Sedma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

27.01.2023.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 27. januara, razmatrani su sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada, u načelu:

1. Predlog zakona o sudijama;
2. Predlog zakona o uređenju sudova;
3. Predlog zakona o javnom tužilaštvu;
4. Predlog zakona o Visokom savetu sudstva;
5. Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva;
6. Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu;
7. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala;
8. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine;
9. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije;
10. Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije,
11. Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata.

Predloge zakona u ime predlagača, obrazložio je pomoćnik ministra pravde Vladimir Vinš.

Odbor je većinom glasova usvojio predloge zakona dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prosustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dijana Radović, Svetozar Vujačić, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Žombor Ujvari, Andrijana Vasić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović i Dejan Šulkić.

Prisutni članovi

...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Svetozar Vujačić

Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Žombor Ujvari

Savez vojvođanskih Mađara
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Dejan Šulkić

Nova Demokratska stranka Srbije
Poslednji put ažurirano: 27.01.2023, 18:29