Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/99-23

4. dan rada

28.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:55

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
 • Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Ba
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 84 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u elektronski sistem.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 118 narodnih poslanika, dakle više od 84 narodna poslanika i imamo uslove za rad.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Vladan Zagrađanin i Đorđe Pavićević.
  Nastavljamo pretres u pojedinostima po 3. tački dnevnog reda.
  Kao što znate, saglasno članu 90. stav 1, pozvani su da sednici prisustvuju ministri u Vladi Srbije sa svojim saradnicima.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Parlić, Radovanović i Tomašević.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zelenović, Jovanović, Nestorović, Nešić, Kalajdžić, Nikolić, Cakić i Miketić.
  Reč ima Aleksandar Jovanovi, podnosilac.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Aleksandar Jovanović

  MORAMO - ZAJEDNO
  Zdravo živo, kolege.

  Poštovanje, gospođo Đedović, kako ste danas? Vidim da ste vi ovde usamljeni. Kaže Vlada Orlić – ministri. Gde su vam ti ministri?

  Gospođo Đedović, pitanje za vas – zašto se vi ne pojavljujete na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine? Dobili ste uredno pozive za sve sednice koje su održavane do sad. Jel imate problem da dođete na teren?

  Ovde se radi o upravljanju opasnim otpadom. Ja sad neću da se obraćam više vama, nesnsnošljivima, nego vama kolege iz opozicije. Svima vama, i Bošku Obradoviću, i Zoranu Lutovcu, i vama, Srđane Milivojeviću, i vama, kolege, i desnim i levim – jel vio stvarno hoćete da mi sklanjamo ovo zlo? Ako hoćete da sklanjamo ovo zlo, onda ajmo zajedno na jednu listu. Da sklonimo ovo zlo, pa ćemo onda da oslobodimo medije, pa ćemo onda da raspravljamo o našim programima. Ko je levo, ko je desno, u ovom trenutku nije bitno. U ovom trenutku je najbitnije da sklonimo iz kuće ovo toksično zlo koje uništava naše živote. Gledamo 10 godina šta nam rade i mi se mlatimo ovde. Hajde da se ujedinimo. Jedini način da sklanjamo ovo, da se više nikad ne dogodi ovaj Jovanov ovde, da se više nikad ne dogodi da gledamo kako nam uništavaju živote oni koji su nas svrstali u kategoriju biološkog minimuma, oni pred kojima beže i naša deca.

  Naša je obaveza da ovo sklanjamo kako znamo i umemo, zato… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  To je bilo tih dva minuta.
  (Narodni poslanici SNS dobacuju.)
  Inače, moram da primetim, fantastično vam ide to okupljanje čim morate na njega da potrošite i ta dva minuta u sali ovde. Čini mi se da je jedan pokušao da aplaudira, ne više, a i njemu baš nije uspelo.
  Pravo na repliku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Očigledno je da su neki ljudi koji su bili oglašeni i pravili imidž nekakvog uličnog heroja, velikog lidera opozicije, potpuno demaskirani ovde u Skupštini. Videli smo da se radi o pijanim džiberima koji maltretiraju sve oko sebe, koji ne znaju da se obuku kako Skupština izgleda, a pričaju vam o dostojanstvu Skupštine i o svemu ostalom.

  Sada je problem što tog niko neće. Kome treba teg oko vrata? Kome treba čovek kome se cela Srbija smeje, koji u četiri sata viče - laku noć, koji je potpuno izgubljen u vremenu i prostoru?

  Pošto mu je toliko stalo da i u sledećem mandatu bude ovde, evo i ja molim sve one koje je on spomenuo - primite ga na neku listu. Ne razmišljajte o novim kandidatima, ne pravite nove lidere, ne razmišljajte, udomite. Hvala.

  (Aleksandar Jovanović: Replika.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vi nemate više vremena.
  (Aleksandar Jovanović: Replika.)
  Replika? Za laku noć?
  Na član 13. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Branimir Jovančićević.
  ...
  Demokratska stranka

  Branimir Jovančićević

  Demokratska stranka - DS
  Dame i gospodo, dakle, u ovom članu piše - otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika ili drugog držaoca otpada duže od 36 meseci.

  Dakle, ja sam predložio da se ovaj period od 36 meseci skrati na 12 meseci iz prostog razloga što je 36 meseci predugačak period, jer će u tom periodu od 36 meseci gotovo sigurno doći do degradacije, do hemijske degradacije ili mikrobiološke degradacije otpada.

  Otpad jeste jedna heterogena smeša. Sastoji se od organskog i neorganskog dela i gotovo sigurno da se u otpadu nalaze one komponente koje će biti biodegradovane. Procesom biodegradacije stvaraju se različiti proizvodi, pre svega gasoviti proizvodi, među njima i metan, ugljenmonoksid, amonijak, ugljendioksid, i to predstavlja veliku opasnost za mesto gde se on skladišti.

  Međutim, ovaj amandman koji prilažem ima i svoju, kako bih rekao, političku osnovu. Ona se sastoji u sledećem. On pokazuje da postoje izvesni članovi ovog zakona koji su zapravo pravljeni za nekoga, koji su namenski i verovatno će to biti oni retki članovi koji će se u budućnosti i primenjivati, jer postoji opravdana sumnja da najveći broj članova zakona ovog ili celi zakoni, neki prethodni, kao što sam već ranije govorio, se uopšte ne primenjuju, ali mnogo je opasnije ako se unutar jednog zakona naprave samo oni članovi, namenski, jel tako, za neke privilegovane iz ko zna kojih političkih razloga. Naravno, govori se danas da je tu ozloglašena firma "Eliksir" i da je to član koji je pravljen za njega. Naravno, vreme će pokazati da li je to tako, ali predlažem, dakle, u svakom slučaju, da se taj period skrati na 12 meseci, jer se onda rizik od hemijske i mikrobiološke degradacije svakako smanjuje. Ukoliko se to ne desi, preti opasnost da se stvore metaboliti koji su opasni, zapaljivi, mogu da izazovu požare i mogu da izazovu mnoge druge štete kada je u pitanju aerozagađenje i ne samo aerozagađenje, već i zagađenje voda i zemljišta. Zahvaljujemo se.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Obaveštavam samo da će, saglasno čl. 27. i 87. st. 2. i 3. Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da usvoji akta koja se nalaze na dnevnom redu.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tepić, Veselinović, Stefanović, Obradović, Oreg, Grujić, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđić.
  Imate vreme poslaničke grupe.
  Ivana Parlić, po amandmanu.
  ...
  Narodna stranka

  Ivana Parlić

  Narodna stranka
  Ne po vremenu poslaničke grupe, po amandmanu sam se javila, po svom amandmanu sam se javila.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Po amandmanu, da, tako sam dao reč.
  ...
  Narodna stranka

  Ivana Parlić

  Narodna stranka
  Jel mi uzimate vreme sada? Po amandmanu? Ok.

  Jel po amandmanu ili nije? Jel mi uzimate vreme grupe ili mi ne uzimate? Recite mi jasno, da znam šta radite. Molim vas, razjasnite kako govorim sada.