Peta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

28.04.2021.

Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 28. aprila 2021. godine, članovi Odbora razmotrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

Predsednica Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju Marina Raguš je predložila da se današnja sednica dopuni sa tačkom broj 5. dnevnog reda: Razmatranje predloga za organizovanje drugog javno slušanje na temu: Državni data centar: informaciona bezbednost i zaštita podataka.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu obrazložio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji je ukazao na važnost ovog Zakona, istakavši da je postojeći Zakon usvojen 2014. godine. Razlog za pristupanje izmenama i dopunama zakona je usaglašavanje sa osnovnim principima novog Svetskog antidoping kodeksa. Istakao je da je od 23. oktobra 2014. do 1. novembra 2020. godine, Antidoping agencija sprovela ukupno 5.129 doping kontrola. Za unapređenje sistema borbe protiv dopinga u Republici Srbiji važno je definisanje i preciziranje poslova i mera koje preduzima Antidoping agencija Republike Srbije na sprečavanju dopinga u sportu, naglasio je Udovičić.

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji obrazložio je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Članovi Odbora su, većinom glasova, predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

U nastavku rada, razmotrene su Informacije o radu Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za period oktobar–decembar 2020. godine i za period januar–mart 2021. godine. Informacije o radu predstavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Ministar Ružić je upoznao članove Odbora sa normativnim aktivnostima u izveštajnom periodu. Govorio je o organizovanoj onlajn nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola, koja je usledila zbog situacije izazvane korona virusom. S tim u vezi, podsetio je da je u prethodnom periodu pokrenuto niz inicijativa koje treba da doprinesu širem i dubljem razumevanju digitalnog obrazovanja, sa fokusom na to da se škole, nastavnici i učenici na adekvatan način uvedu u digitalni svet i svet nastave podržane digitalnom tehnologijom. U oblasti visokog obrazovanja, ministarstvo se orijentisalo na rekonstruciju i izgradnju infrastrukturnih projekata.

Nakon opsežnog obrazloženja ministra Ružića, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati Informacije o radu Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za pomenute periode.

U nastavku sednice, članovi Odbora su prihvatili predlog predsednice Pododbora Marine Raguš da se javno slušanje održi 10. maja 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova. Javno slušanje biće održano u Državnom data centru u Kragujevcu

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marina Raguš, Milica Dačić, Samira Ćosović, Nataša Jovanović, Nandor Kiš, Goran Spasojević, Milijana Sakić, Vladica Maričić, prof. dr Marko Atlagić, Bratislav Jugović i prof. dr Žarko Obradović.

Prisutni članovi

...

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Milica Dačić

Srpska napredna stranka
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Nataša Jovanović SNS

Srpska napredna stranka
...

Nandor Kiš

Savez vojvođanskih Mađara
...

Goran Spasojević

Srpska napredna stranka
...

Milijana Sakić

Srpska napredna stranka
...

Vladica Maričić

Srpska napredna stranka
...

Marko Atlagić

Savez komunista Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Bratislav Jugović

Pokret socijalista Srpska napredna stranka
...

Žarko Obradović

Komunistička partija Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 28.04.2021, 17:29