Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 1a zajedno su podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 1a, zajedno su podneli Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Borko Puškić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Zahvaljujem predsedavajući.

U Predlogu zakona o uređenju sudova posle člana 1, predlažemo da se doda član 1a, koji glasi – nosioci sudske vlasti su sudovi. Sudovi su nezavisni u svom radu. Sudska vlast obezbeđuje vladavinu prava stručnom primenom pravnih normi na nepristrasan, pravičan i efikasan način. Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazloženje – usvojenim amandmanima Ustava, a sada ni u osnovnim odredbama radne verzije predloženog Zakona o uređenju sudova nije izričito određen položaj sudske vlasti. Postojala je stalna dilema da li su nosioci ove grane vlasti sudovi ili sudije. Ustavom je utvrđen položaj zakonodavne i izvršne vlasti, predsednika države i tužilaštva, dok je sudska vlast jedina kojom Ustavom još nije određen i definisan položaj, stoga bi u članu 1.a zakona trebalo odrediti položaj sudske vlasti i to tako na sledeći način što bi se kao najbitnija naglasila načela nezavisnosti sudova u obavljanju njihove delatnosti i ukazati da je najvažnija uloga sudova u obezbeđivanju vladavine prava, uz utvrđivanje kako će sudska vlast ostvarivati taj zadatak i koje su bitne determinante položaja sudske vlasti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Imam jedan predlog, pošto vidim da vladajuća većina već ne može da izdrži ovaj tempo koji smo postavili, a željni smo da nešto promenimo i da pokažete i vi dobru volju, evo vi prihvatite ovaj amandman i ja neću po ovom zakonu pričati po drugim amandmanima. Jel može to ministarka?

O čemu se radi? Član 2. tražio sam da se posle stava 2. dodaju stav 3. i 4. i da bude jasno o čemu se sve tu radi – sudska vlast pripada sudovima. Stav 2. sudovi štite pravni poredak Republike Srbije, slobode i prava građanama, zakonom utvrđena prava i interese subjekata prava, obezbeđuje ustavnost i zakonitost, jedinstvenu primenu prava i jednaku zaštitu svih zakona.

Ja tražim da se dodaje – sudska vlast obezbeđuje vladavinu prava stručnom primenom pravnih normi na nepristrasan, pravičan i efikasan način.

Četvrti stav – sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Šta je ovde problem? Da vam pojasnim. Imamo nepristrasan, sve vreme ste inicirali kao zakonodavci da želite da imate neprimeren uticaj kao definiciju, evo ja dajem – nepristrasan. Pravičan – svi se borimo za pravdu. Efikasan način – zato što su evropske konvencije tražile od svih nas i mi smo potpisnici tih konvencija da suđenje bude efikasno. To znači da ne traje u nedogled, kao što je jedan od vaših kolega rekao danas 22 godine je trajalo suđenje.

Ja kao pravnik mogu da kažem da je to katastrofa i nadam se da će pravnici reći i sa druge strane da je to katastrofa, bar smo tako pričali na odboru. Šta je problem da se, recimo, ovo prihvati? Hajde, molim vas objašnjenje.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Što se tiče tempa slobodno planirajte do iza ponoći.
Na član 7. amandman su zajedno podneli Aleksić i Gajić.
Na član 7. amandman su zajedno podneli Jovan, Šulkić, Bojović, Gajić, Sandić, Marsenić.
Podnosilac.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Dejan Šulkić

NADA - NOVI DSS - POKS
Zahvaljujem.

Amandman na član 7. gde smo u prvom stavu koji je definisan u predlogu zakona predvideli osim kada je to predviđeno zakonom dodeli reči praktično tiče se rasporeda da sudija koji sudi određuje se nezavisno od toga koje su strane u sudskom postupku i šta je predmet odlučivanja osim kada je to predviđeno zakonom. Dakle, kao izuzetak da bude preciziran i da bude predviđen kao mogućnost što o predloženim zakonom može da se protumači da nije dopušteno kao mogućnost. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po amandmanu Ivana Nikolić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala.

Danas je već drugi dan kako raspravljamo o setu zakona, pravosudnih zakona u pojedinostima i evo danas se nastavlja zloupotreba podnetih većinom, videli smo danas kroz obrazlaganje i od uvažene gospođe Popović. Uglavnom su besmisleni predlozi ovakvih amandmana, jer oni su ovde i predloženi i samo sa namerom da se iskoristi vreme pored toga što je ponašanje onih koji su predlagali ovakve amandmane zapravo se može definisati samo kroz jedno divljaštvo u prethodnih nekoliko dana. Hoću da kažem da su ovi amandmani podneti sa namerom samo da se iskoristi vreme i da se vrši, da bi se napadao predsednik Aleksandar Vučić, da bi se napadala SNS, da se postavljaju koje kakva isto besmislena pitanja, da se iznose laži koje ministarka mora da demantuje i da se iskoristi prilika da se meša određeni broj kolega iz opozicije u postupke pravosudnih organa koji su u toku.

Ovi predlozi zakona su posledica, ali kad kažem posledica mislim u pozitivnom smislu, dakle, rezultat jednog zaista jednog istorijskog trenutka u našoj državi i to je promena Ustava. Predlozi zakona i prethodna promena Ustava, oni su uslov za dalju reformu pravnog sistema i reforma oblasti vladavina prava i to nam je zaista neophodno i to je zaista ono što je osnovna vrednost svakog demokratskog društva.

Rekla sam malopre istorijski trenutak. Tako je, jer upravo ova vlast je prva koja je isključuje učešće političkih grana vlasti u predlaganju izbora sudija i tužilaca što će omogućiti veću nezavisnost sudstva i veću samostalnost odnosno samostalnost tužilaca, jer nama je zaista veća i zaista nam je neophodna veća pravna sigurnost. Veća pravna sigurnost nam je neophodna kako bismo popravili, kako da kažem, ugled naše zemlje kako bismo dalje nastavili ka putu EU a i kako bismo stvarali ambijent za nove investicije kako domaće, tako i strane.

I ovo je cilj, dragi građani Srbije. Nije nama cilj da se donese zlo Srbiji, nije nama cilj da sudije tužioci ostanu bez posla, naprotiv i uvažena gospođa Popović ministar je tokom uvodnog izlaganja kada je bila rasprava u načelu i navela da će se promeniti akt u sistematizaciji ranijih mesta po sudovima i tužilaštvima, da će se obezbediti dovoljan broj i povećan broj sudija i tužilaca. Dakle, imaćemo veći broj i sudija i tužilaca što svakako znači da će se još neki ljudi zaposliti i svakako znači da će se brže rešavati nagomilani predmeti, da ćemo imati efikasnije sudstvo i tužilaštvo.

Tako radi ova vlast, za razliku od bivšeg žutog tajkunskog režima koji su sve suprotno radili. Moramo da podsetimo građane na reformu iz 2009. godine koja je ovu zemlju koštala 44 miliona evra. Moramo da podsetimo građane da je samo u jednom danu preko 900 ljudi ostalo bez posla 836 sudija, 75 javnih tužilaca. Zamislite u jednom danu 900 ljudi ostane bez posla. Ali šta je to za bivši režim? To je za njih verovatno sitnica, obzirom na to da su oni za vreme svoje vlasti ostavili pola miliona ljudi na ulici. Ostali su bez posla. Pored toga, to nije jedina nesreća koja je zadesila taj narod, oni su se nažalost posle mnogi od njih razboleli, neki su nažalost sebi oduzeli život. I mi danas kada raspravljamo o predlozima zakona iz oblasti pravosuđa govorimo u ovoj statistici, ali sam uverena nažalost kada bismo razgovarali o bilo kojem temi društvenog života da bismo naišli na ovako poražavajuće podatke. Jer, bivši režim činjenica je gde god da su delovali napravili su zlo.

I čuli smo jutros i od koleginice Raguš sa kojim ciljem su i oni došli na vlast ovde u Srbiji, kako su došli, ali onda su iskoristili priliku, tako je, ko ih je doveo, iskoristili su priliku da se obogate jer su politiku gledali kao šansu za lične interese. I upravo oni koji su to radili danas koji su predstavljali, koji su zastupali takvu politiku danas ovde podnose ove amandmane, govore negativno o predlozima zakona je zapravo a u suštini nikakve zamerke nema. Jedina zamerka očigledno to što je upravo ova vlast uspela da sprovede referendum iako je intenzivno vođena negativna kampanja pre godinu dana u vezi sa promenom Ustava. A imali smo referendum u januaru mesecu, već u aprilu mesecu posle toga na njihovu žalost Aleksandar Vučić je na izborima dobio nikada veću podršku od građana Srbije. Dakle, preko 2,2 miliona građana je glasalo za njega i to za drugi mandat. Zato što predsednik Aleksandar Vučić i SNS vode politiku isključivo u interesu svojih građana, u interesu Srbije. Pošto to ovi uništitelji, pripadnici antidržavnog sektora ne mogu da podnesu ona su iskoristili priliku i za najvažniju sednicu kada je u pitanju KiM, kada su tu ljudi sa Kosova i Metohije bili prisutni, da naprave skandal. Želeli su da naprave državni udar, napali su predsednika Aleksandra Vučića, želeli fizički da se obračunaju. Imali su nameru da nanesu štetu Srbije, uspeli su u tome, imali su nameru da skinu sa vlasti SNS i predsednika, ali to nisu uspeli. Zapravo to su oni.

Ja bih sada želela da se zahvalim i ministarki Popović i njenom timu koji zaista su jedan veliki posao uradili kada je su u pitanju ove reforme i što zajedno sa nama zaista donosimo dobre rezultate u našoj zemlji.

I za sam kraj želim da istaknem nešto što je ona juče u nekoliko navrata bila primorana da odgovara, kao i predsednik kada je bio na sednici pre nekoliko dana. Čovek je za samo jedan dan demantovao 24 njihove laži, tako i ona juče mora da odgovara na pitanja i da demantuje laži. Između ostalog i jedan deo koji se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju novih objekata. Ova vlast je najviše uradila u Srbiji kada je u pitanju obnova i izgradnja novih objekata u oblasti pravosuđa.

Zaista želim da izrazim veliko zadovoljstvo što će ministarka sledeće nedelje posetiti moju opštinu, opštinu Ub gde je u toku rekonstrukcija zgrade suda. To je zgrada koja se nalazi u centru naše opštine i zaista jedan kompleksan i detaljan rad će tu biti sproveden da bismo imali jedan moderan objekat. Ljudi koji tamo rade i koji dolaze zaslužuju da imamo. Pored toga što u Ubu zaista poslednjih nekoliko godina imamo i rekonstruisan dom zdravlja, imamo izgradnju novih škola, imamo izgradnju novog vrtića gde više nemamo liste čekanja, gde imamo izgradnju svake godine bar po jednu seosku školu novu napravimo, asfaltiramo puteve i ulice. Uskoro počinje izgradnja multifunkcionalne biblioteke, tako da će i ova zgrada u samom centru Uba, zgrada suda zaista ulepšati našu opštinu.

Na samom kraju želim da kažem da ćemo mi poslanici SNS u danu za glasanje apsolutno podržati zakone na dnevnom redu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Poslovnik, Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala.

Poštovana predsedavajuća, ukazujem na povredu člana 106. i 107. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.