29. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.10.2023.

Na sednici održanoj 20. oktobra 2023. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona u načelu, kao i više predloga drugih akata.

Odbor je, na predlog predsednice Odbora Jelene Žarić Kovačević, odlučio da se sa predloženog dnevnog reda sednice povuku tačke 13, 15. i 16, odnosno, razmatranje Predloga zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, u načelu, razmatranje Predloga zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, u načelu i razmatranje Predloga zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, u načelu.

Većinom glasova članova Odbora odlučeno je da se na sednici obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres, u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine.

Odbor je, u nastavku rada, usvojio sledeći dnevni red: 1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u načelu; 2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru, u načelu; 3. Razmatranje Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, u načelu; 4. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Vlada (broj 011-1839/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu; 5. Razmatranje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, u načelu; 6. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, u načelu; 7. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u načelu; 8. Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu, u načelu; 9. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u načelu; 10. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, u načelu; 11. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u načelu; 12. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, u načelu; 13. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu; 14. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu; 15. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, u načelu; 16. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, u načelu; 17. Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu; 18. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u načelu; 19. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu; 20. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu; 21. Razmatranje Predloga zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, u načelu; 22. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u načelu; 23. Razmatranje Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, u načelu; 24. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u načelu; 25. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u načelu; 26. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, u načelu; 27. Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u načelu; 28. Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u načelu; 29. Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, u načelu; 30.Razmatranje Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd, u načelu; 31. Razmatranje Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I), u načelu; 32. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka; 33. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027; 34. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju; 35. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tadžikistan o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/zvaničnih pasoša; 36. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Togo o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; 37. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Antigve i Barbude o uzajamnom ukidanju viza; 38. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca; 39. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina; 40. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj; 41. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca; 42. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; 43. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa; 44. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija; 45. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu; 46. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; 47. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169; 48. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Amandmana na Međunarodni sporazum o šećeru; 49. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji; 50. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke; 51. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac“; 52. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja; 53. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja i 54. Razmatranje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu.

Nakon rasprave, članovi Odbora ocenili su da su svi razmotreni predlozi zakona, u načelu, i razmotreni drugi akti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali predstavnici predlagača, predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Ministarstva kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i Republičkog geodetskog zavoda.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Ljubomir Marić, dr Uglješa Mrdić, Jelena Milivojević, Dubravka Kralj, Sanja Jefić Branković, Ljubinko Đurković, Nebojša Cakić, Olja Petrović, Srđan Simić, dr Žika Bujuklić i Dragan Nikolić.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Ljubomir Marić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Milivojević

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Srđan Simić

Srpska napredna stranka
...

Žika Bujuklić

Srpska napredna stranka
...

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi

Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tadžikistan o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/zvaničnih pasoša

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Togo o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina

Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o ukidanje viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb

Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316

Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Međunarodni sporazum o šećeru

Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi

Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja

Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okolin spomenika kulture Crkva Sv, Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu

Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

Predlog zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance

Poslednji put ažurirano: 22.10.2023, 14:50