Deveta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.02.2021.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 23. februara 2021. godine, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada.

Predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš naveo je da je utvrđeno da je neophodno izmeniti i dopuniti pojedine odredbe u Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je usvojen u februaru 2020. godine i počinje da se primenjuje od 12. marta 2021. godine, kako bi se otklonili problemi koji bi mogli da se pojave u njegovoj primeni.

Članovi Odbora su, nakon kraće rasprave, odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog zakona.

U nastavku sednice, razmotren je amandman koji je na član 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović i članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati i podneti amandman.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Daniel Đivanović, Vesna Krišanov, Toma Fila, Velibor Milojičić, Sanja Jefić Branković, Đorđe Dabić, Nenad Baroš, doc. dr Mihailo Jokić, Jelena Žarić Kovačević i Dragan M. Marković.

Prisutni članovi

...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Sanja Jefić Branković

Liberalno demokratska partija Socijaldemokratska partija Srbije
...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Nenad Baroš

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 23.02.2021, 10:01