Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 11 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije