48. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

03.11.2021.

Na sednici, održanoj 3. novembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, koji je podnela Vlada.
U ime predlagača Predlog zakona Odboru je obrazložila viši savetnik Ministarstva finansija Tatjana Stanić, koja je navela da se Sporazumom između Republike Srbije sa svakom državom EFTA zaključuje sporazum o poljoprivrednim proizvodima na bilateralnoj osnovi. Sastavni deo Sporazuma čini Protokol B o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje. Imajući u vidu da se bilateralni Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, radi primene pravila o poreklu robe, u članu 3. poziva na odredbe Protokola B koji čini sastavni deo Sporazuma, potrebno je izmeniti odredbe ovog člana u ovom sporazumu, radi usklađivanja sa odredbama izmenjenog Protokola B, navela je Stanić.

Nakon obrazloženja Odbor je jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Zoltan Pek, Bratimir Vasiljević, dr Milorad Mijatović, Veroljub Arsić, Goran Kovačević, Nikola Vojinović, Uglješa Marković, Ana Čarapić, Ana Beloica, Adrijana Pupovac, Zoran Bojanić i Olivera Pešić.

Prisutni članovi

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Nikola Vojinović

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 03.11.2021, 11:26