Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos ukupnog broja obraćanja po poslaničkim klubovima


Odnos obraćanja poslanika po poslaničkim klubovima


Odnos podnetih i usvojenih amandmana


Odnos usvojenih zakona


Odnos zakona u proceduri


Preuzmi tabelu
Ime i prezime Poslanički klub Govori o amandmanima Govori o aktima Poslovnik Replike Postavljanje poslaničkih pitanja Ukupan broj obraćanja
Saša Radulović DJB 0 0 0 0 3 3
Aleksandar Martinović SNS 0 1 0 2 0 3
Dijana Vukomanović SPS 0 3 0 0 0 3
Muamer Bačevac SPS 2 1 0 0 0 3
Marko Atlagić SNS 1 1 0 0 1 3
Neđo Jovanović SPS 0 0 1 2 0 3
Aleksandar Marković SNS 0 1 1 0 1 3
Nataša Mićić LDPLSVSDA 0 0 0 0 3 3
Đorđe Komlenski PSNSSUSS 0 1 0 1 0 2
Nataša (Spasoja) Jovanović SRS 2 0 0 0 0 2
Jelena Žarić Kovačević SNS 1 1 0 0 0 2
Veroljub Arsić SNS 0 0 2 0 0 2
Aleksandra Tomić SNS 0 2 0 0 0 2
Tatjana Macura DJB 1 1 0 0 0 2
Vladimir Đukanović SNS 0 1 1 0 0 2