Treće vanredno zasedanje , 11.07.2023.

17. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

17. dan rada

11.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Predsedniče Skupštine, ja reklamiram nešto što već duže vremena niste videli, to je član 229.

Mi imamo predsednika Odbora za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu za koji godinu dana nismo imali ni sednicu u kojoj bi trebalo…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Vi ste hteli sada da govorite o sednici Odbora?
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
To je u Poslovniku.

Kažem vam, mogli ste da mu ukažete, kao predsednik Narodne skupštine… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Odlično, promašili ste temu.
Poslovnik.
Šta sad? Ništa, džabe se javili. Dobro.
Onda ćemo još samo da proverimo – jel vi hoćete za član 107. da se izjasnimo? Ne treba.
Za član 108. i 106. da se izjasnimo? (Da.)
Za član 229. ste rekli, rekli ste – informisanje odbora o radu ministarstva član 229.
(Miodrag Gavrilović: Rekao sam i član 27. da vam objasnim…)
Dobro. Završili ste svi redom. Izjasnićemo se za te vaše stvari.
Sada reč ima Snežana Paunović.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Hvala, predsedniče.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobili ste reč o povredi Poslovnika, niste govorili, sad u tišini slušajte. Dao sam reč Snežani Paunović.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Poštovane kolege…

(Nebojša Zelenović: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Molim vas da ne vičete, dao sam reč.
Ljudi, slušajte onoga ko je reč dobio.
(Nebojša Zelenović: Dajte malo stila, predsedniče.)
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Poštovani predsedniče, mogu ja da govorim i dok oni viču. Uopšte sa tim nemam problem, pre ili posle će se ućutati.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zelenoviću, upristojite se.