Treće vanredno zasedanje , 11.07.2023.

17. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

17. dan rada

11.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Sanja Miladinović

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani i građanke Srbije, moja pitanja biće upućena ministarki zdravlja, a tiču se svih nas.

U vremenu kad se priča da za par godina neće imati ko da nas leči i dalje se ćuti i pod tepih stavljaju mnoge stvari. Tako imamo slučaj za očigledno nesavesno lečenje majke dr Marka Lensa, koje se završilo fatalno.

Da li je tačno da Ministarstvo zdravlja nije postupilo u skladu sa preporukama Zaštitnika građana, ovo su preporuke, i nije sprovelo u skladu sa zakonom inspekcijski nadzor i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada Klinike za psihijatriju univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, pa je Zaštitnik građana morao da poziva Ministarstvo zdravlja na odgovornost i da se obraća Vladi Republike Srbije i Skupštini Srbije zbog ne postupanja Ministarstva zdravlja u skladu sa preporukama i pozitivnim zakonskim odredbama?

Da li je tačno da Ministarstvo zdravlja nije u skladu sa svojim mogućnostima preduzelo neophodne mere u vezi nezakonitog rada Suda časti i Lekarske komore Srbije, a u vezi sa predmetom protiv Klinike za psihijatriju, koju je pokrenuo dr Lens?

Da li ministar nije želeo da pokrene postupak protiv Lekarske komore i zašto nije organizovao sednicu Etičkog odbora Srbije da se utvrdi odgovornost lekara Klinike za psihijatriju i zašto ministar zdravlja nije smenio prof. dr Srđana Milovanovića, predsednika Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje, s obzirom na to da je on jedan od lekara Klinike za psihijatriju koji su dr Marku Lensu postavili lažnu dijagnozu?

Moje pitanje je – da li je takav lekar podoban da brine o mentalnom zdravlju nacije? Suština ovog pitanja je da li je ministarka zdravlja postavila dijagnozu a da nije pregledala pacijenta, što je malo pre spomenuti lekar učinio?

Ovde u Skupštini Srbije ministarka može javno da kaže da li njoj neko ne dozvoljava da postupa u skladu sa zakonom i etičkim principima medicinske struke, te da li ministarka neosnovano brani svoje kolege sa fakulteta i zašto nije ispitana zakonitost rada Sudsko-psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu?

Da li je istina da ste pomoćnicima zabranili da odgovaraju na zahteve Lensa za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, s ciljem da bi se izbeglo da se utvrdi nezakonitost rada Ministarstva i rukovodstva ovog državnog organa?

Da li je tačno da ste na mesto šefa Zdravstvene inspekcije postavili osobu koja nema položen stručni ispit za lekara?

Da li je tačno da sekretar Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Jelena Santrić, učestvuje u ispitnim komisijama za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika, kada nije državni službenik Ministarstva zdravlja? Koliko je Ministarstvo zdravlja plaća po ispitu i zašto joj se plaća ispit kada se na ove ispite ona ne pojavljuje?

Na ovaj način šalje se poruka građanima da su lekari zaštićeni od strane ministarstva i nadležnih inspekcija, bez obzira na svoje stručne greške, propuste u procedurama, nepoštovanje etičkog kodeksa, da u lekarskim krugovima vlada omerta, odnosno mafijaška zakletva ćutanja?

Zdravlje građana vam nije na prvom mestu. Ako hoćemo kvalitetno i moderno zdravstvo, mora da se uvede odgovornost, nadležni organi moraju strogo da rade po propisima, jer su ovde u pitanju ljudski životi.

Želim da naglasim da većina zdravstvenih radnika u Srbiji radi profesionalno i sa najvišim etičkim normama, a da postoji deo koji baca ljagu na ovu struku zbog kojih nam najbolji kadrovi napuštaju zemlju. Takođe, mladi kadrovi se pre odlučuju da idu u inostranstvo, nego za ostanak i rad u ovom sistemu. Zdravstveni radnici koji se ne pridržavaju etičkog kodeksa, dobre prakse, prave stručne greške ne smeju da budu zaštićeni u sistemu i tu nema kompromisa.

Ovo su pitanja, a mi možemo da konstatujemo da vam je život građana na poslednjem mestu. Da li osećate imalo moralnu obavezu? Vi ste postali kao pojedine crkve koje za određenu sumu novca, za 10 „Ave Marije“ i „Oče naš“ oprošteni su vam svi grehovi, a u SNS-u samo za pominjanje Aleksandra Vučića mislite da vam je sve oprošteno i zaboravljeno. On nije bog. Mislite da vreme i prašina zatrpaju sve, narod zaboravi, a vi idete dalje na nove tendere i u gradnje. Hvala.