36. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

15.06.2018.

Na sednici održanoj 15. juna, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu ratmotrao je, u pojedinostima, više predloga zakona koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podneto je ukupno 603 amandmana narodnoh poslanika, od kojih su Vlada i Odbor predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostalih 600 da ne prihvati.

Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi podneto je ukupno sedam amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da nijedan amandman ne prihvati.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, podneto je ukupno 106 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostala 103 da odbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, podneto je ukupno 109 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, a ostalih 107 da odbije.

Na Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je ukupno 130 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, a ostalih 128 da odbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama podneto je ukupno sedam amandmana, od kojih su Vlada i Odbor predložili Narodnoj skupštini da jedan prihvati, a ostalih šest amandmana da odbije.

Ramotrena su i četiri amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da nijedan amandman ne prihvati.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Balint Pastor i dr Aleksandar Martinović.

Prisutni članovi

...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 19.06.2018, 14:04