Osma sednica Odbora za evropske integracije

01.06.2023.

Sednica broj: 8

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici, koja je održana 1. juna 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnela Vlada, u načelu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, koji je podnela Vlada, u načelu.

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakli su da se pri izmenama pomenutih zakona vodilo računa o usklađenosti s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, te da će se predloženim izmenama olakšati sprovođenje propisa u praksi, kao i razvijanje povoljnijeg poslovnog okruženja.

Nakon diskusije, Odbor je glasao i usvojio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i usvojio Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koji je podnela Vlada, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, koji je podnela Vlada, u načelu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada, u načelu.

Odbor je birao i članove koji će činiti delegaciju Odbora za evropske integracije koja će učestvovati na sastanku predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije (KOSAK), koji će se u okviru Parlamentarne dimenzije španskog predsedavanja Savetu EU održati u Madridu, Kraljevina Španija i odredio narodne poslanike Elviru Kovač i Milana Radina.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Stanislava Janošević, Milan Radin, Goran Milić, Jelena Obradović, Milica Obradović, Natan Albahari, Ana Miljanić, dr Jelena Kalajadžić, Dubravka Filipovski, Ksenija Marković, prof. dr Andreja Savić, Robert Kozma i Ivan Karić.

Prisutni članovi

...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Goran Milić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Obradović

Srpska napredna stranka
...

Milica Obradović

Srpska napredna stranka
...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Andreja Savić

Socijalistička partija Srbije
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
Poslednji put ažurirano: 01.06.2023, 16:43