Deseta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

04.12.2022.

Na Desetoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 4. decembra, usvojen je sledeći dnevni red:
1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu;
2. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada, u načelu;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada, u načelu;
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada, u načelu;
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, u načelu;
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada, u načelu;
8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada, u načelu;
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada, u načelu;
10. Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada, u načelu;
11. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada , u načelu;
12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada, u načelu;
13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada, u načelu;
14. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala), koji je podnela Vlada, u načelu;
15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada, u načelu;
16. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada;
17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
18. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada ;
19. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.

Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Vlada, u načelu. Ti predlozi zakona razmotreni su na Prvom javnom slušanju Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U nastavku rada članovima Odbora, u ime predlagača, tačke od 3. do 19. dnevnog reda sednice, obrazložio je ministar finansija Siniša Mali.

Predsednik Odbora zaključio je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 3. do 19. dnevnog reda sednice. Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona od 3. do 19. dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Ana Beloica, Miroslav Kondić, Svetlana Milijić, Nikola Radosavljević, Aleksandra Tomić, Tijana Davidovac, dr Dušan Bajatović, Vladimir Obradović, Zoran Stojanović, Nenad Mitrović, Bojana Bukumirović, Nebojša Cakić, Vojislav Vujić, Dragan M. Marković i Rozalija Ekres.

Prisutni članovi

...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Kondić

Srpska napredna stranka
...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Nikola Radosavljević

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Tijana Davidovac

Srpska napredna stranka
...

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
...

Vladimir Obradović

Stranka slobode i pravde
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Bojana Bukumirović

Srpska stranka Zavetnici
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara

Diskutovano o aktima

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gra

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnisti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu

Poslednji put ažurirano: 04.12.2022, 18:20