Sedma sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.12.2022.

Na sednici, koja je održana 2. decembra 2022. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su 23 tačke dnevnog reda.
Odbor je razmotrio Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala), koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), koji je podnela Vlada, u načelu; Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, koji je podnela Vlada, te ocenio da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio i ocenio da su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog Plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada; Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu, koji je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je uputio odgovor Ustavnom sudu povodom dve inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 280e st. 3 i 4. Zakona o osiguranju i člana 61. stav 6. tačka Zakona o privatizaciji, pripremljenog u skladu sa mišljenjem Vlade Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Nikolić, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, Vesna Nedović, Sanja Jefić Branković, Marko Mladenović, Sanja Lakić, Nenad Mitrović, dr Žika Bujuklić, Nebojša Cakić, Olja Petrović, Ljubinko Đurković i Zvonimir Stević.

Prisutni članovi

...

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
...

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Sanja Lakić

Srpska napredna stranka
...

Nenad A. Mitrović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Žika Bujuklić

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije

Diskutovano o aktima

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gra

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnisti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta

Zakon o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu

Poslednji put ažurirano: 03.12.2022, 11:17

Whoops, looks like something went wrong.