Treće vanredno zasedanje , 11.07.2023.

17. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

17. dan rada

11.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pre nego što pređemo dalje, pošto ste pitali za prisustvo na sednici i učešće u njenom radu, pozive za sve upućujem ja, a ne vi. To se ne odnosi na narodne poslanike. To se odnosi na ministre ili na druge učesnike eventualno. Dakle, ja to određujem.
Vama bi najbolje bilo da vodite računa o poslanicima svojim, pre svega. Dakle, time da se pozabavite i o tome da brinete.
Da vam ne govorimo o glasanju koje smo imali prošle nedelje. To je, pre svega, pitanje za neke druge poslaničke grupe, a ne za vašu.
Pogledajte jutros kvorum. Da li je troje vaših poslanika učestvovalo iz poslaničke grupe u davanju kvoruma? Rekord ste uspeli da postavite svi zajedno, manje nego ikada, a vas 17 ukupno. Bilo je grupa gde je bio jedan. Bilo je čak i grupa gde nije bio niko, nula slovom i brojem. O tome bi bilo mnogo bolje i svrsishodnije da brinete.
Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Ima nekoliko stvari na koje prvo moram da odgovorim.

Moje prvo pitanje je, pošto mi živimo u kavezu, a gde vi živite?

(Gorica Gajić: U Srbiji.)

A mi živimo u kavezu? Rekli ste da nam drmaju kavez. Znači, mi smo životinje koje žive…

(Gorica Gajić: Kavez vlasti.)

Molim?

A gde vi živite? U štali? U oboru? Gde ste vi smešteni?

(Gorica Gajić: U kavezu opozicije.)

A i vi ste u kavezu? Ako ste to… ali onda to tako recite, da ste i vi u kavezu, pa da su to neke vaše metafore, jer ovo je bilo izuzetno uvredljivo.

Naravno, niko vam to neće reći ništa iz prostog razloga što je to dozvoljeno, pošto je ovo Srpska napredna stranka. Da sam ja odgovorio onako kako je trebalo da odgovorim i uputim to gde živi gospođa, onda bi to bilo strašno, uvredljivo. To bi onda bilo - evo kako vređa itd. To je jedna stvar.

Druga stvar, zanimljivo je to što kažete - u vaše vreme, priznajem, izgradilo se najviše puteva, ali to niste izgradili vi. A kako to u svim prethodnim godinama, u svim prethodnim vlastima je takođe bilo zaduživanja, takođe su uzimani krediti i ništa nije izgrađeno? Biće ipak da je do ljudi koji su na vlasti, biće ipak da je do onoga ko upravlja ovom zemljom. Ne grade se ti putevi sami od sebe. A to što se iz grade iz kredita, pa ceo svet gradi iz kredita. Da li znate da neko gradi iz budžeta?

(Gorica Gajić: To recite građanima.)

Da kažemo građanima? A ja vas pitam onda da vi kažete građanima zašto ste vi uzimali kredite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako možete da ne polemišete iz klupa.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Građani sada kažu - uzeli ste kredit i vidimo na šta ste uzeli kredit, most, škola, bolnica. Na to je otišao kredit. A gde su svi oni kredite koji su uzimani, a ništa nije ostalo? Gde su ti krediti? Kao u onom vicu - da li vidiš most, ne vidim, e tu je provizija. Gde je to?

Čvršće je to što je rekao Aleksandar Vučić i pokazalo se posle tolikog testa vremena da se ništa nije promenilo u srpskoj spoljnoj politici, a vama je to nedovoljno. Vi pevate dodole, političke dodole - hajde uvedite sankcije Rusiji, hajde priznaj nezavisno Kosovo, jer to je jedini način da mi opstanemo na političkoj sceni.

(Gorica Gajić: To mi ne govorimo.)

Apsolutno to govorite, jer vi predviđate da će nešto eventualno, možda u budućnosti, ako, ipak da se promeni.

Da li je to danas tema? Nije. Da li je to neko rekao? Nije. A znate šta je promena? Kada kažete Haški tribunal je deveta rupa na svirali, a onda ode ceo vojni politički vrh jedne zemlje u Hag. E to je promena, ali za tu promenu vi imate razumevanja, jer vama je to u redu, vama je to okej, od devete rupe na svirali do celog vojnog i političkog vrha i to je okej, tu se ne postavlja pitanje, jer to je genijalna misao, a ovde ćete da predviđate šta će da se desi, što se ne događa i ne dešava i kritikujete ono što će se eventualno, možda, ako desiti u budućnosti, jer ste vi to tako videli. Pobogu, ajde malo o činjenicama, najzad.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Nikola Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Zahvaljujem.
Mogu samo da dodam vezano za ovo što je moj uvaženi prethodnik upravo rekao, a to je – a u kojoj to zemlji se kapitalne investicije ne finansiraju iz kredita?
(Gorica Gajić: Ali, da se kaže, ministre, tako.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Bez vikanja iz klupe, još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Čekajte, a ko o tome ćuti?
Naravno, i kažemo i pohvalimo se time što danas kada uzimamo te kredite, uzimamo ih po neuporedivo nižim kamatnim stopama nego što su ih uzimali oni koji iza tih kredita nisu ostavili ništa. Dakle, nisu ostavili ništa.
Ja moram nešto ovde da kažem, baš apropo toga, ko je uzimao kredite i koje šta ostavljao iza sebe. Ljudi, u vreme sankcija ova država je izgradila autoput od Niša do Leskovca, u vreme sankcija izgradila je jednu stranu autoputa, skoro do granice sa Mađarskom, u vreme sankcija izgradila je autoput do Pančeva. Kada su te sankcije prošle i kada je došlo tzv. oslobođenje, niste mogli kroz ravnu Bačku da podignete autoput, gde nije trebalo da dignete ni jedan jedini nadvožnjak, ni jednu jedinu petlju, ništa od toga da napravite, niste uspeli za deset godina da napravite autoput do Horgoša. I onda nama koji smo uspeli da završimo i Koridor 10 u potpunosti.
Priča ovaj čovek o onome o čemu su govorili drugi poslanici, napadajući ovu Vladu.
(Borko Stefanović: Nije tačno.)
Jeste tačno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Bez dobacivanja.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ako niste slušali ili niste bili tu, to je vaša stvar.