funkcionisanja, prvenstveno pravosudnih organa, dakle, sudova i javnih tužilaštva. Sa druge strane, i drugih državnih organa, prvenstveno mislim na organe državne uprave. Dakle, sve pomenute institucije koje sam sada rekao dobiće rok od dve godine da dodatno se pripreme za implementaciju ove odredbe.

  Ministre Martinoviću, neću pominjati razloge na koje niko od nas nije mogao da utiče, dakle, pandemija Korona vurusa – 19. Kolika je za nas JS važna ova odluka, govore činjenice da, recimo kada govorimo o pravosudnim organima samo u pravosudnim organima, dakle, u sudovima javnim tužilaštvima radi gotovo 2.000 ljudi.

  Mi iz JS zalažemo se za svako radno mesto i za nas je svako radno mesto važno i nezamislivo je da svi ovi ljudi ostanu bez posla, a sa druge strane, nezamislivo je da ugrozimo rad sudova i javnih tužilaštava.

  Kada već govorimo o sudovima i javnim tužilaštvima, moram da kažem, da se podsetim, ali ne bi se nikada vratio na to vreme, kada u jednom danu bez posla ostalo gotovo 1.000 sudija i javnih tužilaca. Sve ovo govorim, jer sam siguran da svi ovde imamo dobru volju, da imamo dobar i efikasan pravosudni sistem iz koga proizilaze i dobri pokazatelji za ostale stubove vladavine prava.

  Ministre Martinoviću, vi znate da ja dolazim iz Kragujevca, dakle, u Kragujevcu je, kada već govorim o pravosuđu izgrađena Palata pravde, dakle, znam, evo samo završavam dve rečenice. Dakle, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih objekata pravosudni koji je izgrađen u Srbiju posle njih nekoliko decenija. Dakle, danas nemamo boljeg objekta od toga u Srbiji, jer je na jednom mestu svi pravosudni organi i pravde dostupna za sve građane. Ne mogu da kažem kolika je važnost, da kažem, jednog ovakvog objekta infrastrukturno za grad Kragujevac za čitavu Šumadiju, naravno, to nije jedini infrastrukturni objekat koji je izgrađen, trebalo bi mi dosta vremena da pomenem „Data centar“ i ostalo.

  Dakle, na samom kraju, pošto više nemam vremena samo da kažem da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati pomenute izmene Zakona o javnim službenicima. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Dragi građani Srbije, ovim amandmanom tražim da ne čekamo dve godine za primenu obaveza o javnim konkursima za zaposlene na određeno vreme.

  Pitam ovaj režim, zašto vam je potrebno dve godine? Zašto kradete vreme od svih nas? Još 730 dana će zaposleni o privremenim i povremenim poslovima i zaposlenih po ugovorima na određeno vreme biti u vašoj nemilosti i u strahu. Demokratska stranka ne može i neće podržati zakon koji omogućava još dve godine ucenjivanja 1.000 ljudi.

  Dragi građani Srbije, ova skupštinska većina odbacila je danas i tri moja amandmana kojima sam tražio, ne da se ispravi tekst, nego da se isprave pravopisne greške u međunarodnim ugovorima o kojima ćemo danas glasati.

  Nisam predlagao promenu teksta, već sam predlagao primenu pravopisa. Danas ste proglasili da je protiv Ustava i Poslovnika i tačka i zapeta i veliko i malo slovo, i ko zna kakve će sutra ugovore dočekati ova Skupština, sa koliko grešaka i propusta. Danas niste hteli da prihvatite da primenite tačku tamo gde treba, a sutra ćete ostati bez teksta.

  Dragi građani Srbije, za DS čovek je važniji od svih međustranačkih interesa i interesa koje mi sada ovde ne vidimo. Obećavamo da će DS raditi po Ustavu, da će poštovati sve zakone i sve procedure, jer za DS vladavina prava nije kamen spoticanja. Želim svim građanima Srbije srećnu Novu godinu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nebojša Cakić i Đorđe Miketić.
  Reč ima Nebojša Cakić.

  Nebojša Cakić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala.

  Dakle, ne znam zašto je to tako, ali imam utisak da ova Narodna skupština ima nameru da raspravlja o svemu, osim o onome zašto smo ovde. Mislim da je to pre svega odgovornost vladajuće većine i vas.

  Kada govorimo o ovom zakonu, definitivno ovde izneti podaci ukazuju na to vi zaista niste imali nameru nijednog trenutka da rešavate probleme onako kao što pričate, a to ću vam sada dokazati analizom podataka koje ste dali.

  Rekli ste da je u pravosuđu, a vrlo je zanimljivo da je o tome pričao ministar pored žive ministarke pravosuđe, ministar za državnu upravu priča o pravosuđu. Dakle, toliko o njenoj samostalnosti. Dakle, vi ste rekli da je reformom pravosuđa smanjen broj radnika za 2.200, to je tačno i to je normalno. A vi ste primili 1.900. Zašto je normalno da bude manje 2.200 radnika u pravosuđu? To bi trebalo da znate, vi ste profesor Pravnog fakulteta.

  Dakle, broj jedan, reformom suda je smanjen broj sudova. Broj dva, posle reforme sudova su osnovane notarske službe, službe izvršitelja. To su značajni poslovi u sudu koji su angažovali veliki broj ljudi. Jel znate koliko je bilo, recimo u Leskovačkom sudu, radio sam tamo, izvršno odeljenje je imalo oko 20 radnika. Na overi pri pisarnici je bilo najmanje pet do šest radnika.

  Tako je, kada nemate odgovor, gledajte u svoje kolege.

  Dalje, došlo je do digitalizacije, što je takođe znatno smanjilo broj…

  (Predsednik: To je bilo dva minuta.)

  Ako mi dozvolite.

  … i ima manji broj ljudi, 500.000 ljudi je manje, manji je broj predmeta.

  Dakle, ovo su ljudi koje ste vi neopravdano zaposlili kao svoju stranačku vojsku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Kozma i Pavićević.

  Robert Kozma

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Hvala vam predsedniče Skupštine.

  Ministar Martinović je pri obrazlaganju Predloga zakona govorio, jadikovao o nemogućnosti sprovođenja javnih konkursa. Ja bih tu dao jedan kratki podsetnik. Vladajući režim je već jednom produžio rok za uvođenje obaveznih javnih konkursa pri zapošljavanju u državnu službu. Tako su sredinom 2020. godine produži rok do 2023. godine, a sada hoće da produže rok do 2025. godine.

  Suštinski to znači da je SNS potrebno minimum pet godina, kako bi uradili nešto što je toliko normalno u drugim državama ili u privatnom sektoru, a to je, imate slobodno radno mesto, raspišete konkurs i zaposlite najkompetentniju osobu na osnovu konkursa.

  Pri obrazlaganju ovog odlaganju ministar Martinović je priznao da imaju probleme u zapošljavanju, jer kaže – neretko stručni ljudi neće da rade u ministarstvima, jer su plate male. Ja bih se ovde zahvalio ministru na iskrenosti i to što je sam priznao da je laž da je Srbija ekonomski tigar, kako nam svakodnevno sa režimskim nacionalnih frekvencija prodaje vladajući režim. Slažem se sa vama, plate u Srbiji su male.

  Srbija nije ekonomski tigar. Srbija je, nažalost, zemlja sa najvećim ekonomskim i društvenim nejednakostima u Evropi. Najučestalija plata u Srbiji je, nažalost, oko 50.000 dinara. Pedeset posto zaposlenih primaju platu oko 50.000 dinara, a od toga 23% zaposlenih, nažalost, primaju platu koja je manja od 35.000 dinara. To su podaci nacionalne službe, Nacionalnog zavoda za statistiku.

  Kada pričamo o državnim službenicima, ono o čemu moramo da govorimo jeste da 50% viših rukovodioca u državnoj službi su zaposleni kao vršioci dužnosti i često na nelegalan način se produžuje njihov status kao vršioca dužnosti. O tome je zapravo i govorio Izveštaj Evropske komisije o Srbiji kada je govorio o tome da ne napredujemo u evropskim integracijama, da se radi o takozvanoj vedeizaciji države.

  Da spomenemo jednog od najpoznatijih vršilaca dužnosti direktora, Milorada Grčića koji je od marta 2016. godine do januara 2022. godine bio vršilac dužnosti direktora u uništavanju Elektroprivrede Srbije.

  Na ovaj način mi dobijamo celokupnu sliku. Zapošljavanje u državnoj službi bez konkursa, na rukovodećim mestima nalaze se nestručni ljudi kao vršioci dužnosti direktora, uništena državna služba i javna preduzeća, ali zato namireni kadrovi Srpske napredne stranke i tenderi za organizovanu političko-ekonomsku kliku na vlasti. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stanković, Rašković Ivić i Janković.
  Nisu tu.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović i Danijela Nestorović.