58. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

15.12.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 15. decembra, članovi Odbora razmatrali su sledeće tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godine,
2. Predlog zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada, u načelu;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada u načelu;
4. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada, u načelu;
5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Požega), između kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada i
6. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura, koji je podnela Vlada.

Izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godine predstavio je Dejan Damjanović zamenik direktora. Istakao je da su ukupna sredstva za rad za 2020. godinu iznosila 292.579.000,00 dinara, a da je ukupno izvršenje u 2020. godini 276.436.247,35 dinara, što je 94,48 odsto od odobrenih sredtava. Ostatak sredstava je vraćen u budžet Republike Srbije, naveo je Damjanović.

Članovi Odbora su jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da u formi predloga zaključka prihvati Izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godine.

U nastavku rada, predloge zakona od tačke 2. do tačke 6. dnevnog reda sednice, obrazložili su predstavnici Ministarstva finansija, pomoćnici ministra Sonja Talijan i Ognjen Popović.

Nakon kraće diskusije, članovi Odbora su jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona od tačke 2. do tačke 6. dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Uglješa Marković, Ana Čarapić, Ana Beloica, dr Muamer Bačevac, Bratimir Vasiljević, Adrijana Pupovac, Veroljub Arsić, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 15.12.2021, 14:35