Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.05.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/120-23

2. dan rada

19.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 107. je ukazao. Da li me razumete?
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Onda član 100.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Član 100?
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Tako je.
Predsednik Narodne Skupštine kada predsedava na sednici Narodne Skupštine, ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika Skupštine.
Vi kreirate nasilje ovde, jer se selektivno ponašate prema ljudima, a ova Vlada… Skandal je da se uopšte…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne ova Vlada, gospođo Milenković Kerković, nego član 100.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
… obraća narodnim poslanicima i Narodnoj Skupštini… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Kada ukazujete na član 100. govorite o onome što je sadržaj člana 100. i eventualni problem u vezi sa primenom tog člana, ne držite govore.
Da glasamo?
(Tamara Milenković Kerković: Naravno.)
Samo da kažem i vama i svima ostalima, ako hoćete da nastavimo ovako, daću reč svakome ko se javio po povredi Poslovnika, ali će to onda posle…
(Tamara Milenković Kerković: Dajte mi dva minuta.)
Nemojte da vičete, gospođo Milenković Kerković. Stvarno vam ne priliči da iz klupe vičete. Dakle, onda ćemo da primenjujemo član 103. nadalje, ako budete hteli ovako.
Jel nema više povreda Poslovnika?
(Janko Veselinović: Ima.)
Ima. Dobro.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Borko Puškić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ja ću kao neko ko je odgovoran čovek da ukažem na povredu člana 109, da je na pogrešan način prethodni govornik razumeo interpretaciju našu. Ja ću uvaženoj premijerki Ani Brnabić da uputim lično moje izvinjenje. Ako sam vas na bilo koji način, evo, javno uvredio, povredio, zaista nije bila namera. Ono što ste malopre rekli ili ste vi pogrešno razumeli, a mi zaista tako nešto nismo ni pomislili, a kamoli rekli… Ja sam vas oslovio sa „gospodine“ i, evo, javno vam se izvinjavam, kao neko ko je odgovoran, i pripada državotvornoj opoziciji, patriotskoj opoziciji koja je svesna izgovorenog javnog diskursa reči i da svi možda doprinosimo… Onaj deo oko ustaša i to, to zaista nije manir da rade Dveri, jer mi pripadamo i potomci smo… Najveći deo nas je iz Ravnogorskog pokreta, a koji su bili direktne žrtve fašizma i nacizma i ne bi bilo korektno da vas na taj način oslovljavamo. Dakle, mi smo državotvorno odgovorni i ja vam upućujem javno izvinjenje. Ako ste možda razumeli ovaj deo drugi, odgovorno tvrdimo da nije, a može da se vidi kroz transkript i kroz audio, video zapis. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Ne očekujem glasanje za 109? Ne. Hvala.
Jel ima još Poslovnik?
(Janko Veselinović: Ima.)
Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije gospodine Orliću, uporno povređujete Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije, član 107, ali ne samo član 107, nego i čl. 5. i 106, a sada ću vam objasniti zbog čega.

Dakle, gospodine Orliću, vi niti ste Dragan Nikitović, niti Marko Marković. Vi niste sportski reporter da izveštavate sa utakmice. Ovo nije fudbalska, ni košarkaška utakmica da vi izveštavate o stanju na terenu, i to najčešće neistinito. Dakle, to mesto na kome sedite nije mesto sa koga ćete vi komentarisati šta je ko rekao, a najčešće pričate neistine. Dakle, govorite šta se dešava u sali i građani misle da vi govorite istinu. Ne, vi govorite najčešće neistinu – da neko viče i dobacuje i da nekoga ima u sali ili nema u sali.

Nije to vaš zadatak, gospodine predsedavajući. Vaš zadatak je da vodite ovu Skupštinu, da dajete poslanicima reč, a ne da izveštavate o stanju u sali. Dakle, nije vam to zadatak zato što obmanjujete gledaoce koji gledaju ovu Skupštinu preko svojih televizijskih ekrana, obmanjujete ih i to radite svesno da bi prikazali da se u sali dešava ono što se ne dešava i molim vas da to ne radite.

Da, tražim da se glasa o povredi Poslovnika.