Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica. Ne žele reč.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
Reč ima narodni poslanik Nikola Nešić.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovani građani, poštovane kolege, pored toga što vladajuća većina ne poštuje zakon, pored toga što ne sluša opoziciju, želim da im kažem zašto je došlo danas do ove promene zakona. Došlo je zato što ste 2018. godine doneli zakon na koji su narodni poslanici proverili ustavnost ovog zakona i on je ove godine pao na Ustavnom sudu, 26. maja dobili ste obaveštenje da morate da vratite zakon u ustavne okvire i zbog toga ste ove dve promene, koje ste sada ubacili u ovaj predlog zakona, vratili. Građane, odnosno poslanike, pozivam da je ovo primer dobre prakse kako svi zajedno treba da radimo.

Sada treba da zajedno Zakon o planiranju i izradnji, proverimo ustavnost, jer je ovo primer dobre prakse, na ovom zakonu kada vlast onako kako treba i ne radi u skladu sa Ustavom, kako može da se vrati na početno stanje.

Takođe, želim da napomenem, da ovo nisu samo prve dve stavke spornog zakona iz 2018. godine, za koje je Ustavni sud rekao da su neustavne, ovo su četiri stavke, odnosno, imali smo pre toga još dve stavke, koje su takođe bile neustavne. Želeo bih samo da ih pročitam – da su porodilje koje su imale ugovor o radu, sada primaju minimum minimalca u prav tri meseca porodiljskog imali su pravo čak i na obeštećenje, jer su bile oštećene. Takođe, roditelji dece sa invaliditetom imaju pravo na naknadu svoje zarade, ali na tuđu negu i pomoć. Ovo je sve što ste ispustili, i zakon koji ste vi doneli u istoj ovoj Skupštini 2018. godine. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sandra Božić. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, prihvatili su ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postavo sastavni deo predloga zakona.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici; Radmila Vasić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević i mr. Ivan Kostić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodna poslanica Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala predsedavajuća.

Mi smo u ovom Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskog podršci porodici sa decom u članu 2. tražili da pravo iz stava 1. ovog člana može ostvariti majka preduzetnica koja je rodila prvo i drugo dete u periodu do godinu dana pre stupanja na snagu ovog zakona, ili dve godine unazad od dana stupanja na snagu ovog zakona za treće i svako naredno dete.

Posle ovog tražili smo i da se doda stav šest koji glasi – pravo iz stava 1. ovog člana, može ostvariti i otac koji je preuzeo da se stara o detetu nakon tri meseca od rođenja deteta, i pravo ostvaruje godinu dana unazad od dana usvajanja zakona za prvo i drugo dete ili do dve godine unazad za svako treće i naredno dete.

Zahtev za ostvarivanje prava za naknadu zarade, odnosno naknadu plate iz ovog člana mogu podneti roditelji dece koja su rođena pre stupanja na snagu ovog zakona, i to da ponovim, do godinu dana od stupanja za prvo i drugo dete, i do dve godine od stupanja na snagu ovog zakona za treće i svako naredno dete.

Ono što želim da kažem da ste vi ovaj naš amandman odbili, u obrazloženju stoji da se predloženo zakonsko rešenje dovodi u neravnopravan položaj podnosioce zahteva zbog retroaktivne primene propisa. A koliko ovo nije dobro i obzirom da se radi o ispravci diskriminacije preduzetnica, a upravo smo čuli kolegu koji je govorio o tome, otprilike, ili u zakonu stoji da se radi oko 2000 preduzetnica koje su bile oštećene. Vi ste predložili da ovaj zakon počinje da se primenjuje od 1. juna ove godine, međutim, sada smo čuli da je prihvaćen amandman koleginice da će on krenuti da se primenjuje od 1. avgusta.

Obzirom da niste prihvatili ovaj naš amandman da može da se primeni i retroaktivno, evo samo u ova dva meseca ste oštetili preduzetnice i one neće biti u mogućnosti da podnesu i da dobiju ovu vrstu mogućnosti koju ovaj zakon dozvoljava. Znači, smatramo da ste prihvatili, dopunjujemo, ili omogućujemo majci preduzetnici, ili ocu koji su dobili dete do godinu dana pre stupanja na snagu ovog zakona za rođeno prvo i drugo dete, kao i do dve godine unazad za rođeno treće i svako naredno dete. Time bismo pomogli roditeljima, a posebno u ovoj situaciji ispravili grešku prema preduzetnicama. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem predsedavajuća.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, iako smatramo da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom dosta kvalitetno urađen, ovim amandmanom koji smo predložili nalazimo da postoji mogućnost određenih korekcija i ispravki zakona i usklađivanje rokova.

Naravno da svako usklađivanje rokova zavisi od finansijske mogućnosti. Ono što iskreno rečeno kroz amandman možemo da izrazimo kao želju, ali lično nisam finansijski ekspert da mogu da izračunam da li nešto može da se upotpuni ili ne. Prema tome, u svakom slučaju očekujemo da se predstavnici Vlade izjasne da li ovakav amandman ima ili nema prostornih mogućnosti, odnosno finansijskog prostora da se realizuje.

Ono što je dobro jeste da se ovakvi zakoni kao posebna kategorija u kontinuitetu menjaju, upotpunjuju i poboljšavaju, jer samo protekom vremena je moguće kroz praksu ustanoviti gde eventualno u zakonu može da postoji propust. Koliko god se trudili, ne postoji apsolutno idealan zakon i slažem se sa tim da su u neku ruku preduzetnice bile uskraćene u nekim pravima u prethodnom periodu, ali nemojmo da zaboravimo da pre nego što se od 2012. godine na ovamo krenulo u jednu ozbiljnu reformu socijalne politike i socijalnih davanja i usklađivanja prava koja proističu iz ovog perioda, do 2012. godine nije vodila nikakva briga ni o deci, ni o majkama, niti se vodilo računa o budžetu. Vodilo se samo računa šta će ko zgrabiti i za sebe odneti kući. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Andrijana Vasić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Andrijana Vasić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarko, predstavnici Vlade, koleginice i kolege narodni poslanici, dragi građani, između ostalog danas raspravljamo o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pre nego pređem na amandman i predložene izmene zakona, želim još jednom da podsetim na podatak koji nas je sve obradovao, a to je da je u Srbiji u 2022. godini rođeno čak 520 beba više, nego u 2021. godini i da je Srbija danas jedina država u regionu koja beleži rast u broju rođenih beba. Pominjem ovo, jer se na podršci porodicama sa decom radi godinama, a sada vidimo da su dale rezultat sve one mere koje smo pre nekoliko godina uveli donošenjem upravo zakona koji sada unapređujemo

Ovaj zakon je suštinski dobar, zakon kojim država podržava roditeljstvo. Predloženim izmenama omogućava se da i preduzetnice dakle, i one žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mogu da pravo na porodiljsko odsustvo prenesu na oca deteta. Takođe, porodiljsko odsustvo nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta i za preduzetnice će sada biti u trajanju od dve godine.

U praksi ove izmene će izjednačiti položaj žena preduzetnica sa ženama koje rade kod poslodavca i poboljšati materijalni položaj preduzetnica što će dalje svakako pozitivno uticati na razvoj preduzetništva i opstanak malih privrednih subjekata.

Kada govorimo o populacionoj politici, važno je istaći da se Srbija sa ovim fenomenom ne suočava od juče. Mi se sa ovim fenomenom suočavamo već više od 50 godina. I, sa ovim problemom ne suočava se samo Srbija, nego sva razvijena društva. Sve razvijene države danas ulažu značajne napore ne bi li dale adekvatan odgovor na ovaj problem. Odgovor koji mora da bude i strateški i sveobuhvatan i dugoročan i istovremeno direktan. Iako se sve razvijene zemlje sveta, danas trude, retke su one zemlje koje uspevaju da ostvare svoj cilj i da preokrenu ove trendove da negativne trendove preokrenu u pozitivne kada je broj rođene dece u pitanju.

Srbija je u tome uspela, ali ne slučajno. Uspela je jer smo uveli roditeljske dodatke za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Uspela je jer subvencionišemo kupovinu stana mladim bračnim parovima, jer smo omogućili veštačku oplodnju o trošku države sa doniranim ćelijama. Uspela je jer smo pomerili granicu za vantelesnu oplodnju na 45 godina našta su, moram to da istaknem, moje sugrađanke Leskovčanke imale pravo još od 2018. godine, tada o trošku grada Leskovca. Srbija je uspela i sigurna sam da ćemo nastaviti u istom smeru jer ne prestajemo sa osmišljavanjem novih mera, jer će u septembru svako dete do 16 godina dobiti 10 hiljada dinara.

Sve ovo što smo uradili pokazujemo da smo svesni da su deca naša budućnost i važno je što smo uspeli da odgovornom politikom podstaknemo rađanje i da postignemo prvu pobedu u borbi sa belom kugom. Ta borba je bila i biće prioritet u radu i predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije.

Zbog svega što sam navela i zato što želim da u Srbiji bude što više beba, u danu za glasanje ću podržati ovaj Predlog zakona i pozivam sve koleginice i kolege narodne poslanike, da učine isto. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Vlada i Odbor za rad i socijalna pitanja od društvene uključenost, smanjenje siromaštva prihvatili su ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, Srđan Milivojević, Nebojša Novaković, dr Nenad Mitrović, Ksenija Marković, Sanja Miladinović i Tatjana Manojlović.
Reč ima narodni poslanik, Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Poštovana gospođo predsedavajuća, dame i gospodo poslanici opozicije, građani Srbije, mi smo danas probali da pokažemo vladajućoj većini da donose protivustavne zakone. Godine 2018. kritikovali smo način na koji je donet ovaj zakon, njegovu sadržinu, uputili smo žalbu Ustavnom sudu, pet godina smo čekali da ovoj u ovoj pravednoj i poštenoj državi dobijemo odgovor i evo sada intervencije zbog reakcije Ustavnog suda da se nek odredbe ne menjaju.

Kroz ovaj amandman mi proširujemo prava na koje se ovaj zakon odnosi pored onih koji su nosioci autorskih prava, mi tražimo da bude reč i o interpretatorima kako bi ljudi mogli da koriste prava iz ovog zakona. Ovde se ne postavlja pitanje amandmana, ovde se postavlja pitanje suštine zakona.

Čujemo hvalospeve vladajuće većine na račun rada ove pale i posrnule Vlade i onda kada bi neko to slušao trebao bi da se zapita, kako je moguće da živimo u državi koja je po rečima poslanika SNS ovako dobro urađena i ovako bogata, a deca trpe gladna i lečimo ih SMS porukama.

Postavljamo pitanje, za ljude koji će decu poslati 1. septembra u škole, ko vodi računa o bezbednosti u Srbiji? Da li vi znate, građani Srbije, Aleksandru Vulinu od strane Ministarstva finansija SAD da su uvede sankcije sa veoma teškom optužbom zbog trgovine narkoticima, oružjem i zloupotrebe javne funkcije? Da li je moguće da vi sada verujete ovoj državi i ovom režimu kada čujete ovakve optužbe ili verujete sebi i svojim očima i svom novčaniku? Hvala.