46. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

14.05.2018.

Na sednici održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma.

Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma obrazložili su Danijela Vazura, državni sekretar u Ministarstvu finansija i Željko Radovanović, v. d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija.

Istakli su da će donošenjem ovog zakona Republika Srbija, kao punopravna članica Organizacije ujedinjenih nacija - OUN, usaglasiti svoju zakonsku regulativu sa ratifikovanim konvencijama Ujedinjenih nacija. Na osnovu Povelje UN, države članice OUN su u obavezi da preduzimaju mere na sprovođenju rezolucija koje donosi Savet bezbednosti UN, a koje se odnose na niz rezolucija kojima se propisuje primena represivnih mera protiv terorista, terorističkih organizacija i njihovih finansijera.

Vazura i Radovanović su naveli da se Predlogom zakona propisuju mere kojima se države uzdržavaju od pružanja bilo kakve podrške nedržavnim akterima koji pokušavaju da razviju, pribave, proizvedu, poseduju, transportuju ili koriste nuklearno, hemijsko ili biološko oružje, posebno u svrhu terorizma.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Zoran Despotović, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković Zoltan Pek, Đorđe Milićević, Srbislav Filipović i Snežana R. Petrović.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Snežana R. Petrović

Srpska narodna partija
Poslednji put ažurirano: 15.05.2018, 10:45