Šesta sednica Odbora za evropske integracije

12.03.2021.

Sednica broj: 6

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici, održane 12. marta članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o klimatskim promenama, koji je podnela Vlada, u načelu.

Predlog zakona Odboru je obrazložila pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Sandra Dokić. Kako je navela cilj ovog zakona je uspostavljanje sistema kako bi se smanjile emisije gasova (GHG) sa efektom staklene bašte na isplativ i ekonomski efikasan način, čime se doprinosi dostizanju naučno neophodnih nivoa emisija kako bi se izbegle opasne promene klime na globalnom nivou i nepovoljni uticaji promene klime.

Smanjenje gasova i uticaja na klimatske promene blagotvorno će delovati na oblasti zdravlja, privrede, vodoprivrede i zaštite životne sredine uopšte. Stvaranje pravnog osnova za uspostavljanje sistema monitoringa i izveštavanja o emisiji GHG u cilju smanjenja emisija ovih gasova i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u skladu sa potrebama i mogućnostima Republike Srbije, ali i zahtevima Okvirne konvencije UN o promeni klime. Uspostavljanje sistema monitoringa emisije GHG je preduslov za trgovinu emisijama po ulasku u EU, odnosno predložena rešenja neophodna su i od posebnog značaja za formulisanje pregovaračke pozicije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u kontekstu trgovine emisionim jedinicama. Tokom primene zakona preduzeće se zakonodavne, upravne i upravno-nadzorne, institucionalno-organizacione, tehničko-operativne, ekonomske mere, kao i mere jačanja javne svesti.

Nakon obrazloženja i diskusije članovi Odbora usvojili su Predlog zakona, u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Andrijana Avramov, Milan Ilić, Samira Ćosović, Dubravka Filipovski, Viktor Jevtović, Ana Miljanić, Stanislava Janošević, Zagorka Aleksić, Ilija Matejić, Milan Radin, Vesna Marković, Ana Pešić i Dušica Stojković.

Prisutni članovi

...

Andrijana Avramov

Srpska napredna stranka
...

Milan Ilić

Srpska napredna stranka
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Ana Pešić

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Poslednji put ažurirano: 12.03.2021, 12:37