64. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

07.10.2021.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 7. oktobra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.
Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji podneta su dva amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, podneta su četiri amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olja Petrović, Luka Kebara, Dejan Kesar, Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila, Srbislav Filipović, Violeta Ocokoljić i Vesna Nedović.

Prisutni članovi

...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 07.10.2021, 11:39