41. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07.09.2021.

Na sednici, koja je održana 7. septembra 2021. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2070 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam – Studentsko stanovanje, koji je podnela Vlada.
Predstavnik Ministarstva finansija Dragan Babić obrazložio je članovima Odbora Predlog zakona, koji je potpisan u Parizu 7. jula 2021. godine i čiji je opšti cilj Sporazuma poboljšanje pristupa univerzitetskom obrazovanju, posebno za studente iz porodica sa niskim primanjima. Specifični cilj ovog Projekta je obezbeđivanje pristupa univerzitetskog smeštaja za 1.400 studenta, kroz izgradnju novog studentskog doma, sa 400 kreveta u Nišu i 1.000 kreveta u Beogradu. Kako bi se obezbedila potrebna sredstva, Republika Srbija je uputila Banci za razvoj Saveta Evrope zahtev za odobrenje zajma za delimično finansiranje Projekta, u iznosu do 32.000.000 evra, koji je Administrativni savet Banke odobrio 13. novembra 2020. godine.

Ovim sporazumom predviđena je mogućnost zajmoprimca da izabere fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu prilikom povlačenja tranše, koja će se primenjivati tokom čitavog perioda njene otplate. Prilikom povlačenja tranše, zajmoprimac ima mogućnost izbora između godišnje, polugodišnje i tromesečne otplate kredita. Pristupna naknada i naknada na nepovučena sredstva zajma se neće naplaćivati, a za svaku pojedinačnu povučenu tranšu, zajmoprimac će imati mogućnost izbora perioda otplate do 20 godina sa uključenim periodom počeka do pet godina. Krajnji datum raspoloživosti kreditnih sredstava je 31. decembar 2026. godine, u skladu sa rokom za završetak Programa.

Odbor je nakon obrazloženja, jednoglasno usvojio Predlog zakona.

U nastavku sednice, predsednica Odbora informisala je članove da je Slovenački parlament, u okviru slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom, uputio poziv za učešće na Međuparlamentarnoj konferenciji stabilnosti i ekonomskoj koordinaciji EU, koja će se održati 28. septembra, u video-formatu. Tomić je navela i mogućnost održavanja jedne od narednih sednica Odbora, van sedišta.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Zoltan Pek, Veroljub Arsić, Marina Mirković, Sonja Vlahović, Ana Čarapić, Duško Tarbuk, prof. dr Vladimir Marinković, Nikola Jolović, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 07.09.2021, 08:44

Whoops, looks like something went wrong.