11. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

09.03.2021.

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 9. marta 2021. godine, su razmotrili Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde.

Predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš upoznao je članove Odbora sa raspisivanjem i rezultatima Javnog konkursa za izbor pet članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koje je raspisalo Ministastvo pravde, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Odbor je nakon toga, konstatovao da je ministarka pravde Maja Popović, Predlog kandidata za izbor članova Veća utvrdila kao ovlašćeni predlagač i da je dostavila Narodnoj skupštini 18. februara 2021. godine, predlog od 19 kandidata za članove Veća, kao i da je 3. marta 2021. godine, obavestila Narodnu skupštinu da povlači predlog jednog kandidata.

Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da razmotri Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i donese Odluku o izboru pet članova Veća.

U nastavku sednice, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Sanja Lakić, Daniel Đivanović, Dubravka Kralj, Vesna Krišanov, Đorđe Komlenski, Sanja Jefić Branković, Nenad Baroš, Nebojša Pavlović, doc. dr Mihailo Jokić i Jelena Žarić Kovačević.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Sanja Lakić

Srpska napredna stranka
...

Daniel Đivanović

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Sanja Jefić Branković

Liberalno demokratska partija Socijaldemokratska partija Srbije
...

Nenad Baroš

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Pavlović

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 09.03.2021, 09:37