Šesta sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

23.02.2021.

Sednica broj: 6

Predsedavajuci: Aleksandar Marković

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici, održanoj 23. februara 2021. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona obrazložio je predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Zoran Lazarov, koji je naveo da će se Sporazumom uspostaviti pravni okvir, koji će na sveobuhvatan način urediti sve aspekte koordinacije potrebne za sprovođenje akcija Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu koje se mogu odvijati na teritoriji Republike Srbije, kao i buduću saradnju Republike Srbije i Agencije i biće osnova za donošenje operativnih dokumenata o saradnji.

Odbor je razmotrio i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, koji je podnela Vlada. Lazarov je naveo da, imajući u vidu da trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, ovim sporazumom urediće se pitanja koja se tiču saradnje strana po pitanju prevencije, identifikacije, zaštite, upućivanja, saradnje u krivičnim i drugim postupcima i potpomognutog dobrovoljnog povratka žrtava trgovine ljudima državljana Strana, a u svrhu unapređenja borbe protiv trgovine ljudima.

Članovi Odbora, nakon obrazloženja, usvojili su jednoglasno oba predloga zakona i predložiće Narodnoj skupštini da potvrdi oba navedena sporazuma.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Marković, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Vladan Zagrađanin, Uglješa Mrdić, Marijana Krajnović, Ivan Ribać, Srbislav Filipović, Đorđe Todorović, Duško Tarbuk, Milovan Drecun, Justina Košćal Pupin, prof. dr Zoran Dragišić, mr Igor Bečić i Dragan M. Marković.

Prisutni članovi

...

Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Marijana Krajnović

Srpska napredna stranka
...

Ivan Ribać

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Milovan Drecun

Socijalistička partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Justina Pupin Košćal

Socijalistička partija Srbije
...

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka
...

Igor Bečić

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 23.02.2021, 09:57