45. sednica Odbora za evropske integracije

16.10.2018.

Sednica broj: 45

Predsedavajuci: Nenad Čanak

Odbor: Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 16. oktobra 2018. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o građevinskim proizvodima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi.

Predloge zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Danijela Pršić iz Odseka za građevinske proizvode i energetsku efikasnost predstavila je Predlog zakona o građevinskim proizvodima, koji se u Republici Srbiji donosi prvi put i koji uređuje pitanje stavljanja na tržište građevinskih proizvoda. Takođe, donošenjem ovog predloga zakona ispunjavaju se obaveze usklađivanja domaćeg sa propisima EU, istakla je Pršić. Predlogom zakona preuzima se EU Uredba o građevinskim proizvodima, s tim da je Predlog zakona samo delimično usklađen sa istom, jer Srbija, koja nije član EU, ne može da primenjuje sve njene institute koji se odnose na zemlje članice. Ova Uredba sadrži i 106 delegiranih uredbi, a Srbija će ih postepeno preuzimati do dana svog pristupanja EU, navela je Pršić. Ona je istakla i da je ovo pitanje deo pregovaračke grupe 1, za koju je u izradi pregovaračka pozicija.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su, u načelu, Predlog zakona o građevinskim proizvodima.

Osnovni cilj donošenja Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju jeste dalje usklađivanje sa propisima EU, imajući u vidu da je osnovni zakon donet 2015. godine.

I ovaj predlog zakona članovi Odbora prihvatili su u načelu.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila usklađujemo domaće propise sa Uredbom 789/2004, a koja se, između ostalog, odnosi na pitanje izdavanja svedočanstava i upisa pomorskih brodova u domaći upisnik.

Članovi Odbora prihvatili su i ovaj predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi usklađen je sa osam uredbi EU koje se odnose na podnošenje izveštaja Evropskoj komisiji o stanju pomorskih brodova i kojima se reguliše status pomoraca.

Nakon rasprave, Odbor je prihvatio Predlog zakona u načelu.

U nastavku sednice Odbor je razmotrio i učešće predsednika Odbora na Konferenciji „Ukrajina pamti - svet priznaje“, koja se održava od 22. do 24. novembra 2018. godine, u Kijevu, u Ukrajini i odlučio da predlog ne prihvati.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Nenad Čanak, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zvonimir Đokić, Vesna Marković, Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, Vera Jovanović, Branka Stamenković, Biljana Pantić Pilja, Dušica Stojković, Dragan Šormaz, Aleksandar Šešelj, kao i narodni poslanik Miljan Damjanović, koji nije član Odbora.

Prisutni članovi

...

Nenad Čanak

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Zvonimir Đokić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Vera Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Šešelj

Srpska radikalna stranka
Poslednji put ažurirano: 17.10.2018, 12:00