Šesta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

05.05.2021.

Na sednici, održanoj 5. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u pojedinostima.
Na Predlog zakona podnet je jedan amandman na član 11, koji je podneo narodni poslanik Goran Spasojević. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili podneti amandman.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora akademik Muamer Zukorilić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Marina Raguš, Samira Ćosović, Milica Dačić, dr Emeše Uri, Nataša Jovanović, Miloš Banđur, Goran Spasojević, Milijana Sakić, prof. dr Marko Atlagić, Bratislav Jugović i Nevena Đurić.

Prisutni članovi

...

Marina Raguš

Srpska radikalna stranka Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milica Dačić

Srpska napredna stranka
...

Emeše Uri

Savez vojvođanskih Mađara
...

Nataša Jovanović SNS

Srpska napredna stranka
...

Miloš Banđur

Srpska napredna stranka
...

Goran Spasojević

Srpska napredna stranka
...

Milijana Sakić

Srpska napredna stranka
...

Marko Atlagić

Savez komunista Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Bratislav Jugović

Pokret socijalista Srpska napredna stranka
...

Nevena Đurić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 07.05.2021, 10:45