Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Mitroviću, samo ću vas zamoliti sledeći put da malo prilagodite rečnik i vaše misli onome što jeste tema, jer upravo ste majke uporedili sa registrom za stoku. Molim vas, samo budite obazrivi.
Ja sam kao majka i verujem sve žene ovde prisutne, zaista, iako pored velike ljubavi prema životinjama, ne bih volela da možemo da budemo zaista na taj način upoređene. Mislim da je to zaista skrnavljenje osnovne uloge i ćelije porodice.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15.30 časova.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Na član 4. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević.
Da li neko želi reč?
Reč ima koleginica Đorđević.
Izvolite.
...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem.

Naš amandman se tiče toga da tražimo da se prosto izbriše zahtev da se pored, recimo, jedinstvenog matičnog broja građana mora dostaviti i broj lične karte da bi se uopšte neko prijavio za isplatu novca, deset hiljada dinara. Ranije smo imali prilike da čujemo jednu koleginicu koja je rekla - zamolila bih sve građane da se prijave za ovu pomoć. Dakle, upravo ovakvom odredbom onemogućeni su građani koji nemaju ličnu kartu ili nemaju mogućnost prijave prebivališta.

Mi i dalje u Republici Srbiji imamo problem pravno nevidljivih lica. Iako se taj problem donekle rešava i smanjuje, i dalje taj problem postoji. O tome je govorio i Zaštitnik građana.

Takođe, u vezi baš sa ovom odredbom, jer smo i ranije imali ove različite privremene registre kada je, recimo, bilo reči o davanju novca da se prevaziđu problemi izazvani pandemijom, Poverenica za ravnopravnost je pisala baš ministru finansija upravo sa tom naznakom da je ovo jedan vid posredne diskriminacije, da kada na izgled neutralne odredbe mogu biti vid posebne diskriminacije, posebno prema romskoj populaciji.

Sada ću vam reći neku statistiku. Recimo, prema podacima UNHCR-a iz 2020. godine postoji 2.027 lica bez prijavljenog prebivališta i boravišta. Ovo je neko istraživanje po uzorku, možda nije sasvim tačno. Godine 2015. bilo je 3,9% Roma bez dokumenata, odnosno 5,2% u romskim naseljima bez lične karte.

Dakle, prosto nije neophodno ni prema Zakonu o podacima o ličnostima, potrebno je minimizirati podatke. Sasvim je dovoljno ako neko ima JMBG, te stoga smatramo da insistiranje na ličnoj karti isključuje one kojima je možda ova pomoć najpotrebnija. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala vam.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Cakić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Cakiću.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Dame i gospodo poslanici, poslanice, građani Srbije, u prepodnevnom zasedanju smo čuli da je ovaj zakon deo populacione politike, a ja bih rekao da je to deo populističke politike i ukazaću vam koja je razlika.

Uspešna populaciona politika ne bi dovela do vaših poraznih demografskih rezultata u istoriji Srbije i to je ono što vi ovo često upotrebljavate. U istoriji Srbije ne postoji dekada u kojoj je veće smanjenje stanovništva, nego što je vaša dekada vlasti, a populistička zato što vi na taj način kupujete izbore. Dakle, nema tu ni trunke nečega što se zove briga za stanovništvo.

Inače, moj predlog amandmana ukazuje na nešto što su i moji prethodnici govorili, a to je da makar ovaj registar treba da beleži koliko para dobijaju na ime dece majke od strane lokalnih samouprava.

Naime, svedoci smo da u Beogradu, kao najrazvijenijem gradu u ovoj našoj zemlji, deca predškolskog, školskog uzrasta dobijaju novce, a da u unutrašnjost Srbije najsiromašniji gradovi ne dobijaju ništa. Iako smo to kao stranka Zajedno u većini lokalnih samouprava predlagali i ja lično u gradu Leskovcu, bili smo odbijeni. Dakle, sramota je, a za sve vas koji sedite ovde, sramota je i nepravedno krajnje da najsiromašniji građani ove zemlje i njihova deca ne dobijaju novac, a da deca u najbogatijem gradu, u Beogradu, dobijaju sve pogodnosti. Koleginice su to nabrajale ranije, a pri čemu vaše obrazloženje, kaže - u Beogradu ima najviše para, u lokalnoj samoupravi, pa mogu daju, je totalno netačno.

Kao što sam više puta rekao, budžet pune najsiromašniji, a troše ga najbogatiji. Grad Beograd je dugi niz godina na ime, a iz tekućih rezervi republičkog budžeta, nelikvidnosti dobijao novac i uvek, svake godine grad Beograd je iz republičkog budžeta dobijao najveći iznos para. Dakle, nisu to pare koje ste vi prikupili od Beograđana, nego su to pare koje su najsiromašniji stanovnici ove zemlje stavili u budžet i vi ih uzimate i opet najbogatijim ljudima i njihovoj deci dotirate. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević, Sanja Miladinović, Ksenija Marković, Tatjana Manojlović.
Da li neko želi reč?
...
Demokratska stranka

Sanja Miladinović

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani i građanke Republike Srbije, mi smo predložili brisanje ovog člana 4, s obzirom na to da se ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu 4. jula 2023. godine vrlo pogrdno i poražavajuće obratio sledećim rečima: „Hoćete da sad nabrajam ko od vas niti je u braku, niti ima decu, nego umesto dece hrani kuče, hrani mače, zlatnu ribicu itd.“. Smatramo da je neprimereno staviti ovakav predlog zakona dok je Aleksandar Martinović član Vlade.

S tim u vezi, želim da kažem, odnosno da ukažem na povremena davanja novčane pomoći koje trenutno ne rešavaju duboke probleme u našem društvu. Isto tako, moram da kažem, da li vi ne vidite ili ne čujete možda svakodnevne muke naših sugrađana?

Ono o čemu ću prvo govoriti, a počeću od narodne izreke – kako sit gladnom ne veruje. Moje prvo pitanje – da li mislite da se od socijalne pomoći živi, a koja trenutno iznosi 10.385 dinara po pojedincu i za svaku narednu odraslu osobu 5.193 dinara? Da li mislite da se živi od dečijeg dodatka koji je 3.829 dinara? Moje pitanje – da li uopšte znate koliko je gladne dece u Srbiji?

Takođe, podaci Fiskalnog saveta kažu da trenutni iznosi novčane socijalne pomoći ne garantuju potpunu prevenciju apsolutno siromaštva. S tim u vezi moram da kažem da jedino dobro što znate a to je da od jednokratne novčane pomoći, preko vaših centara za socijalni rad, vrlo dobro znate da obezbedite sigurne glasove i to je jedna od vaših mašina na kojima pravite glasove i to je vama jedini cilj. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Poštovane građanke i građani Srbije, DS je podnela 20 amandmana na ovaj zakon. Sa ovim amandmanom želimo da omogućimo građanima koji nemaju internet ili koji nisu vični korišćenju interneta da ostvare pravo na novčanu pomoć tako što će podneti zahtev pisanim putem. Neophodno je uvažiti činjenicu da oko 20% građana Republike Srbije nema pristup internetu.

No, nije pristup internetu ono što je najveći problem građanki i građana Srbije. Mnogo veći problem je što četvrtina našeg stanovništva živi u siromaštvu, što prema statistici UNICEF-a, dakle međunarodne organizacije, čak 122.000 dece u Srbiji gladuje i živi u apsolutnom siromaštvu.

Sa ovim zakonom neće se iskoreniti siromaštvo u Srbiji, jer 10.000 dinara jednokratno dodeljeno deci koja gladuju, koja nemaju tri obroka dnevno, koja nemaju sredstva za ličnu higijenu, njihov položaj se neće popraviti. Ako 10.000 dinara podelite sa 365 dana, to znači da će svako gladno dete dobiti po 27 dinara dnevno. Sa 27 dinara, šta možete kupiti u prodavnici? Eventualno lizalicu ili čokoladu, ali sigurno ne možete da utolite glad.

Još jedan problem vezan za ovaj zakon jeste što se Fiskalni savet, na čelu sa predsednikom Pavlom Petrovićem, odavno protivi ovakvom neselektivnom deljenju para. Znači, neka deca, nekoj deci je malo i 10.000 mesečno dodatne pomoći, a nekoj deci, poput dece ministara npr. ovih 10.000 dinara apsolutno ništa ne znači.

Ovaj novac mora biti pravičnije podeljen. Ovaj zakon nije dobar zato što neće ni malo uticati da se stopa siromaštva u Srbiji smanji, naprotiv, samo će ga produbiti jer će povećati inflaciju. To je ono što Fiskalni savet kao nezavisno telo, koje je odgovorno Skupštini Srbije je najavilo, Fiskalni savet upravo smatra da je neselektivno davanje novca jedan od induktora domaće inflacije. Srbija je država u kojoj je inflacija veća nego u Ukrajini gde već više od godinu dana besni rat.

Da zaključim, ovoj vlasti uopšte nije u interesu da iskorenjuje siromaštvo, nažalost, jer ona upravo ovaj mehanizam, populistički mehanizam koristi da socijalno ugroženom stanovništvu preti, da ga ucenjuje da će izgubiti socijalnu pomoć i ova socijalna davanja ukoliko ne bude glasalo za Aleksandra Vučića. To je duboko nepošteno, to je apsolutno protivzakonito i protiv toga se moramo svim snagama boriti. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
Koleginice Vasić, izvolite.