Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  REM i do sada nije obavljao posao koji morao i po Ustavu i po zakonu, umesto da štiti interese građana REM je štitio uske interese stranke na vlasti, SNS i njihovog bivšeg predsednika Aleksandra Vučića.

  Time što REM ne obavlja svoj posao zbog koga je osnovan i koji je utvrđen zakonom nanosi ogromnu štetu građanima, jer oni nisu objektivno i pravovremeno informisani.

  Time se onemogućava učešće građana u javnoj debati u pitanjima od opšteg interesa. Tako jedno od najvažnijih pitanja možda koje je o događajima koji su se desili ove godine, a to je jedna užasna tragedija koja se desila u Banjskoj, gde smo imali jednu naoružanu grupu Srba koja je predviđena Radojičićem, u kojoj je došlo do oružanog sukoba, gde je stradalo nekoliko ljudi.

  Mi ne znamo ustvari šta se tamo desilo tamo, zapravo. Da li je Radojičić heroj ili terorista? Ako je heroj zašto je bio hapšen? Ako je terorista, šta ćemo dalje? Građani Srbije ne znaju da je oružani sukob u Banjskoj bio jedna od tema zasedanja evropskog parlamenta i da se tamo ozbiljno raspravlja o uvođenju sankcija našem narodu, nažalost.

  Ovim ovih visokih političkih tema, građani ne znaju ni neke stvari koje se tiču njihovog svakodnevnog neposrednog života, a to je svakako tema zdrave hrane i kvaliteta hrane koju mi jedemo. Građani nemaju informaciju da su npr. breskve koje smo izvozili u Hrvatsku vraćene zbog povećanog nivoa pesticida, da je nam je vraćen čips. Građani se pitaju gde su te zatrovane breskve i taj zatrovani čips na kraju završili?

  Da li ste nam tako i decu trovali?
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Jerković, Olenik i zajedno Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Dobro veče koleginice, konačno i da vi predsedavate Skupštinom u ovoj jednoj relaksiranoj atmosferi ovde. Vidite kako sve može lepo da se organizuje kad neko normalan sedne na mesto koje mu pripada.

  To nije teško. Tako možemo i Srbiju da uredimo, samo treba normalni ljudi da budu na normalnim mestima. Sećate se onog predizbornog spota kad je Aleksandar Vučić hteo da vozi avion. Zamisli njega. Posle toga je prešao na leteće automobile, a bogami s obzirom da je uzeo u koaliciju ponovo Tomislava Nikolića koji kaže – Vučić i ja smo zajedno došli na vlast, zajedno ćemo i otići, eto kanala Beograd- Stalać, Dragobuđe-Solun. Znači i trajektima da vozite sada u spotovima. Možda skelu.

  Ja jedva čekam da proradi taj kanal. Kruševac ima da bude primorski grad. Zamisli Manda iz SSP-a mi kaže – ej prijatelju ajde prošetamo pored keja da pričamo šta ćemo danas da uradimo. Pa palme posadimo u Kruševcu. Zamisli bata Gašić kada čuje da mogu palme da se sade u Kruševcu. Jao, majko mila kakav će tender da bude. Pa zamisli lijanderi, pa primorska klima, pa ne treba nam grejanje. Šta će nam grejanje. Mi smo primorski grad.

  Jedini onaj problem od juče što sam rekao kada odete u opoziciju pa mora da se blokiraju putevi, a onda mora da blokirate kanal. I sada pohvatate se za ruke u kupaćim gaćama. Zamisli onaj što je krao robne rezerve u kupaćim gaćama kada uđe u vodu. Ljudi žabe kada krenu da vas vade i spasavaju. Majko mila…
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Kolega Milivojeviću, ajmo malo o amandmanu.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Pa amandman, briše se. Šta će nam ovakav zakon, šta će nam ovakva buduća opozicija, ljudi dajte bre, kakav zakon za ovakvu buduću opoziciju..
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Da li se vaš amandman tiče mene ili predsednika Vučića?
  Na član 10. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Manojlović, Rakić.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Dragi građani, ja ću da vam pročitam detaljno ovaj naš predlog i biće vam jasno zašto ga je Vlada odbila.

  Znači naš predlog je da u članu 10. stav 1. iza reči – zakonitost, dodamo reči – poštovanje etičkih principa, tako da glasi – savet regulatora ima devet članova koji se biraju iz reda uglednih stručnjaka, iz oblasti koje su od značaja za obavljanje iz nadležnosti regulatora.

  Član saveta može biti samo lice koje ima ugled u javnosti, koji se svojim radom i aktivnostima zalagalo za slobodu izražavanja, slobodan protok informacija, ostvarivanje ljudskih prava, razvoj civilizovanog društva, unapređenje demokratije, poštovanje ustavnosti i zakonitosti, i poštovanje etičkih principa.

  U stavu 3. tačke 2. i 5. menjaju se i glase – članovi mogu novinari, urednici sa najmanje deset godina profesionalnog iskustva, istraživači medija koji se najmanje deset godina bave istraživanjem medija na univerzitetima, institutima i drugim stručnim organizacijama koje se bave društvenim naukama ili organizacijama civilnog društva, i već je sada jasno zašto je Vlada ovaj predlog odbacila, zašto bi ovakav sastav REM bio potpuno neprihvatljiv, i zašto bi neka nova osoba se našla na čelu saveta REM, koja nema baš nikakve dodirne tačke i ne podseća na Oliveru Zekić. Čemu bi njima takav i taj REM, služio? Zato je njima važno da sačuvaju ovaj.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 11. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olenik, Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Da imamo neki normalan zakon o informisanju i elektronskim medijima, onda bismo imali i slobodne elektronske medije. Onda bi u slobodnim i elektronskim medijima mogli da vidite i predstavnike opozicije, pogotovo u medijima sa nacionalnom frekvencijom, koji imaju mogućnost da pozovu opoziciju, da opozicija dođe i nešto kaže i onda bi građani Srbije mogli da posmatraju i neke TV duele između nas i predstavnika režima.

  Sinoć je jedan od ministara kazao da su oni toliko smanjili kriminal da kriminala uopšte nema. Kažu da su smanjili i hapšenja, da uopšte nema hapšenja jer nema kriminala, i to drastično su ga smanjili. Toliko su smanjili kriminal da je policija počela da hapsi samu sebe.

  Pazite, nema dana u Srbiji a da ne bude uhapšen neki od predstavnika režima Aleksandra Vučića koji je završio u policiji. To su oni koji su ga slušali, to je onaj Bagzi, to su oni iz afere "Jovanjica". Evo vidim da je danas, bogami, u Priboju, u restoranu "Madera" bilo veliko hapšenje. Hapšenje, bogami, veliko bilo. Kažu da je uhapšena i sestra nekog policijskog funkcionera i dvoje poznatih kriminalaca.

  Šta ne valja, to je ono što kvari sreću, što se vi prilikom hapšenja vaših članova ponašate kao u sportskom ribolovu, uhapsite, poljubite i pustite nazad u reku da nastavi da krade. Tako ste uhapsili i onog predsednika opštine Palilula sa 300 hiljada evra u slamarici što su mu drugari dali za svadbu, tako ćete verovatno i ove koji imaju člansku kartu SNS-a da pohapsite pa da ih pustite i presude nikad neće biti.

  Kada bismo imali slobodne elektronske medije, tamo bismo mogli da pričamo na vestima. Ovako, imam priliku danas, pa možda kad se ponovo konstituiše sledeći saziv parlamenta, a do tada ćemo već osloboditi Srbiju.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olenik i zajedno Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Srđan Milivojević.