ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 28.12.1998.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

28.12.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:40 do 13:25

 • TAGOVI

 • Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Glasanje o prestanku funkcije i izboru nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe_ vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (načela) (1998)
 • Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe_ vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o dopunama Zakona o stanovanju (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe_ vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o dopunama Zakona o stanovanju (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (načela) (1998)
 • Glasanje o tačkama Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja (tačke 7. - 9.) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o održavanju stambenih zgrada (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o održavanju stambenih zgrada (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica (pojedinosti) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodne poslanike da zauzmu mesta da bismo počeli rad.

  Poštovani narodni poslanici, otvaram Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.

  Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 212 narodnih poslanika.

  Međutim, radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, to postižemo elektronskim putem, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

  Imamo kvorum, pa prema tome Narodna skupština može normalno da radi.

  Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Dušku Rađenoviću, dr Živoradu Đorđeviću, dr Karolju Kasašu, Bogoljubu Janićeviću, Životiju Jovanoviću, Dušanu Mihailoviću i Šemsudinu Kučeviću.

  Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik i potpredsednici Vlade Republike Srbije, ministri u Vladi Republike Srbije, sekretar Vlade Republike Srbije i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

  Dostavljen vam je zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 7. i 8. decembra 1998. godine.

  Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)

  Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 7. i 8. decembra 1998. godine.

  Za je glasalo 198, protiv niko, uzdržanih dva, nije glasalo 9, ukupno je prisutno 209 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 7. i 8. decembra 1998. godine, bez primedbi.

  Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.

  U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.

  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za donošenje akata po hitnom postupku i o predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda sednice.

  1. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje karice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru.

  Za je glasalo 196, protiv tri, uzdržanih četiri, nije glasalo 16, ukupno je prisutno 219 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  2. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o dopunama Zakona o stanovanju, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o dopunama Zakona o stanovanju. Za je glasalo 197, protiv 8, uzdržanih tri, nije glasalo 10, ukupno je prisutno 218 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  3. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.

  Za je glasalo 198, protiv 10, uzdržanih dva, nije glasalo 12, ukupno su prisutna 222 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  4. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Za je glasalo 178, protiv 17, uzdržanih 22, nije glasalo 6, ukupno su prisutna 223 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  5. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica.

  Za je glasalo 178, protiv 16, uzdržanih 21, nije glasalo 6, ukupno je prisutan 221 narodni poslanik.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  6. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje karice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

  Za je glasalo 177, protiv 20, uzdržanih 16, nije glasalo 5, ukupno je prisutno 218 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  7. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmeni Zakona o održavanju stambenih zgrada, koji je podnela Narodnoj skupštini 25.decembra 1998. godine.

  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmeni Zakona o održavanju stambenih zgrada .

  Za je glasalo 195, protiv 9, uzdržanih tri, nije glasalo 19, ukupno je prisutno 226 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  8. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica.

  Predlog zakona sa istovetnim pravnim rešenjima podneli su i narodni poslanici Srpskog pokreta obnove - Milan Miković, Veroljub Stevanović i Milija Sekulić.

  Kako je ovo pitanje potpuno uređeno Predlogom zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije, to o Predlogu zakona, koji su podneli ovi narodni poslanici, nema potrebe da se Narodna skupština posebno izjašnjava.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica.

  Za je glasalo 212, protiv tri, uzdržanih četiri, nije glasalo četiri, ukupno su prisutna 223 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  Predlozi za proširenje dnevnog reda.

  Odbor za pravosuđe i upravu predložio je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom - Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija, u okviru koje bi se razmatrali predlozi odluka, koje je Narodnoj skupštini uputio Odbor za pravosuđe i upravu i da to bude prva tačka dnevnog reda sednice.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom - Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija i da to bude prva tačka dnevnog reda sednice.

  Za je glasalo 175, protiv jedan, uzdržanih 19, nije glasalo 20, ukupno je prisutno 215 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

  Saglasno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, sve prihvaćene tačke uvršćuju se u dnevni red sednice po redosledu njihovog predlaganja, odnosno prihvatanja.

  O predlozima prihvaćenih akata nadležni odbori, odnosno Vlada Republike Srbije, ukoliko to već nisu učinili, podneće svoje izveštaje, odnosno mišljenja u toku trajanja sednice.

  Pošto smo se izjasnili o svim predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda, molim narodne poslanike da se izjasnimo o dnevnom redu sednice u celini.

  Pre toga molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.

  Za je glasalo 199, protiv jedan, uzdržanih tri, nije glasalo 16, ukupno je prisutno 219 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini u celini.

  Molim službu Narodne skupštine da pripremi prečišćen tekst dnevnog reda sednice i uruči ga narodnim poslanicima.

  D n e v n i r e d:

  1. Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija,

  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  3. Predlog zakona o dopunama Zakona o stanovanju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  4. Predlog zakona o izmeni Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  8. Predlog zakona o izmeni Zakona o održavanju stambenih zgrada, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

  9. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Potrebno je da Narodna skupština, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, donese odluku o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

  Dostavljen vam je Predlog odluke, koji je podneo Administrativni odbor.

  Otvaram jedinstven pretres.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

  Za je glasalo 195, protiv niko, uzdržanih jedan, nije glasalo 21, ukupno je prisutno 217 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

  Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PRESTANAK FUNKCIJE I IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

  U okviru ove tačke primili ste:

  1. Zahtev Republičkog javnog tužioca za prestanak funkcije i Predlog odluke o prestanku funkcije Republičkog javnog tužioca, koji je utvrdio Odbor za pravosuđe i upravu na sednici od 27. decembra 1998. godine.

  Pored toga, primili ste i zaključak Odbora, kojim povlači Predlog odluke o razrešenju od dužnosti, koji je Odbor utvrdio na sednici od 23.decembra 1998.godine.

  2. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama Vrhovnog suda Srbije i Privrednog suda u Prištini, koji je utvrdio Odbor za pravosuđe i upravu i

  3. Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca, koji je utvrdio Odbor za pravosuđe i upravu.

  Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije Republičkog javnog tužioca.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije Republičkog javnog tužioca.

  Za je glasalo 180, protiv četiri, uzdržanih 32, nije glasalo 7, ukupno su prisutna 223 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.

  Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama Vrhovnog suda Srbije i Privrednog suda u Prištini.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama Vrhovnog suda Srbije i Privrednog suda u Prištini.

  Za je glasalo 190, protiv niko, uzdržanih 25, nije glasalo 9, ukupno su prisutna 224 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.

  Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru Republičkog javnog tužioca.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne želi.)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne želi.)

  Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca.

  Za je glasalo 180, protiv četiri, uzdržanih 34, nije glasalo četiri, a ukupno su prisutna 222 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila predlog odluke.

  Podsećam vas da je članom 35. Zakona o javnom tužilaštvu utvrđeno da Republički javni tužilac pre stupanja na dužnost polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.

  Da li je kandidat tu? (Da.)

  Molim gospodina Dragišu Krsmanovića, Republičkog javnog tužioca, da položi zakletvu. Izvolite.

  Molim narodne poslanike da ustanu.

  (Republički javni tužilac, Dragiša Krsmanović za govornicom čita tekst zakletve: "Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona, da ću svoju dužnost u Javnom   tužilaštvu vršiti savesno i nepristrasno i da ću štititi ustavnost i zakonitost".)

  Molim Republičkog javnog tužioca da potpiše tekst zakletve.

  Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam gospodinu Dragiši Krsmanoviću i poželim mu puno uspeha u radu.

  (Aplauz.)

  Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE PROMETA ROBE, VRŠENjE USLUGA U PROMETU ROBE I INSPEKCIJSKOM NADZORU

  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Primili ste izveštaje Odbora za trgovinu i turizam i Zakonodavnog odbora, u kojima su sadržani i amandmani tih odbora na Predlog zakona.

  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li predstavnik predlagača želi reč?

  Ima reč ministar za trgovinu, Zoran Krasić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Dame i gospodo, Narodna skupština je u toku 1996. godine  donela Zakon o uslovima za obavljanje  prometa robe, vršenje usluga  u prometu robe i inspekcijskom nadzoru. Tokom 1997. godine  učinjena je jedna izmena i dopuna  tog zakona.
  U sklopu operativnih mera za suzbijanje uzroka i korena sive ekonomije procenjeno je da je potrebno izmeniti i dopuniti ovaj zakon.
  Predlog koji ste dobili je u potpunosti usaglašen sa poreskim promenama koje su izglasane pre mesec dana u Narodnoj skupštini, a razlog zašto se ovde predlažu neke promene, jeste da se preciziraju neke norme koje su tokom primene ovog zakona dovodile u situaciju organe koji su primenjivali ovaj zakon da se pojedine norme na nekoliko načina tumače. Ovim zakonom praktično se preciziraju neke norme i ujedno otklanjaju uzroci, a posebno bih naglasio kod diskonta u velikoprodaji, takođe, da se potencira prodaja akciznih proizvoda bez akciznih markica. Kao nelegalna trgovina, naveo bih posebno odredbu člana 8.a) kojom se daje mogućnost, odnosno pravo i obaveza Vladi Republike Srbije da, kada nastupe okolnosti na tržištu, da se merama tekuće ekonomske politike ne mogu otkloniti neke netržišne akcije i neka netržišna ponašanja, Vlada može intervenisati upravo radi očuvanja stabilnosti tržišta i stabilnosti cena na našem tržištu.
  Takođe se preciziraju neke odredbe koje se odnose na vođenje propisanih evidencija u prometu roba. Svrha ovih promena jeste da se kompletan promet evidentira, ne samo zbog onoga što sledi kao obaveza prema državi, već i zbog toga što treba zaštititi naše potrošače. Takođe bih potencirao odredbu koja se odnosi na komisione usluge, kojom se precizira da komitent, fizičko lice ne bi više moglo da daje robu na komisionu prodaju, ako se radi o životnim namirnicama, ako se radi o akciznim proizvodima, a ukoliko se radi o tehničkim sredstvima, ona podležu obavezi da imaju garantni list, tehničko uputstvo, spisak ovlašćenih servisera. U svetlu promena Zakona o prekršajima vrši se čitav niz izmena prekršajnih odredbi, odnosno kaznenih normi, koje se usaglašavaju sa minimalnim i maksimalnim novčanim kaznama za navedene prekršaje.
  Takođe bih potencirao jednu odredbu kojom se praktično propisuje i kazna na licu mesta za kupca gde je tržišni inspektor može izreći, kažem može izreći, u slučaju kada i kupac učestvuje u kršenju propisa o prometu roba. Možda smo i prvo ministarstvo koje koristi ovlašćenje, koje nam daje praktično izmenjeni Zakon o prekršajima, da prvostepeni prekršajni postupak, za one prekršaje gde je predviđena samo novčana kazna kao glavna kazna, može voditi i Tržišna inspekcija, odnosno Ministarstvo trgovine.
  Koristim priliku da ukažem da smo sa zakonodavstvom, odnosno Odborom za zakonodavstvo i Odborom za trgovinu i turizam usaglasili i našli neka pravno-tehnička rešenja, koja u potpunosti zadovoljavaju i omogućavaju da Ministarstvo trgovine i najistureniji deo tog ministarstva, Tržišna inspekcija, budu još operativniji i još efikasniji u radu, radi, pre svega, zaštite naših potrošača i kompletnog uvida u regularan promet roba i usluga na našem tržištu. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li narodni poslanik Milan Miković, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (Milan Miković nije tu.)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Želi.)

  Milutin Đurić

  Socijalistička partija Srbije
  Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, Odbor za trgovinu i turizam u potpunosti podržava Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa roba, vršenje usluga u prometu robe  i inspekcijskom nadzoru jer je u funkciji sprečavanja  sive ekonomije  i uvođenja prometa robe u regularne tokove.
  To je u skladu sa opredeljenjem i programom, kako Savezne, tako i Republičke vlade. Nesumnjivo da je u praksi bilo zloupotreba u prometu roba za koje se plaćaju akcize, kao i u komisionoj i diskontnoj prodaji.
  Očekujem da će predložene zakonske odredbe, o kojima je ovde i ministar govorio, kojima se prodaja proizvoda bez akciznih markica, za koje je ona propisana, smatra neovlašćenim prometom, čime se stvara pravni osnov za efikasno delovanje tržišne inspekcije znatno umanjiti izbegavanje plaćanja akciza, a u oblasti komisione i diskontne prodaje uvesti više reda, kako u cilju zaštite potrošača, tako i u cilju ravnopravnosti subjekata koji se bave prometom roba.
  Realno je očekivati da će u narednom periodu biti poteškoća i u sektoru prometa robe, pa podržavamo davanje ovlašćenja Vladi za propisivanje privremenih mera za sprečavanje i otklanjanje poremećaja u prometu određenih proizvoda, kada se ti poremećaji ne mogu otkloniti merama tekuće ekonomske politike, uz uverenje da će Vlada za njima posezati samo kada je to zaista neophodno.
  Ne treba zanemariti značaj ni predloženih rešenja u cilju potpunije evidencije prometa, jer je to uslov za efikasno praćenje izvršavanja poreskih obaveza. Na kraju, predloženo povećanje novčanih kazni, kao i predlog da prvostepeni prekršajni postupak vodi Ministarstvo za trgovinu, uz pretpostavku da će Ministarstvo obezbediti kadrovske i druge uslove, znatno će povećati efikasnost prekršajnog postupka za prekršaje za koje je propisana samo novčana kazna, jer se pokazalo da sudije za prekršaje zbog velikog broja predmeta nisu mogle postići potrebnu efikasnost.
  U smislu izloženog, zalažem se za usvajanje predloženog zakona, čijom doslednom primenom očekujemo pozitivne rezultate na suzbijanju prvenstveno sive ekonomije, zakonitost u prometu roba, ali i zaštitu potrošača, kao i značajne fiskalne efekte. Hvala lepo.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li gospodin Milan Miković, koji je izdvojio svoje mišljenje, želi reč? (Želi.)

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo, prva primedba, gospodine predsedniče, sve što imamo danas na dnevnom redu je po hitnom postupku. Mi bismo molili da počnemo od marta meseca da radimo tako što nećemo zakone donositi po hitnom postupku. U interesu je svih nas i da budu bolji zakoni. Mi smo jedan broj zakona dobili neposredno na sednici Zakonodavnog odbora. I pored svih napora jasno je da niko ne može to da prati. To je jedna stvar.
  Druga stvar, mi bismo voleli, ali Vlada je verovatno ocenila, da ne bude više zakona u kojima će biti odredba, kao što je odredba u predloženom članu 4., gde je ponuđeno da se unese jedan novi član, član 8a. koji glasi: "Ako na tržištu nastanu poremećaji u proizvodnji i prometu određene robe i ako se poremećaji ne mogu otkloniti merama tekuće ekonomske politike, Vlada Republike Srbije može propisati privremene mere za sprečavanje i otklanjanje poremećaja, dok oni traju". Suštinski možda ponekad može i da se brani, ali mislim da naše mere tekuće ekonomske politike i striktno pridržavanje zakona, ovog i svakog drugog, mora da bude dovoljno da ne dođe do poremećaja u proizvodnji i prometu određenih roba.
  Prema tome, mora da se organizuju tako da sve službe obavljaju svoje poslove onako kao što ide i da ne moramo da potežemo za ovakvim odlukama, jer bojim se da ovo što se ovim predaje Vladi u nadležnost, da može propisati privremene mere za sprečavanje poremećaja, je u suprotnosti sa nizom odredaba iz Ustava, koje u svim ovim oblastima govore o tome da je moguće tako nešto u izuzetnim slučajevima učiniti, ali zakonom. Prema tome, ne aktima koje donosi Vlada, nego aktima koje donosi Skupština. To je načelno pitanje, a pridržavanje Ustava je za nas ovog trenutka pitanje od kapitalnog značaja.
  Mi po pitanju spoljne politike, po pitanju Haga, jedan od osnovnih argumenata stava naše države i naše Vlade je da se moramo striktno pridržavati ustavnih odredaba, o tome da li može ili ne može bilo ko biti poslat u inostranstvo, predat u inostranstvo od naših građana.
  Prema tome, ako se ne pridržavamo Ustava, onda sami dovodimo u pitanje takvu poziciju pred svetom i mislim da u tom pogledu moramo biti izuzetno ozbiljni.
  Još jedna stvar na koju bih ukazao, izgleda sporedna, najsporednija, ali prvi put je uneto u zakon da je kupac dužan da uzme račun o kupljenoj robi prilikom njene kupovine i ako to ne učini da u tom slučaju može inspektor kupca da kazni na licu mesta sa 100 novih dinara. Razumemo prodavac, to je normalna stvar, ali mi od kupca tražimo da obavlja poslove inspekcije i sve druge poslove. Hoćete li kada kupite kilogram hleba za 2,50 dinara i ne uzmete paragon blok, koji vam nudi prodavac, izađete napolje, da vam tog trenutka inspektor naplati kaznu od 40 kilograma hleba. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Ima reč ministar Krasić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Dame i gospodo, ove stvari su raspravljene na Zakonodavnom odboru i na Odboru za trgovinu i turizam. O čemu se radi? Postoje situacije i slučajevi kada tržište ne može da odreaguje na sve ekonomske mere. Postoje situacije kada tržište ne radi, postoje situacije, kao što smo imali pre nekoliko meseci, kada imamo proizvodnju, imamo promet i nemamo robe na tržištu. Sa nekim merama koje smo mi činili obezbedili smo relativnu stabilnost našeg tržišta.
  Ovom odredbom člana 8a., koji praktično reguliše ili nadograđuje ono što je regulisano članom 8., osnovne poljoprivredno-prehrambene proizvode i stabilnost tržišta kada je u pitanju ta vrsta robe, mi samo želimo da pružimo garanciju da Vlada bude u mogućnosti, da bude garant stabilnosti i sigurnosti našeg tržišta. Nekada će to biti preko Direkcije za robne rezerve, nekada će to biti potrebno da se čini na taj način što će se imati uvid u celinu prometa od proizvodnje preko velikoprodaje i do maloprodaje, uz obaveštavanje i na druge primerene načine.
  Ova odredba nema za cilj, po ne znam koji put ponavljam gospodinu Mikoviću, nema za cilj da naruši ravnopravnost privrednih subjekata koji učestvuju u prometu, nema za cilj da poremeti i da učini nejednakim uslove poslovanja za privredne subjekte. Uostalom, to smo i dokazali nekoliko meseci, kada je bilo blagih poremećaja na tržištu, niko nije protežiran, niko nije ni forsiran, naprosto dali smo priliku tržištu, ali uz neku kontrolu omogućili smo samo veću regularnost prometa. U tom smislu treba tumačiti odredbu člana 8a.
  Što se tiče ove norme, nekorektno je pominjati hleb i kaznu od 100 dinara. Ne treba zaboraviti i još jednu reč koja postoji u tom članu, a ona kaže "može", inspektor može da izrekne na licu mesta novčanu kaznu u iznosu od 100 dinara.
  Naravno, neće za situaciju kada se radi o kupovini hleba već za one situacije kada kupac saučestvuje sa nekim prodavcima u nelegalnom prometu, pa recimo nakupuje značajnu količinu robe, ne uzme račun od prodavca, plati viza kartom koja dospeva kao uplata za pet ili šest meseci, i tu istu robu iznese na neko tržište 100, 200 ili 300 kilometara dalje i stavi u nelegalni promet.
  U tom smislu su tržišni inspektori ovlašćeni i osposobljeni da naprave tu razliku. Zato stoji ta diskrecija - može u zavisnosti od toga kako se proceni u konkretnom slučaju. Naravno, za kilogram hleba, za mleko, neće biti primenjena ta odredba, ali moram da podsetim sve one koji se pozivaju na neku tradiciju zapadne demokratije i zapadne ekonomije, molim vas, u Grčkoj prodavac juri kupca da mu da račun o kupljenoj robi.
  Zašto nam je potreban taj račun? Kako tržišna inspekcija da radi po reklamaciji ukoliko nema računa. Moguće je onda da kupac vara tržišnu inspekciju zbog toga što ne podnosi ili mrzi nekog prodavca. Na ovaj način se tačno definiše taj odnos, ko je prodavac, ko je kupac, i radi se o prodaji, o dvostranom teretnom ugovoru koji povlači prava i obaveze, i na strani prodavca i na strani kupca.
  Sa ovim normama i ovim odredbama, o kojima je gospodin Miković govorio, mi u praksi nećemo imati problema. Naprosto, pripremljeni smo i postoji razlika u primeni, da se ne pogreši. Ne želimo nikome da narušimo osnovna prava, nego jednostavno da zaštitimo našeg kupca.
  Kako da ga zaštitimo? Pa, on je platio porez za tu robu, ali ta roba nije evidentirana na propisan način i porez je završio u džepu nekoga, a ne tamo gde mu je mesto, u budžetu Republike Srbije. Zato smo bili prinuđeni da učinimo ove izmene, da bi smo imali konkretan regularni promet i da se svi uzajamno kontrolišemo, jer promet nije stvar samo jedne strane, nego svih onih koji učestvuju u njemu.
  Što se tiče člana 8a. i navodno privremenih mera, nama ne pada na pamet da uvodimo privremene mere u proizvodnji. Ali, i u proizvodnji postoji jedan deo koji se tiče prometa, obezbeđenja sirovina, prodaje polu i gotovih proizvoda u velikoj prodaji. Taj deo treba kontrolisati, da se roba ne gubi na druge načine i da ide drugim kanalima.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Ljubiša Selić.

  Ljubiša Selić

  Gospodine predsedniče, uvažene kolege, objašnjenje koje je dao ministar Krasić za mene je sasvim korektno. Imam samo primedbu na kaznu koju treba da plati kupac. Gospodin Krasić je pomenuo Grčku. Manje-više svi smo bili u Grčkoj, tačno je da tamo prodavac juri kupca da mu da račun, ali nije tačno da u grčkom zakonodavstvu kupac može biti kažnjen zato što nema taj račun.
  Prema tome, smatram da ovaj deo zakona treba izbrisati a ostalo zadržati jer je korektno, tačno. Hvala.