Raspodela glasanja

Za: 15 Protiv: 0 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

...

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka
...

Svetlana Nikolić Pavlović

Srpska napredna stranka
...

Vlado Babić

Srpska napredna stranka

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije

...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Grozdana Banac

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Poslanička grupa Dveri

...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Zoran Radojičić Dveri

Srpski pokret Dveri

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka