Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 23 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Zajedno za Srbiju

...

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju
...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka