Šesta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

27.09.2017.

Sednica broj: 6

Predsedavajuci: Milovan Drecun

Odbor: Odbor za Kosovo i Metohiju

Na sednici Odbora za Kosovo i Metohiju održanoj 27. septembra u Domu Narodne skupštine članovi Odbora razgovarali su o funkcionisanju zdravstvenog sistema Republike Srbije u AP Kosovo i Metohija.

Na početku sednice, Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije upoznao je članove Odbora sa podacima o utrošenom novcu i projektima koji su realizovani u prethodnom periodu i istakao da od 30 zdravstvenih ustanova predviđenih Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Kosova i Metohije, koja utvrđuje sva pitanja od značaja za organizaciju zdravstvene službe u Republici Srbiji, funkcionišu 23 ustanove, kao i da je ukupno zaposlenih u ove 23 ustanove, 4.823 radnika, od kojih je 600 radno angažovano u drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Srbije. Vekić je takođe naglasio da je na inicijativu Kancelarije za Kosovo i Metohiju formirana Radna grupa za transformaciju zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Kosova i Metohije, sa ciljem da izvrši analizu postojeće organizacije i kadrovske obezbeđenosti zdravstvenih ustanova, kao i da predloži najracionalnije rešenje nove organizacije zdravstvene službe na teritoriji AP Kosova i Metohije.

Radna grupa, nakon što je uporedila faktički broj zaposlenih prema podacima RFZO i same zdravstvene ustanove, obišla je zdravstvene ustanove na terenu i analizirala dostupnost usluga srpskom i nealbanskom stanovništvu, predložila je kao mogućnost za efikasnijom zdravstvenom zaštitom spajanje zdravstvenih ustanova na primarnom nivou i gašenje zdravstvenih ustanova koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost. Takođe, radna grupa je predložila izmenu i dopunu Uredbe za sedam zdravstvenih ustanova (od postojećih 30).

U nastavku sednice, Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju naglasio je da zdravstveni sistem na teritoriji AP Kosova i Metohije, i pored svih poteškoća sa kojima se suočava, funkcioniše najbolje što može u datom trenutku, dok je Slađana Marković Stojanović, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, istakla da je Kancelarija, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, u proteklom periodu, rešila status 1.171 radno neangažovanih lica.

Milovan Krivokapić direktor Zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici istakao je da se ulaganjem u zdravstveni sistem ulaže i u kvalitetniji život i opstanak Srba na teritoriji AP Kosova i Metohije.

Sednici je prisustvovao Zlatibor Lončar, ministar zdravlja.

Sednici je predsedavao Milovan Drecun, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici Odbora: Mirko Krlić, Miodrag Linta, Aleksandar Marković, Jelena Mijatović, Vladimir Petković, Milovan Krivokapić, Miroslav Lazanjski, Tanja Tomašević Damnjanović, Zvonimir Stević, Hadži Milorad Stošić, Božidar Delić, Miljan Damjanović, Gordana Čomić, Zoran Radojičić, Goran Bogdanović i Slaviša Ristić.

Prisutni članovi

...

Milovan Drecun

Socijalistička partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Mirko Krlić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Petković

Srpska napredna stranka
...

Milovan Krivokapić

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Božidar Delić

Srpska radikalna stranka
...

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Slaviša Ristić

Demokratska stranka Srbije
Poslednji put ažurirano: 28.09.2017, 07:55