Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.05.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/120-23

5. dan rada

25.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

POSLANIČKO PITANJE

...
Srpska napredna stranka

Dejan Bulatović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedniče Skupštine, poštovana premijerko, članovi Vlade, izražavam zadovoljstvo da ste ovde i da možemo na ovaj način da komuniciramo. Većinu ministara ja sam i obišao u njihovim kabinetima. Razgovarali smo o problemima koji postoje sa građanima Republike Srbije.

Želeo sam jedno pitanje da uputim vama, premijerko, i nadležnom ministarstvu, a tiče se jugozapadne Srbije i tiče se januarske poplave koju smo imali 2023. godine, kada se izlila reka Jošanica i reka Raška. Imali smo tamo, nažalost, i žrtve. Imali smo dve osobe koje su nastradale u tim poplavama. Moram da kažem da je tamo 140 ljudi prijavilo štetu nakon tih poplava.

Znam da je grad Novi Pazar napravio sve ono što je potrebno kako bi se izašlo iz te krize nakon poplave. Znam da je Vlada Republike Srbije takođe u pripremi projekta ukorićavanje same reke. Moram da kažem da je Vlada obećala da će pomoći gradu Novom Pazaru, da ćete kroz taj projekat i kroz druge vrste pomoći, da kažem, nastupiti, zapravo sve učiniti da ti građani izađu iz toga što ih je snašlo, ta nepogoda.

Želeo bih vama da postavim pitanje da nakon ovih informacija i grada Novog Pazara, dakle, i pozitivnog stava Vlade Republike Srbije da će izaći u tom kontekstu prema građanima Republike Srbije i naravno grada Novog Pazara, dakle da mi kažete – kada se može očekivati nastavak privođenja kraju projekta koji je u toku? Kada bi zapravo mogli smatrati da bi se moglo završiti ukorićenje samih tih reka? Kada bi Vlada mogla, da li možete da okvirno kažete te neke rokove, jer morate da znate da meteorološka stvar danas je jako nepovoljna, da su građani pomalo uznemireni jer se najavljuju ponovo nepogode, kiše i ljudi se samo pitaju kada bi mogli dobiti, neki datum?

Prosto, to je ono što je najkonstruktivnije, dakle, ono što bih želeo da postavim i kao pitanje i kao zabrinutost, a smatram da ćete sigurno imati odgovor na to.

Neću čak ni koristiti ova tri minuta, čekaću vaš odgovor, pa ću da kažem još šta imam. Hvala vam.