AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 26.11.2021.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 26.11.2021.
Predlagač: Vlada
[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 12.09.2016.
Predlagač: Aleksandra Jerkov

[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 15.09.2016.
Predlagač: Balša Božović