AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 26.11.2021.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 26.11.2021.
Predlagač: Vlada[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 22.11.2016.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2016.
Predlagač: Marinika Tepić


[pdf] 
Datum predloga: 09.12.2016.
Predlagač: Zoran Živković


Datum predloga: 24.12.2019.
Predlagač: Vlada

Datum predloga: 24.12.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 16.12.2016.
Predlagač: Grupa od 6 poslanika