Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Marina Raguš

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Godine 2010. da nastavim tamo gde sam stala, čisto da odgovorim na ovo malo pređašnje kaže, predsednica Udruženja novinara Srbije, urednici se plaše političkih i ekonomskih gazda, novinari strahuju da ako se budu bunili postati tehnološki višak. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, gospodin Vukašin Obradović, kaže – najveći problem u medijima što imamo više tekstova i priloga čiji su istinski autori razne službe i PR agencije, a ne potpisani novinari.

  Najveći problem je naravno bio potpuni medijski mrak i isisavanje para iz državnih medija, a jedan od tih je i nacionalni servis. Između ostalog, Savet za borbu protiv korupcije je utvrdio prema dokumentaciji koju je dostavio, eto, lično direktor RTS nakon intervencije Upravnog odbora, najveću finansijsku naknadu po emisiji primala je produkcijska kuća „Emotion Production“ za emisiju „48 sati svadba“. Ugovor o prenosu tv prava zaključen je 19. juna 2006. godine između „Emotion Production“ i RTS, predviđa da RTS za prava na emitovanje 104 epizode serijala „48 sati svadba“ isplati „Emotion Production“ 13 hiljada evra skoro po epizodi, a 29. juna 2007. godine zaključen je i aneks, produženje važenja ovog ugovora na još 104 epizode. Svaka epizoda je koštala tada 12948 evra. Dodatno „Emotion Production“ po ugovoru ima pravo i na reklame i reklamno vreme što je definisano posebnim ugovorom koji Savetu nije dostavljen.

  Suvlasnik te kompanije je bila „Multikom grupa“ Dragana Đilasa sa 49% udela. Prema navodima RTS, serijski igrani program se nezavisnim produkcijama plaća još i više, čak 80 do 130 hiljada evra po epizodi.

  Sada razumemo zašto 619 miliona evra.

  Dakle, ja sam citirala. Ovo je strana 36, Vlada Republike Srbije, Savet za borbu protiv korupcije, broj 07 0006614/2011, 19 septembar 2011. godine. To je vreme koje potpisujete vi udruženi svi protiv Aleksandra Vučića sa jednim samo ciljem, da se opet sve sliva samo u jednu kasa Dragana Đilasa, koji je za 20 godina po samoj prijavi u APR prihodovao oko milijardu evra.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima potpredsednik Vlade Siniša Mali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Evo drugi dan za redom čujemo i neistine i kako narodni poslanici... kada kažem lažu, onda se ljute što kažem da lažu, a lažu. Znate, kaže – ja pred Draganom Đilasom bio snishodljiv. Pa, da sam bio snishodljiv, pobegao bih valjda glavom bez obzira, uplašen od najvećeg tajkuna u našoj zemlji ikada. Pa, ne bih se ni pojavio na tom suđenju.
  Ali, šta se desilo? Pojavio sam se ja na tom suđenju i pobedio. Da pročitam ponovo tu presudu. Kaže – odbija se kao neosnovan tužbeni zahtev, pošto je Dragan Đilas, kada sam ga nazvao lopovom, on je mene tužio za duševnu bol, međutim taj tužbeni zahtev tužioca Dragana Đilasa, kojim je traženo da se obaveže tuženi Siniša Mali na ime nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, uzrokovane izjavom tuženog u koju je označio tužioca kao osobu koja krade, isplati iznos od 500 hiljada dinara, koliko je tražio. Odbija se kao neosnovan i obavezuje se Dragan Đilas da meni, kao tuženom, isplati iznos od 69.900 dinara.
  Juče rekoh, verovatno sam prvi ko je neki novac dobio od Dragana Đilasa i ima izvršenje te presude i ja sam taj novac i dobio.
  Kažem, verovatno retka osoba koja je nešto dobila od najvećeg lopova u istoriji Republike Srbije.
  On se žalio. To uvaženi narodni poslanik nije rekao. Žalio se Vrhovnom kasacionom sudu, pošto kaže da je ne znam šta, 23.12.2022. godine. Presuda – odbija se kao neosnovana revizija tužioca izjavljena protiv presude apelacionog suda. Pa, ja njega dobio, ljudi, i na prvom i na drugom nivou, pokazao zašto je lopov, kako je krao. Sud je rekao to je opravdano i na jednom i na drugom nivou i još sam plus zaradio neki dinar, tako da to je prava ekonomija.
  Dragan Đilas sa 619 miliona evra koje je uzeo dok je bio gradonačelnik Beograda, dakle imao i obavljao javnu funkciju, firme u njegovom vlasništvu su imale ugovore sa preduzećima u vlasništvu grada Beograda. Pa, gde ćete veći primer korupcije nego taj, pri čemu imala je njegova agencija ugovor i sa Narodnim muzejom, koji je 13 godina bio zatvoren. Pa, kako se to ne pitate odakle?
  U svakom slučaju, snishodljivo sam prišao sudskom postupku, pobedio, uzeo novac, pokazao i dokazao ko je Dragan Đilas.
  Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da li hoćete sada svi da idemo na pauzu ili da nastavimo još dva minuta, tri, četiri?
  Pauza.
  Nastavljamo sa radom za 60 minuta.
  Hvala vam.
  (Posle pauze.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Možemo da nastavimo.
  Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Olenik, zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Aleksandar Jovanović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Dobar dan.

  Dva, četiri, šest, osam deset, sve nas ukupno ima ovde jedno 15, super, ali ja sam ipak došao na vreme da ne bih ostao bez reči, pošto znam kakve manire ima predsedavajući.

  Za sve one koji slušaju i prate ovaj prenos, treba da znamo o čemu se ovde radi. Znači, ovo se pretvorilo, a i koliko vidim i neće ni da stane, u đilasijadu. Znači, kada pitate predsedavajućeg Orlića na hodniku - dobar dan, kako ste Vlado, on kaže - Dragan Đilas je lopov. Kada sretnete gospođu Raguš dole u restoranu - kako ste, gospođo Raguš, koleginice, kaže - Dragan Đilas je lopov. Šta god da ih pitate, oni odgovaraju - Dragan Đilas je lopov, i na to ste smislili i tako ste bazirali svoju kampanju.

  Ja ću se kasnije javiti, ima još amandmana, više volim kada imam publiku, ne volim ovako kada je poluprazno, nisam navikao da me ne slušate. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ima u toj vašoj priči samo jedan problem, vi nikome na hodniku ne govorite dobar dan, nego nešto gledate u nebo i mrmljate, verovatno neka kalkulacija oko toga, gde ste na listi i da li ste uopšte.
  Na član 5. amandman je podneo Marijan Rističević.
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Olenik, Jerković i zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Danijela Nestorović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Pa, evo, ovaj amandman se upravo i odnosi na član broj 6. Zakona o javnom informisanju i medijima, koji zapravo, mi smo amandmanom predložili brisanje ovog člana.

  Šta je suština brisanja ovog člana? A to je zato što se zapravo ovim članom proklamuje sve ono što bi trebalo da bude, to znate i sami, objektivno i javno informisanje, odnosno ne stvaranje kod građana iluzije o tome kakvo je činjenično stanje u državi.

  Premijerka je pre neki dan izjavila da će „Telekom“ praktično, odnosno da „Telekom“, koji je delom u državnom vlasništvu, može preko drugih kompanije da bude vlasnik medija i kaže to nije zakonom zabranjeno.

  Vi znate vrlo dobro da je medijskom strategijom iz 2020. godine doneta strateška odluka da država izađe iz vlasništva medija. Samim tim je premijerka obmanula kada je rekla da nije povređen ni zakon, a ni odluke koje su donete. Vi sami ne poštujete strategiju koju ste usvojili.

  U tom smislu, zaista, ukoliko ovakva odluka ostane da „Telekom“ može da učestvuje u vlasništvu tih medijskih kuća, samim tim ćemo imati medijski mrak i vi to vrlo dobro znate.

  Na taj način, i ukoliko ovakav zakon ostane, imaćemo zaista potpuno neobjektivno informisanje, potpuno crnilo. Vi ćete iznositi one činjenice za koje vi smatrate da građani treba da znaju, a istina će ostati tamo negde daleko.

  Ovakav zakon nije trebao da se usvaja na brzinu i ovakav zakon će služiti, kao što sam i juče rekla, upravo i jedino i samo za to u svrhu predizborne kampanje. Vi vrlo dobro znate da je to istina.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Pa, da, predizborna kampanja ova koja je uznemirila i Ćutu Jovanovića, ta.
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Olenik, zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović, Miladinović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Danijela Nestorović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Članom 7, kao što znate i sami, ovog predloga zakona, predviđeno je radi formiranja sopstvenog mišljenja o verodostojnosti i pouzdanosti informacija, ideja i mišljenja objavljenih u medijima radi sagledavanja mogućeg uticaja medija na javno mnjenje, kao i radi zaštite medijskog pluralizma, omogućava se javnost podataka o medijima. Da, zaista, ovo jeste lepo ukoliko bi zaista bilo istina.

  Kao što sam i malopre rekla, jedini i isključivi cilj je predizborna kampanja. Vi ovde praktično želite da stvorite iluziju u javnosti ovom napaćenom i jadnom narodu, da ćete ispoštovati sve ono što je Ustavom Republike Srbije zagarantovano, a to je, pre svega, sloboda govora, sloboda pravilnog i objektivnog informisanja. Većina stanovništva Republike Srbije je onemogućena u praćenju nezavisnih medija. Većina stanovništva Republike Srbije prati isključivo ono što se servira na tabloidnim režimskim medijima, kao što su „Pink“, RTS, „Hepi“ i pisani mediji „Kurir“ itd.

  Vi vrlo dobro znate da to što vi servirate građanima Republike Srbije ne može i ne sme da se nazove pravilnim i objektivnim informisanjem. Samim tim ste prekršili Ustav.

  Ovaj zakon, ukoliko ostane, će biti u potpunom neskladu sa činjeničnim stanjem i sa onim što radite ovom narodu. Narod je zaslužio istinu. Narod mora da zna istinu. Jedini način da je čuje je ovo što mi sad pričamo ovde i onih par nezavisnih medija koji postoje, koliko god ih vi pljuvali, i ta Nova i N1, kao i neki slobodni, mogu da kažem, i štampani mediji koji pokušavaju da prenesu građanima Republike Srbije količinu krađe koja se dešava u državi. Vi takve medije nazivate tajkunskim. Samo se zapitajte šta ste uradili sa RTS-om.