65. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

22.07.2019.

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 22. jula razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada.

Sednici su prisustvovali pomoćnici ministra pravde Jelena Deretić i Jovan Ćosić, a članovi Odbora su nakon kraće rasprave odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

U nastavku sednice, predsednik Odbora Petar Petrović, obavestio je članove Odbora da je obrazovao Radnu grupu za inicijative, peticije, predstavke i predloge Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Za predsedavajućeg Radnoj grupi je odredio člana Odbora Neđa Jovanovića, a za članove doc. dr Mihaila Jokića i Sreta Perića.

Sednici Odbora predsedavao je predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Biljana Pantić Pilja i Marko Parezanović.

Prisutni članovi

...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.07.2019, 09:50