Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-323/23

1. dan rada

24.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 21:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Meni je drago, dame i gospodo koji ste danas u Skupštini, da ste imali priliku da vidite uživo kako izgleda izliv patetike, laži i manipulacija. Da iskoristim, baš onako kako je koleginica, maločas rekla, retoričkih manipulacija.

  Kako to izgleda? Slaže nešto, izmisli, a onda tu temu dalje razrađuje. Evo vam konkretan primer. Slaže da je u prostorijama EU, nekakve u Beogradu, održana proslava nezavisnosti tzv. Kosova. To se nije desilo ni u kakvim prostorijama EU. Desilo se u privatnom stanu, u privatnom stanu, a onda pola sata polemiše o tome šta naša država radi? Pa zašto to dozvoljavate, ali zašto okrećete glavu, pa zar ne vidite šta nam rade, i tako sve vreme. Hvala.

  Jesam uspeo da dočaram? Jesam uspeo da dočaram? Jesam uspeo da dočaram? Drago mi je da ste se prepoznali. Kažu da je bilo autentično, idlično.

  Šta ste mogli da čujete u ovom govoru? Gospodine Vučeviću, ne znam da li ste sve vreme bili, pošto se i vama koleginica obraćala, ratovaćemo protiv Rusije, izdaćemo Kosovo. Važno da ste vi sve sačuvali, i jedni i drugi. Vi ste sačuvali sve. Mi ćemo ih pustiti u UNESKO, jer su oni odbranili ulazak tzv. Kosova u UNESKO. To su Zavetnici sačuvali. To nismo mi uradili. To nije Aleksandar Vučić dogovarao. To je Mica Zavetnica uradila. Ona je pregovarala sa Japancima da ne prihvate da glasaju za Kosovo u UNESKO, ne Vučić, kakav Vučić, šta Vučić ima sa tim. Napravićemo Sandžak republiku i onda ćemo i Sandžak da odvojimo. To kada izdamo Kosovo, onda ćemo i Sandžak.

  Dakle, kako se usuđuje neko ko nije državljanin Srbije ili neki predstavnik neke političke stranke da ima svoj stav, pa makar on bio ovakav ili onakav? Oni će da propišu koji politički stavovi mogu da budu u Srbiji prihvatljivi, a koji ne.

  I najzad, da, Aleksandar Vučić će igrati na nemogućem terenu. Ali, za razliku od vas koji se sunčate po Dubaiju ovih dana i kačite na instagram slike iz Dubaija, Aleksandar Vučić ide u Brisel da brani Srbiju.

  Vi koji branite ugrožene građane, toliko ste ugroženi da se slikate iz Dubaija i kačite po instagramu slike iz Dubaija. Toliko vam je teško i toliko ste ugroženi.

  I najzad, i mi primamo građane i mi razgovaramo sa građanima, pa vas molim da zaštite građane Aranđelovca od razbojničke družine vašeg poslanika, da zaštite imovinu tih ljudi koji tamo žive, kada već nešto hoćete da štitite. Nema vreme, sada vam vreme smeta. Vreme je da zaštitite građane Aranđelovca od razbojničke družine vašeg poslanika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nadoknadio sam delom ono kada su vikali ovi iz Demokratske stranke.
  Takođe, replika.
  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Jahja Fehratović

  ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
  Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

  Ja razumem kada izgubite svaku ideologiju, pa onda hoćete preko drugih da ostvarujete jeftine političke poene.

  Ono što je govornica izrekla, prvo, mora naučiti da pročita Ustav Republike Srbije. U tom Ustavu su ravnopravni svi jezici građana Republike Srbije, da je upoznam da se po tom Ustavu odvija školstvo u ovoj državi i to nikome ne smeta.

  Takođe, neka nauči kako se koji narod zove i kako se čiji jezik zove ako hoće uopšte da diskutuje ozbiljno na ove teme. Sve ostalo što je rekla jeste notorna neistina, besmisao, kojim želi da unese nemir u građane Republike Srbije.

  Mi ovih dana, nažalost, imamo sa svih strana one koji hoće da raspiruju mržnju, netrpeljivost, koji slute na zlo, a hvala bogu, takvih je mnogo malo, takvih je sve manje i takvi hoće za račun drugih država, za račun drugih politika da unose nemir među građanima Republike Srbije.

  Zato sam ja danas u onom obraćanju govorio o dobrim stvarima, o pozitivnim stvarima kako se menja odnos prema građanima ove države u ovom periodu od 10 godina i kako je to politika partnerstva, a ne politika mržnje, politika zla, politika koja nikome neće, niti je donela ikada dobro.

  Zato vas molim da svaki put kada dotični na sličan način pokušaju da uvuku građane ove države koji žele dobro ovoj državi, ali pre svega svom narodu i svojim susednim narodima, reagujete na taj način da joj kažete da uopšte ne poštuje Ustav ove države, da ga verovatno nije ni pročitala, jer tamo stoji da je ovo država građana Republike Srbije, među kojima su Bošnjaci i da je ovo država, završavam, gde su jezici svih pripadnika svih naroda priznati, a među kojima i bosanski jezik, jezik Bošnjaka, a sve ostalo jeftina politika koja ne donosi dobro ni Srbima, ni Bošnjacima, i koju neko hoće na taj način da zapali ono što je građeno na polju mira, suživota prethodnih godina. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.

  (Zaim Redžepović: Replika.)

  Nisam razumeo osnov?

  (Zaim Redžepović: Replika.)

  Ne, ne, upravo je govorio predstavnik grup

  (Zaim Redžepović: Onda Poslovnik.)

  Poslovnik?

  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Zaim Redžepović

  ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
  Član 107.

  Poštovani, obzirom da postoji, čini mi se, pravilo da ljudi u nedostatku ideja i kada nemaju šta ozbiljno da kažu građanima Srbije, obavezno počnu da negiraju one koji nisu njima po meri.

  Hoću da vam kažem i da bude kristalno jasno, ja ovde predstavljam ljude kojima ne pada na pamet da od vas traže dozvolu da li su i šta su, kojim jezikom govore i šta oni misle.

  Vi ste možda navikli i imali ste te situacije da se te dozvole traže kod vas, pa da onda vi odgovarate ko jeste Bošnjak i ko nije Bošnjak i šta je Sandžak i šta nije Sandžak i da li postoji bosanski jezik ili ne postoji.

  (Predsednik: Samo, gospodine Redžepoviću, da ne idemo u repliku.)

  Izvinjavam se.

  (Predsednik: Kažite meni, ako sam ja nešto pogrešio. Ako sam ja nešto pogrešio prilikom vođenja, samo mi ukažite i da nastavimo.)

  Molim vas da uradite sve što možete da se takve stvari ne dešavaju, jer negiranje i na takav način pričanje sa ljudima koji žive u ovoj zemlji neće dovesti do nikakvog dobra.

  Mi smo danas imali sastanke sa ministrom inostranih poslova BiH, gde govorimo o miru. Nikakav problem nemamo ko kako govori, kojim jezikom govori, ali nećemo dozvoliti da se to nama negira.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala. Razumeo sam vas.
  Ne smatram da sam u tom smislu pravila narušio.
  Hvala, vidim da i vi ne tražite da se o tome glasa, ali šta da vam kažem, i to je takođe jedan od onih pokazatelja, govorili smo o tome već, navodne teške diktature i represije, što vidite. Govori kome šta padne na pamet. Ironija je da će posle isti ti da dođu i da kažu da nema dovoljno vremena da govore o svakoj temi, jer je zaboga, svaka za njih veoma važna itd, a onda, videli ste to tri puta danas od strane te grupacije, tri puta, znači, 18 i po minuta, 20 minuta, više od 20 minuta, pričaju o svemu osim o onome što je dnevni red, i uvek tako. I sad sve te priče znate napamet, i vi i ja i svi ostali ovde, ali uvek je tako. I to je pokazatelj te teške represije.
  Reč ima potpredsednik Vlade Miloš Vučević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Miloš Vučević

  | Ministar odbrane
  Hvala lepo, predsedniče.
  Dame i gospodo narodni poslanici, vidim da sam vam nedostajao ovih pet minuta. I vi ste nama nedostajali ceo dan, ali ne bi to spomenuo da me vi niste dva puta pitali gde sam bio pet minuta odsutan, dok ste vi bili više od pet sati odsutni, što je vaše pravo, naravno, a vi ćete odgovoriti svojim biračima zašto i kako ste radili i zastupali one koji su vas birali.
  Apsolutno je netačno da idemo u neke ratove i da učestvujemo u bilo kakvim borbama. Apsolutno je bitno da li ide jedan ili dva oficira ili da ide bataljon. Ja mogu da vam prihvatim kao olakšavajuću okolnost da niste odslužili vojsku, da se niste bavili vojnom doktrinom i da ne vidite razliku između jednog štabnog oficira i jednog bataljona, a ogromna je razlika, ne samo u broju, nego i u koncepciji.
  Mogu da vam pročitam i zvaničan naziv misije u Mozambiku, pa da vidite da li je to borbena grupa kako ste rekli. Naziv je „Vojna misija EU za obuku u Mozambiku“ – „European union training mission in Mozambique“, zvaničan naziv, sa jednim, odnosno dva oficira, štabna oficira koji se rotiraju na svakih šest meseci.
  Što se tiče kopnenih, odnosno koncepta borbenih grupa EU, to je „Helbrok“ za upravljanje kriznim situacijama. Ponavljam, sem Bugarske, sve države koje učestvuju su ne priznavači tzv. nezavisnosti Kosova i siguran sam, vašem srcu milo i drago, većinski pravoslavne države, ali vrlo bitan momenat što se tiče te koncepcije, odnosno tog projekta saradnje, a ovde smo bili kritikovani, odnosno predloženo je da treba da idemo u regionalnu bezbednosnu saradnju, pa evo prilike da sarađujemo sa Rumunijom, Bugarskom, Grčkom, Kiprom i Severnom Makedonijom. Severna Makedonija još nije postala članica.
  „Helbrok“ grupa, da naše snage, srpske snage opredeljene za učešće u ovoj borbenoj grupi ne idu nigde van granica Srbije. One se nalaze u stanju pripravnosti na teritoriji Srbije unutar postojećeg komandnog lanca Vojske Srbije. U slučaju eventualne odluke o angažovanju borbenih grupa od strane EU, konačnu odluku daju državni organi Republike Srbije u skladu sa postojećim zakonskim rešenjima. Znači, ni jedan pripadnik Vojske Srbije u okviru projekta „Helbrok“ ne napušta teritoriju Republike Srbije. Čak i da EU donese odluku da se ta borbena grupa negde angažuje, da bi se naši vojnici, da bi se pripadnici Vojske Srbije aktivirali mora da prođu sve procedure u skladu sa našim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno lancem komandovanja i odlučivanja.
  Ja vam sada kažem, dok je ove Vlade i dok je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i dok ja radim ovaj posao, sigurno naša Vojska neće ići na ukrajinski font ni sa jedne ni sa druge strane, jer mi to nikada u istoriji nismo radili, niti smo se tako ponašali. Mi znamo šta znači stradanje i šta znače ratovi i šta znači kada ginete i kada gubite ljude, kada stradaju i civili, ali i vojnici.
  Rekli ste - ne idu u ratove deca. To znate u kom se kontekstu spominje. Mladići idu, najčešće mladi ljudi, ali i to su nečija deca, i to su nečiji sinovi, braća, muževi, prijatelji, kumovi, komšije. Nisam video da oni koji nas pozivaju da treba da budemo hrabri i odvažni su, recimo, na konkretnom, ličnom primeru pokazali da su spremni da izdvoje šest meseci za svoju državu, pa da se jave na dobrovoljno služenje vojnog roka i, evo, sada konkurs za specijalne jedinice. Idealna prilika za sve one koji misle da treba Srbija dodatno da jača bezbednosno, ja verujem u to, da se jave i da se stave na raspolaganje svoje otadžbine, a ne da budu, kao što predsednik Republike govori, dobrovoljni davaoci tuđe krvi, i da su spremni da ratuju do poslednjeg, ali tuđeg sina.
  Spomenuli ste da ne bude kao u Briselu, ono što nas čega, odnosno vezano za Briselski sporazum, ono što nas čeka u ponedeljak i narednih dana, ali samo nemojte da nam se desi kao sa Z4 ili Rambujeom, pa da posle stradamo i da promašimo određene istorijske okolnosti. Iako niko nije bio zadivljen ni jednim od tih predloga i sporazuma, ali smo nakon toga prolazili samo gore, a ne bolje. Da smo prošli bolje, danas ne bi pričali o ovome.
  Kažete da se ne priča o tome. Imali ste dva dana sa predsednikom Republike ovde raspravu od preko 12 sati po danu. Prenosili svi mediji i uživo i izveštavali. Kako to niste mogli da pričate? Vi sada opet reciklirate temu Kosova i Metohije verovatno očekujući, pošto nije tu predsednik Republike, biće lakše, moći ćemo lakše da izdominiramo. Nisam ja kriv što ste upropastili šansu i što ste pravili one performanse nasilja i upropastili praktično mogućnost da se razgovara o tako bitnoj i osetljivoj temi, a ne da se maše Poslovnikom, nego da se pokaže šta se zaista misli i kako se oseća o Kosovu i Metohiji ili šta treba dalje da radimo.
  Što se tiče konsultacija, pa bili ste pozvani, pa ste odbili da dođete na konsultacije, jer postavljate stalno uslove i uslove, vaši koalicioni partneri.
  Još nešto da vam kažem, imate pravo, ali ja vam nekako ne priznajem da ste vi državotvornija politika od one politike kojoj ja pripadam i ne priznajem vam da više volite Srbiju od mene i ne priznajem vam da više volite dobro Srbiji i ne dajem vam pravo da nam kažete da ćemo da izdamo Srbiju zato što živimo i radimo za Srbiju, svaki dan, a radimo tako da Srbija preživi, a ne da stradimo, a ne da izginemo, da se borimo tada kada dođe momenat da se borimo, a pre svega da se politički borimo i da čuvamo narod. Čuvajući narod, čuvamo i teritorije. Tamo gde smo izgubili narod gubili smo i teritorije, a to se nije tako davno desilo.
  Da se malo presaberemo, da malo promislimo, da budemo mudri, da ne kažem lukavi, da se ne junačimo, a posebno da se ne junačimo sa drugima, nego da čuvamo ono što imamo i da ne pričamo svaki dan taj toliko već otrcani, izlizani narativ da će neko nešto da izda, a da će onda neko da mu sudu ili će doći da ga opominje da je nešto uradio zbog čega će ga proklinjati pokolenja i pokolenja. Niko ništa nije izdao i niko neće ništa izdati, ali ćemo da čuvamo Srbiju i da gledamo kako da se provučemo kroz ove hridine i uzburkano more i da dođemo do neke mirne luke.
  Ja sam vas pažljivo slušao i ovo pokazuje vašu političku kulturu, kao što je vama smetalo mojih pet minuta odsustva, a meni ne smeta vaše višesatno odsustvo. Sve vam priznajem osim toga da volite više Srbiju od mene i da mi držite patriotska predavanja, jer ja sam bio tamo gde god je trebalo da se bude za Srbiju i verom u politiku koju vodi Aleksandar Vučić, jer čuva Srbiju. Hvala vam lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Hoćete li vi?
  Dva minuta.
  ...
  Srpska stranka Zavetnici

  Milica Đurđević Stamenkovski

  Srpska stranka Zavetnici
  Gospodine ministre, ni na koji način nisam želela da na vaše odsustvo ukažem kao problem, već iskreno sam žalila što niste bili tu i vidim da je u vašem odgovoru bilo dosta propusta, niste pažljivo saslušali ono što sam rekla. Dakle, insistiram da Srbija treba da podrži samo one operacije koje su odobrene od strane UN. Ne znam šta je tu sporno. Sve ostale operacije su ili NATO operacije ili operacije EU pod patronatom NATO. Tu je kraj priče. Mi kao vojno neutralna država imamo svojevrsne ograde, svojevrsne rezolucije na koje možemo da se pozovemo i da u tome ne učestvujemo. Mislim da je to sasvim u redu.

  Što se tiče ovog takmičenja ko više voli Srbiju, nikada to nisam potencirala, niti sam uopšte prejudicirala da će doći do nekakve izdaje, ali ako vi ne planirate da potpišete sporazum, na šta vas mi podsećamo da nikako to ne smete da uradite, ne znam zašto očekujete aplauz poseban zato što treba da branite Ustav. Vi nemate, ljudi, mandat da to potpišete. Ako vi to ne planirate, pa vama će dobro da dođe ova naša pozicija kada odete u Brisel i da kažete – vidite, ovi desničari, potpuno su pomahnitali, prave nam nerede, nasilni su, hoće da se biju, ne smemo da potpišemo. Koristite nas kao argument. Što se vi sa nama obračunavate kada mi na taj način dajemo vama jedan pregovarački argument više da vi tamo možete da se pozovete na naše zaoštravanje kao jedan od argumenata koje sve vlade koriste u čitavom svetu? To je potpuno legitimno.

  Sad što se tiče gospodina Jovanova, ja sam u blagoslovenom stanju, a vas hormoni ubiše. Politički pol ste promenili, ne znam da li planirate da menjate i neki drugi pol. Znači, vidim višak ženskih hormona, primećujem, gospodine Jovanov, svaki put ste sve bolji, uverljiviji kada oponašate moj glas.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Reč ima Milenko Jovanov, dva minuta.
  Izvolite.