13. sednica Odbora za kulturu i informisanje

27.04.2021.

Sednica broj: 13

Predsedavajuci: Sandra Božić

Odbor: Odbor za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 27. aprila 2021. godine, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida, koje je podnela Vlada i utvrđena je Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koju je predložio nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predloge zakona u ime predlagača obrazložili su pomoćnici ministra kulture i informisanja Danijela Vanušić i Radovan Jokić.

Jokić je istakao da je među ciljevima Predloga zakona izmena i dopuna Zakona o kulturi da se utvrđeni rok od 30 dana od donošenja budžeta za raspisivanje javnih konkursa za finansiranje ili sufiinansiranje kulturnih programa i projekata kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, produži na 60 dana, kako bi se ostavio duži rok osnivačima da pripreme potrebnu dokumentaciju za raspisivanje javnih konkursa. Takođe, izmenama Zakona trebalo bi jasno da se pozicionira Nacionalni savet za kulturu i to tako što je predlog da ga bira Vlada, što bi dovelo do njegovog funkcionalnog povezivanja pre svega sa ministarstvom nadležnim za kulturu. Jokić je naglasio da Zakon o kulturi prepoznaje samostalne umetnike kao nosioce delatnosti od opšteg interesa u kulturi, te je neophodno utvrditi podsticaje i olakšice za njihov rad. To se pre svega, kako je istako, odnosi na mogućnost uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje jedinica lokalne samouprave i jedinicama teritorijalne autonomije samostalnim umetnicima.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida, članovima Odbora, predstavila je pomoćnica ministra kulture i informisanja Danijela Vanušić. Ona je naglasila da izmene i dopune tog Zakona treba da obezbede njegovo usklađivanje sa novim zakonskim regulativama u oblasti kulture, s obzirom da je donet 1992. godine. Takođe, potrebno je izvršiti pravno ujednačavanje regulacije Muzeja žrtava genocida sa Zakonom o kulturi, čime će se ta ustanova izjednačiti sa drugim ustanovama zaštite u svom regulisanju i tako na jasan način utvrditi njegove specifičnosti koje zahtevaju posebnu regulaciju.

Odbor je jednoglasno usvojipo predloge zakona i utvrdio Listu od dva kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je predložio nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Sandra Božić, a prisustvovali su sledeći članov i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Vuk Mirčetić, Jelena Mihailović, prof. dr Marko Atlagić, Jovan Kolundžija, Ana Miljanić, Milica Obradović, Miloš Terzić, Nebojša Bakarec i Justina Pupin Košćal.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
...

Jovan Kolundžija

Srpska napredna stranka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Milica Obradović

Srpska napredna stranka
...

Miloš Terzić

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Bakarec

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Justina Pupin Košćal

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 27.04.2021, 11:23