28. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.12.2017.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 11. decembra, razmotreni su u pojedinostima Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova podneto je četiri amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.
Narodni poslanici su podneli 86 amandmana na Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili devet. Odbor je podneo i jedan svoj amandman, na član 58. Predloga zakona.
Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, narodni poslanici su podneli 16 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman.

Od 65 podnetih amandmana na Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Vlada i Odbor su prihvatili jedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih 12 amandmana.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i Zoltan Pek.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 11.12.2017, 09:50