Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 17 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Pokret za preokret
...

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka

SPO-DHSS

...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove

Savez vojvođanskih Mađara

...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica